Fugro

AEX:FUR.NL, NL00150003E1
16,110 10:58
+0,130 (+0,81%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 1.643,511.413,791.481,781.789,06
EBITDA (mln.) 145,75139,38173,54218,37
Bedrijfs resultaat (mln.) 25,5619,7760,2692,97
Resultaat voor belasting (mln.) 62,6853,0347,9886,49
Netto winst (mln.) -108,49-173,8271,1274,13
Winst per aandeel -1,34-2,850,700,70
Koers winst verhouding -7,45-2,679,8416,00

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 724,77658,05678,58757,00
Immateriële activa 288,63277,29289,84292,75
Financiële activa 107,8183,63109,4681,80
Vaste activa 1.171,691.054,591.126,871.190,25
Voorraden 29,6827,6229,1035,08
Debiteuren 268,39203,22240,04
Overige vorderingen 14,7611,5410,888,87
Liquide middelen 201,15183,46148,96209,09
Vlottende activa 884,62646,45711,47867,22
Totaal activa 2.056,301.701,041.838,342.057,47
Gewoon kapitaal 597,26702,07851,201.055,07
Preferent kapitaal -171,70-290,52-12,07
Aandeel van derden 10,639,5810,3611,27
Langlopende schulden 914,11483,68381,56396,52
Kortlopende schulden 534,31505,72595,22594,61
Totaal passiva 2.056,301.701,041.838,342.057,47

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 10.0779.1499.0029.401
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 80.97060.950101.490113.510
Cashflow per aandeel 1,381,990,901,11
Intrinsieke waarde per aandeel 7,3811,528,399,29
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,350,660,821,20
Rendement eigen vermogen (%) -18,17-24,768,367,03
Koers einde boekjaar 9,987,606,8911,20
Premium

Ambitieus Fugro

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium