TKH Group » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

TKH Group

AEX:TWEKA, NL0000852523
46,600 17:29
-0,220 ( -0,47% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 1375,15 1340,99 1484,46 1630,83
Operationele kosten 1246,44 1229,35 1391,89 1488,09
Afschrijvingen 54,48 54,89 62,99 69,76
BedrijfsResultaat 119,08 114,48 116,16 144,83
Resultaat voor belastingen 111,29 107,01 109,3 138,4
Belastingen 22,95 19,7 20,74 29,66
CashFlow -23,88 -6,63 -11,92 18,75
Nettowinst 86,15 85,71 87,32 108,55

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 213,1 229,21 245,39 0
Immateriële activa 395,52 392,15 544,1 0
Financiële activa 26,66 13,78 14,3 0
Vaste activa 656,05 656,98 820,9 0
Voorraden 206,95 233,63 254,96 0
Debiteuren 266,32 266,03 225,48 0
Overige vorderingen 1,43 2,8 1,08 0
Liquide middelen 88,5 87,72 83,18 0
Vlottende activa 590,41 628,33 706,39 0
Totaal activa 1246,47 1285,31 1527,29 0
Gewoon kapitaal 574 594,07 646,46 0
Preferent kapitaal 153,39 154,34 177,74 0
Aandeel van derden 8,52 8,44 1,19 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 290,1 253,83 312,72 0
Kortlopende schulden 373,85 428,96 566,91 0
Totaal passiva 1246,47 1285,31 1527,29 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 5387 5509 5900 6533
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 42420 42830 42830 42830
Winst per aandeel 2,03 2 2,04 2,53
Dividend per aandeel 1,1 1,1 1,2 1,4
Cashflow per aandeel 4,28 2,41 3,73 2,96
Intrinsieke waarde per aandeel 0 0 0 0
Koers-winstverhouding 18,44335 18,795 25,94608 16,08696
Dividend rendement (%) 2,93803 2,92631 2,26715 3,4398
Rendement eigen vermogen (%) 16,54 14,93 14,7 16,79
Koers einde boekjaar 37,44 37,59 52,93 40,7

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding