ABN AMRO BANK N.V.

AEX:ABN48, NL0011540547
7,378 17:29
+0,070 ( +0,96% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet
Operationele kosten 2.975,002.835,002.614,002.487,00
Afschrijvingen 198,00245,00173,00240,00
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 2.456,003.771,003.086,002.680,00
Belastingen 650,00979,00762,00634,00
CashFlow -5.627,008.355,003.199,00-9.273,00
Nettowinst 1.805,002.773,002.246,002.046,00

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 393.171,00381.295,00375.054,00
Gewoon kapitaal 21.310,0021.358,0021.471,00
Preferent kapitaal 1.676,001.102,00568,00
Aandeel van derden 20,002,000,00
Groepsvermogen 21.330,0021.360,0021.471,00
Achtergestelde schulden 9.720,009.805,0010.041,00
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 393.171,00381.295,00375.054,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 21.66419.95418.83017.977
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 940.000940.000940.000940.000
Winst per aandeel 1,922,952,392,18
Dividend per aandeel 0,841,451,451,28
Cashflow per aandeel -6,988,502,463,85
Intrinsieke waarde per aandeel 19,3021,2221,2721,56
Koers-winstverhouding 10,969,128,597,44
Dividend rendement (%) 3,995,397,067,89
Rendement eigen vermogen (%) 9,5313,0110,529,53
Koers einde boekjaar 21,0526,9020,5416,22