Vopak Koninklijke » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

Vopak Koninklijke

AEX:VPK, NL0009432491
42,780 14:42
+0,090 ( +0,21% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 1650,1 1329,2 1286,4 0
Operationele kosten 950,7 950,8 918,6 0
Afschrijvingen 269,6 274,9 270,8 0
BedrijfsResultaat 739,5 390,2 430,6 0
Resultaat voor belastingen 652,1 300,5 349,1 0
Belastingen 72,5 25,3 58,6 0
CashFlow 228,8 -190,5 -47,3 0
Nettowinst 534 235,4 254,5 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 3553 3488,1 3736,3 0
Immateriële activa 145,8 148,8 155,9 0
Financiële activa 1137,8 1018,6 1145,9 0
Vaste activa 4974 4701,4 5092,9 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 108,3 106,1 101,1 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 306 130 77,5 0
Vlottende activa 608 413,1 422 0
Totaal activa 5582 5114,5 5514,9 0
Gewoon kapitaal 2399,7 2480 2682,8 0
Preferent kapitaal -121,52 -189,32 -124,52 0
Aandeel van derden 159,3 155,9 161,5 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 2452,8 1977,5 2060,2 0
Kortlopende schulden 570,2 501,1 610,4 0
Totaal passiva 5582 5114,5 5514,9 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 3580 3639 3663 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 127840 127840 127840 0
Winst per aandeel 4,19 1,84 1,99 0
Dividend per aandeel 1,05 1,05 1,1 0
Cashflow per aandeel 5,6 5,23 5 0
Intrinsieke waarde per aandeel 17,72419 18,35083 19,88712 0
Koers-winstverhouding 10,71002 19,875 0 0
Dividend rendement (%) 2,33983 2,87121 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 22,25 9,49 9,49 0
Koers einde boekjaar 44,875 36,57 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding