ABN AMRO BANK N.V. » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

ABN AMRO BANK N.V.

AEX:ABN48, NL0011540547
15,710 17:35
-0,265 ( -1,66% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 0 0 0 0
Operationele kosten 2975 2835 2614 0
Afschrijvingen 198 245 173 0
BedrijfsResultaat 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 2456 3771 3086 0
Belastingen 650 979 762 0
CashFlow -5627 8355 3199 0
Nettowinst 1805 2773 2246 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 0 0 0 0
Immateriële activa 0 0 0 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 0 0 0 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 0 0 0 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 0 0 0 0
Vlottende activa 0 0 0 0
Totaal activa 394482 393171 381295 0
Gewoon kapitaal 18932 21310 21358 0
Preferent kapitaal 985 1676 1102 0
Aandeel van derden 5 20 2 0
Groepsvermogen 18937 21330 21360 0
Achtergestelde schulden 11171 9720 9805 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 0 0 0 0
Kortlopende schulden 0 0 0 0
Totaal passiva 394482 393171 381295 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 21664 19954 18830 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 940000 940000 940000 0
Winst per aandeel 1,92 2,95 2,39 0
Dividend per aandeel 0,84 1,45 1,45 0
Cashflow per aandeel -6,98 8,5 2,46 0
Intrinsieke waarde per aandeel 19,3 21,22021 21,27128 0
Koers-winstverhouding 10,96354 9,11864 0 0
Dividend rendement (%) 3,9905 5,39033 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 9,53 13,01 10,52 0
Koers einde boekjaar 21,05 26,9 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding