JUST EAT TAKEAWAY

AEX:TKWY, NL0012015705
91,220 15:45
-1,220 ( -1,32% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 111,64166,48240,04426,84
Operationele kosten 140,79206,78271,57493,70
Afschrijvingen 3,764,977,9537,56
BedrijfsResultaat -25,96-37,66-35,18-76,08
Resultaat voor belastingen -27,27-37,64-35,37-88,10
Belastingen 3,624,39-21,3627,38
CashFlow 130,16-44,83-0,19-40,76
Nettowinst -30,89-42,02-14,02-115,49

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 3,967,0536,37
Immateriële activa 86,37255,011.472,66
Financiële activa 1,121,857,03
Vaste activa 91,46291,541.521,72
Voorraden 1,644,133,97
Debiteuren 8,698,9139,37
Overige vorderingen 0,000,507,02
Liquide middelen 89,7989,5649,76
Vlottende activa 106,46125,55136,97
Totaal activa 197,91417,091.658,69
Gewoon kapitaal 149,78138,831.132,70
Preferent kapitaal 1,804,5640,01
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 5,9627,61282,74
Kortlopende schulden 42,17250,66243,25
Totaal passiva 197,91417,091.658,69

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 7201.1712.6725.423
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 43.18043.18043.22061.210
Winst per aandeel -0,72-0,97-0,32-1,89
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,08-0,84-0,06-1,04
Intrinsieke waarde per aandeel 4,353,473,2118,51
Koers-winstverhouding -32,64-52,45-183,75-43,49
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -16,45-28,06-10,10-10,20
Koers einde boekjaar 23,5050,8858,8082,20