Galapagos

AEX:GLPG.NL, BE0003818359
34,540 16:23
-0,220 (-0,63%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 317,85895,88530,26538,60
EBITDA (mln.) -28,57-159,95-130,96
Bedrijfs resultaat (mln.) -33,65-178,63-165,60
Resultaat voor belasting (mln.) -29,21150,06-315,35-145,19
Netto winst (mln.) -29,26149,84-305,44-103,23
Winst per aandeel -0,542,32-4,69-1,58
Koers winst verhouding -149,1980,39-17,16-31,15

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 103,38137,51
Immateriële activa 67,5760,10
Vaste activa 348,38331,31
Voorraden 20,57
Debiteuren 148,42111,34
Liquide middelen 5.780,835.161,474.703,18
Vlottende activa 5.369,354.861,85
Totaal activa 6.068,615.717,735.193,16
Gewoon kapitaal 2.875,662.670,362.643,36
Preferent kapitaal 2.525,88-14,10-11,90
Langlopende schulden 2.412,101.983,33
Kortlopende schulden 635,27566,47
Totaal passiva 6.068,615.717,735.193,16

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 1.0031.3041.309
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 64.67065.08065.500
Cashflow per aandeel 49,62-6,57-7,69
Intrinsieke waarde per aandeel 44,4741,0340,36
Koers Intrinsieke waarde verhouding 4,191,961,22
Rendement eigen vermogen (%) 5,21-11,44-3,91
Koers einde boekjaar 186,5080,4849,2241,35
Premium

Bij Galapagos ontbreekt houvast voor beleggers

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium