NN Group » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

NN Group

AEX:NN12, NL0010773842
33,970 17:29
+0,340 ( +1,01% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 0 0 0 0
Operationele kosten 1220 1218 1674 1716
Afschrijvingen 48 44 157 195
BedrijfsResultaat 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 1761 1463 2524 1657
Belastingen 166 273 392 524
CashFlow -23 1307 883 -611
Nettowinst 1565 1189 2110 1117

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 0 0 0 0
Immateriële activa 0 0 0 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 0 0 0 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 0 0 0 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 0 0 0 0
Vlottende activa 0 0 0 0
Totaal activa 0 0 0 0
Gewoon kapitaal 22706 22718 22850 0
Preferent kapitaal 10512,82 10105,11 10237,07 0
Aandeel van derden 12 317 234 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 0 0 0 0
Kortlopende schulden 0 0 0 0
Totaal passiva 168505 227062 224246 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 11561 11463 14505 14312
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 333550 334850 340750 341060
Winst per aandeel 4,71 3,67 6,31 3,34
Dividend per aandeel 1,51 1,55 1,66 1,9
Cashflow per aandeel -20,4 -6,36 -15,62 -7,3
Intrinsieke waarde per aandeel 59,85711 66,31029 65,03595 65,1293
Koers-winstverhouding 6,91083 8,77248 5,72425 10,41916
Dividend rendement (%) 4,63902 4,81441 4,59579 5,45977
Rendement eigen vermogen (%) 7,65 5,24 9,29 4,89
Koers einde boekjaar 32,55 32,195 36,12 34,8

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding