BAM Groep Koninklijke

AEX:BAMNB.NL, NL0000337319
3,286 17:35
+0,024 (+0,74%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 7.214,186.768,177.317,776.670,51
EBITDA (mln.) 233,0710,51257,84343,49
Bedrijfs resultaat (mln.) 52,33-221,3378,09213,41
Resultaat voor belasting (mln.) 50,62-386,6165,85215,67
Netto winst (mln.) 11,85-122,1818,12179,64
Winst per aandeel 0,04-0,450,070,66
Koers winst verhouding 67,15-3,7938,433,29
Dividend per aandeel 0,020,15
Dividend rendement 0,74%6,91%

Balans (mln.)

  2020202120222023
Materiële activa 546,42408,29370,28
Immateriële activa 334,47346,38325,52
Financiële activa 256,24252,86326,97
Vaste activa 1.379,091.285,501.243,89
Voorraden 517,64430,13482,03
Debiteuren 625,79445,04
Overige vorderingen 15,293,6114,24
Liquide middelen 1.789,291.284,71841,25
Vlottende activa 3.845,423.210,442.575,50
Totaal activa 5.224,514.495,943.819,40
Gewoon kapitaal 583,44653,59810,59
Preferent kapitaal -99,67-77,48
Aandeel van derden 1,28-0,19-2,11
Langlopende schulden 1.080,81510,68318,03
Kortlopende schulden 3.558,993.331,862.692,88
Totaal passiva 5.224,514.495,943.819,40

Overige Data

  2020202120222023
Aantal werknemers 17.96615.73913.439
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 273.300273.300271.780
Cashflow per aandeel 2,251,17-0,72
Intrinsieke waarde per aandeel 2,132,392,83
Koers Intrinsieke waarde verhouding 0,801,120,77
Rendement eigen vermogen (%) -20,942,7722,16
Koers einde boekjaar 1,712,692,172,42
Premium

BAM: sterk slotkwartaal opsteker voor nieuwe strategie

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium