PostNL Koninklijke

AEX:PNL.NL, NL0009739416
1,831 17:37
-0,022 (-1,16%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 2.793,002.856,003.321,003.491,00
EBITDA (mln.) 268,00299,00457,00473,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 185,00119,00293,00324,00
Resultaat voor belasting (mln.) 255,00171,00273,00273,00
Netto winst (mln.) 33,004,00213,00257,00
Winst per aandeel 0,070,010,430,51
Koers winst verhouding 28,53201,206,497,50
Dividend per aandeel 0,240,080,280,42
Dividend rendement 12,02%3,98%10,04%10,97%

Balans (mln.)

  2018201920202021
Materiële activa 494,00673,00613,00722,00
Immateriële activa 212,00364,00339,00354,00
Financiële activa 3,003,003,006,00
Vaste activa 798,001.126,001.007,001.141,00
Voorraden 5,004,003,005,00
Debiteuren 325,00322,00336,00364,00
Overige vorderingen 2,001,0028,0025,00
Liquide middelen 269,00480,00651,00848,00
Vlottende activa 900,001.012,001.202,001.343,00
Totaal activa 1.698,002.138,002.210,002.484,00
Gewoon kapitaal 46,00-21,00219,00426,00
Preferent kapitaal -508,00-148,00
Aandeel van derden 3,003,002,003,00
Langlopende schulden 770,001.205,001.065,001.129,00
Kortlopende schulden 879,00951,00923,00927,00
Totaal passiva 1.698,002.138,002.210,002.484,00

Overige Data

  2018201920202021
Aantal werknemers 37.78546.30340.54137.365
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 462.020482.560494.630505.160
Cashflow per aandeel 0,060,440,370,89
Intrinsieke waarde per aandeel -0,14-0,130,160,42
Koers Intrinsieke waarde verhouding -13,85-16,0417,169,19
Rendement eigen vermogen (%) 71,74-19,0595,9560,33
Koers einde boekjaar 2,002,012,793,83
Premium

Overnamespeculatie PostNL is ongegrond

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Ontdek IEX Premium