PostNL Koninklijke » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

PostNL Koninklijke

AEX:PNL, NL0009739416
1,944 19:28
+0,012 ( +0,62% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 3465 3423 3520 2779
Operationele kosten 3125 3132 3267 2608
Afschrijvingen 93 92 79 83
BedrijfsResultaat 304 290 243 91
Resultaat voor belastingen 260 335 201 161
Belastingen 77 55 53 34
CashFlow -230 285 5 -304
Nettowinst 149 279 148 33

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 505 510 494 0
Immateriële activa 201 257 212 0
Financiële activa 18 16 9 0
Vaste activa 763 817 798 0
Voorraden 5 6 5 0
Debiteuren 357 386 313 0
Overige vorderingen 2 9 2 0
Liquide middelen 640 645 269 0
Vlottende activa 1169 1253 900 0
Totaal activa 1936 2080 1698 0
Gewoon kapitaal -79 34 46 0
Preferent kapitaal -561,42 72,72 65,46 0
Aandeel van derden 3 3 3 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 711 827 770 0
Kortlopende schulden 1301 1216 879 0
Totaal passiva 1936 2080 1698 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 49174 46456 44263 42693
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 441570 442810 453530 469200
Winst per aandeel 0,34 0,63 0,33 0,07
Dividend per aandeel 0 0,12 0,23 0,24
Cashflow per aandeel 0,48 0,25 0,22 0,06
Intrinsieke waarde per aandeel -0,50502 -0,29841 -0,15503 -0,14197
Koers-winstverhouding 10,29412 6,49524 12,35152 28,52857
Dividend rendement (%) 0 2,93255 5,64279 12,01803
Rendement eigen vermogen (%) -66,82 -353,16 435,29 71,74
Koers einde boekjaar 3,5 4,092 4,076 1,997

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding