ArcelorMittal

AEX:MT.NL, LU1598757687
24,115 17:35
0,000 (0,00%)

Kerncijfers (USD)

  2018201920202021
Omzet (mln.) 76.033,0070.615,0053.270,0076.571,00
EBITDA (mln.) 9.205,003.669,004.937,0019.281,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 5.596,00-1.325,002.110,0016.976,00
Resultaat voor belasting (mln.) 4.981,00-1.932,001.231,0018.025,00
Netto winst (mln.) 5.149,00-2.454,00-733,0014.956,00
Winst per aandeel 5,08-2,42-0,6413,53
Koers winst verhouding 3,57-6,46-29,502,08
Dividend per aandeel 0,200,300,300,38
Dividend rendement 1,10%1,92%1,59%1,35%

Balans (mln.) (USD)

  2018201920202021
Materiële activa 35.638,0036.231,0030.622,0030.075,00
Immateriële activa 5.728,005.432,004.312,004.425,00
Financiële activa 4.906,006.529,009.797,0011.465,00
Vaste activa 58.774,0059.292,0054.079,0055.573,00
Voorraden 20.744,0017.296,0012.328,0019.858,00
Debiteuren 4.432,003.569,003.072,005.143,00
Liquide middelen 2.354,004.995,005.963,004.371,00
Vlottende activa 32.475,0028.616,0027.973,0034.939,00
Totaal activa 91.249,0087.908,0082.052,0090.512,00
Gewoon kapitaal 42.086,0038.521,0038.280,0049.106,00
Preferent kapitaal -18.156,57-18.892,57-18.919,00-17.563,00
Aandeel van derden 2.022,001.962,001.957,002.238,00
Langlopende schulden 23.686,0026.138,0019.148,0015.001,00
Kortlopende schulden 23.455,0021.287,0022.667,0024.167,00
Totaal passiva 91.249,0087.908,0082.052,0090.512,00

Overige Data

  2018201920202021
Aantal werknemers 199.000191.000167.743158.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.021.9001.021.9001.140.0001.105.000
Cashflow per aandeel 4,115,893,588,96
Intrinsieke waarde per aandeel 40,9937,3733,2944,13
Koers Intrinsieke waarde verhouding 0,440,420,570,64
Rendement eigen vermogen (%) 12,23-6,37-1,9130,46
Koers einde boekjaar 18,1415,6418,8828,15