BE Semiconductor Industries

AEX:BESI.NL, NL0012866412
135,150 17:37
+0,550 (+0,41%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 356,20433,62749,30722,87
EBITDA (mln.) 111,75169,04335,14317,11
Bedrijfsresultaat (mln.) 91,92149,86317,58294,12
Resultaat voor belasting (mln.) 78,14137,52303,84275,49
Netto winst (mln.) 81,32132,28282,15240,65
Winst per aandeel 1,121,823,703,03
Koerswinstverhouding 30,7727,2420,2818,67
Dividend per aandeel 1,011,703,332,85
Dividendrendement 2,93%3,43%4,44%5,04%

Balans (mln.)

  2020202120222023
Materieleactiva 37,7140,4950,75
Immaterieleactiva 95,14113,92126,96
Vasteactiva 155,82207,89198,49
Voorraden 51,6594,4092,12
Debiteuren 93,22174,94148,33
Overigevorderingen 1,443,053,55
Liquidemiddelen 598,71647,18671,69
Vlottendeactiva 755,53936,15936,70
Totaalactiva 911,361.144,041.135,19
Gewoonkapitaal 371,23619,27628,54
Preferentkapitaal 64,42106,13136,99
Langlopendeschulden 438,64337,19362,76
Kortlopendeschulden 101,49187,58143,89
Totaalpassiva 911,361.144,041.135,19

Overige Data

  2020202120222023
Aantalwerknemers 1.6182.1411.819
Aantaluitstaandeaandelenx1000 72.50076.31079.310
Cashflowperaandeel 2,233,643,43
Intrinsiekewaardeperaandeel 3,414,715,10
Koers intrinsiekewaardeverhouding 14,5315,9211,08
Rendementeigenvermogen 35,6345,5638,29
Koerseindeboekjaar 49,5875,0256,56136,45
Premium

Iets langer geduld met Besi

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium