ArcelorMittal

AEX:MT, LU1598757687
10,194 17:29
+0,527 ( +5,45% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2016201720182019
Omzet 56.791,0068.679,0076.033,0070.615,00
Operationele kosten 53.354,0063.850,0070.634,0073.881,00
Afschrijvingen 2.926,002.974,003.609,004.994,00
BedrijfsResultaat 3.834,005.830,005.596,00-1.325,00
Resultaat voor belastingen 2.720,005.007,004.981,00-1.932,00
Belastingen 986,00432,00-349,00459,00
CashFlow -1.361,002,00-252,002.707,00
Nettowinst 1.779,004.568,005.149,00-2.454,00

Balans (x 1.000.000) (USD)

  201720182019
Materiële activa 36.971,0035.638,0036.231,00
Immateriële activa 5.737,005.728,005.432,00
Financiële activa 5.555,004.906,006.529,00
Vaste activa 58.552,0058.774,0059.292,00
Voorraden 17.986,0020.744,0017.296,00
Debiteuren 3.863,004.432,003.569,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 2.786,002.354,004.995,00
Vlottende activa 26.745,0032.475,0028.616,00
Totaal activa 85.297,0091.249,0087.908,00
Gewoon kapitaal 38.789,0042.086,0038.521,00
Preferent kapitaal -16.638,57-18.156,57-18.892,57
Aandeel van derden 2.066,002.022,001.962,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 23.032,0023.686,0026.138,00
Kortlopende schulden 21.410,0023.455,0021.287,00
Totaal passiva 85.297,0091.249,0087.908,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 199.000197.000199.000191.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.065.7101.021.9001.021.9001.021.900
Winst per aandeel 0,584,485,08-2,42
Dividend per aandeel 0,000,100,200,30
Cashflow per aandeel 0,884,474,115,89
Intrinsieke waarde per aandeel 9,8337,8640,9937,37
Koers-winstverhouding 38,257,263,57-6,46
Dividend rendement (%) 0,000,311,101,92
Rendement eigen vermogen (%) 5,9011,7812,23-6,37
Koers einde boekjaar 22,1932,5218,1415,64