BE Semiconductor Industries

AEX:BESI.NL, NL0012866412
128,550 17:38
+4,150 (+3,34%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 356,20433,62749,30722,87
EBITDA (mln.) 111,75169,04335,14317,11
Bedrijfs resultaat (mln.) 91,92149,86317,58294,12
Resultaat voor belasting (mln.) 78,14137,52303,84275,49
Netto winst (mln.) 81,32132,28282,15240,65
Winst per aandeel 1,121,823,703,03
Koers winst verhouding 30,7727,2420,2818,67
Dividend per aandeel 1,011,703,332,85
Dividend rendement 2,93%3,43%4,44%5,04%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 41,5237,7140,4950,75
Immateriële activa 87,8895,14113,92126,96
Vaste activa 146,63155,82207,89198,49
Voorraden 46,5851,6594,4092,12
Debiteuren 81,4293,22174,94148,33
Overige vorderingen 1,111,443,053,55
Liquide middelen 408,40598,71647,18671,69
Vlottende activa 550,25755,53936,15936,70
Totaal activa 696,88911,361.144,041.135,19
Gewoon kapitaal 298,51371,23619,27628,54
Preferent kapitaal 60,6264,42106,13136,99
Langlopende schulden 311,74438,64337,19362,76
Kortlopende schulden 86,63101,49187,58143,89
Totaal passiva 696,88911,361.144,041.135,19

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 1.5961.6182.1411.819
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 72.80072.50076.31079.310
Cashflow per aandeel 1,652,233,643,43
Intrinsieke waarde per aandeel 3,103,414,715,10
Koers Intrinsieke waarde verhouding 11,1214,5315,9211,08
Rendement eigen vermogen (%) 27,2435,6345,5638,29
Koers einde boekjaar 34,4649,5875,0256,56
Premium

Besi lijkt voorbij de bodem

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium