BAM Groep Koninklijke

AEX:BAMNB.NL, NL0000337319
2,640 17:35
-0,126 (-4,56%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 7.209,177.214,186.768,177.317,77
EBITDA (mln.) 195,61233,0710,51257,84
Bedrijfs resultaat (mln.) 105,2152,33-221,3378,09
Resultaat voor belasting (mln.) 114,5450,62-386,6165,85
Netto winst (mln.) 23,7711,85-122,1818,12
Winst per aandeel 0,090,04-0,450,07
Koers winst verhouding 27,9367,15-3,7938,43
Dividend per aandeel 0,140,02
Dividend rendement 5,57%0,74%

Balans (mln.)

  2018201920202021
Materiële activa 289,61589,34546,42408,29
Immateriële activa 407,99400,08334,47346,38
Financiële activa 109,56135,06256,24252,86
Vaste activa 1.270,561.513,181.379,091.285,50
Voorraden 577,99545,91517,64430,13
Debiteuren 683,98625,79445,04
Overige vorderingen 4,565,7915,293,61
Liquide middelen 743,67854,021.789,291.284,71
Vlottende activa 3.307,433.026,993.845,423.210,44
Totaal activa 4.577,984.540,175.224,514.495,94
Gewoon kapitaal 729,03628,44583,44653,59
Preferent kapitaal -164,97-183,65-99,67-77,48
Aandeel van derden 5,865,471,28-0,19
Langlopende schulden 591,19734,961.080,81510,68
Kortlopende schulden 3.251,913.171,303.558,993.331,86
Totaal passiva 4.577,984.540,175.224,514.495,94

Overige Data

  2018201920202021
Aantal werknemers 20.15619.51717.96615.739
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 273.490273.500273.300273.300
Cashflow per aandeel 0,761,342,251,17
Intrinsieke waarde per aandeel 2,532,282,132,39
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,001,180,801,12
Rendement eigen vermogen (%) 3,261,88-20,942,77
Koers einde boekjaar 2,512,691,712,69
Premium

BAM Groep zal targets 2023 halen

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Ontdek IEX Premium