EBUSCO HOLDING

AEX:EBUS.NL, NL0015000CZ2
18,250 17:35
-0,850 (-4,45%)

Kerncijfers

  2021
Omzet (mln.) 24,27
EBITDA (mln.) -34,24
Bedrijfs resultaat (mln.) -39,57
Resultaat voor belasting (mln.) -36,38
Netto winst (mln.) -26,39
Winst per aandeel -0,56
Koers winst verhouding -48,13

Balans (mln.)

  2021
Materiële activa 15,02
Immateriële activa 46,20
Vaste activa 68,57
Voorraden 22,33
Debiteuren 16,60
Liquide middelen 207,92
Vlottende activa 264,15
Totaal activa 332,72
Gewoon kapitaal 304,01
Preferent kapitaal 9,21
Aandeel van derden -0,06
Langlopende schulden 7,71
Kortlopende schulden 21,05
Totaal passiva 332,72

Overige Data

  2021
Aantal werknemers 339
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 47.500
Cashflow per aandeel -0,41
Intrinsieke waarde per aandeel 6,40
Koers Intrinsieke waarde verhouding 4,21
Rendement eigen vermogen (%) -8,68
Koers einde boekjaar 26,95
Premium

Duidelijk herstel Ebusco zal flink aan momentum winnen

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Ontdek IEX Premium