OCI

AEX:OCI.NL, NL0010558797
21,140 12:32
+0,140 (+0,67%)

Kerncijfers (USD)

  2019202020212022
Omzet (mln.) 3.037,503.491,706.320,109.742,70
EBITDA (mln.) 572,10779,202.454,403.604,20
Bedrijfs resultaat (mln.) 27,40187,001.562,803.004,30
Resultaat voor belasting (mln.) -278,50-49,601.295,902.840,10
Netto winst (mln.) -334,70-177,70570,502.426,30
Winst per aandeel -1,60-0,852,725,89
Koers winst verhouding -11,72-18,498,465,67
Dividend per aandeel 1,453,55
Dividend rendement 6,30%10,62%

Balans (mln.) (USD)

  2019202020212022
Materiële activa 6.570,606.523,705.791,705.631,30
Immateriële activa 599,80486,50485,70491,50
Financiële activa 540,30498,70494,90541,10
Vaste activa 7.998,807.513,207.032,806.806,90
Voorraden 308,70293,80343,50421,40
Debiteuren 220,90271,30577,20820,20
Overige vorderingen 3,202,803,405,60
Liquide middelen 600,50686,301.580,301.717,00
Vlottende activa 1.420,801.583,802.778,802.964,20
Totaal activa 9.419,609.097,009.811,609.771,10
Gewoon kapitaal 1.357,501.131,701.999,002.323,70
Preferent kapitaal -220,81-338,40-384,00-442,70
Aandeel van derden 1.461,201.540,101.509,202.016,00
Langlopende schulden 5.160,705.019,704.178,603.413,10
Kortlopende schulden 1.440,201.405,502.124,802.018,30
Totaal passiva 9.419,609.097,009.811,609.771,10

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 3.1473.6823.8534.059
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 210.310209.710209.850210.270
Cashflow per aandeel 1,602,9510,7915,93
Intrinsieke waarde per aandeel 6,455,408,087,50
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,902,912,854,46
Rendement eigen vermogen (%) -24,66-15,7028,54104,42
Koers einde boekjaar 18,7515,7223,0233,42
Premium

OCI in de rode cijfers beland: is koersafstraffing terecht?

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium