Vopak Koninklijke » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

Vopak Koninklijke

AEX:VPK, NL0009432491
48,670 17:28
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 1492,1 1650,1 1329,2 1286,4
Operationele kosten 996,9 950,7 950,8 918,6
Afschrijvingen 259,7 269,6 274,9 270,8
BedrijfsResultaat 540,1 739,5 390,2 430,6
Resultaat voor belastingen 444 652,1 300,5 349,1
Belastingen 117,3 72,5 25,3 58,6
CashFlow -71,9 228,8 -190,5 -47,3
Nettowinst 282,2 534 235,4 254,5

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 3553 3488,1 3736,3 0
Immateriële activa 145,8 148,8 155,9 0
Financiële activa 1137,8 1018,6 1145,9 0
Vaste activa 4974 4701,4 5092,9 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 108,3 106,1 101,1 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 306 130 77,5 0
Vlottende activa 608 413,1 422 0
Totaal activa 5582 5114,5 5514,9 0
Gewoon kapitaal 2399,7 2480 2682,8 0
Preferent kapitaal -121,52 -189,32 -124,52 0
Aandeel van derden 159,3 155,9 161,5 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 2452,8 1977,5 2060,2 0
Kortlopende schulden 570,2 501,1 610,4 0
Totaal passiva 5582 5114,5 5514,9 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 3639 3580 3639 3663
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 127840 127840 127840 127840
Winst per aandeel 2,21 4,19 1,84 1,99
Dividend per aandeel 1 1,05 1,05 1,1
Cashflow per aandeel 6,01 5,6 5,23 5
Intrinsieke waarde per aandeel 14,72074 17,72419 18,35083 19,88712
Koers-winstverhouding 17,95023 10,71002 19,875 19,9397
Dividend rendement (%) 2,5208 2,33983 2,87121 2,77218
Rendement eigen vermogen (%) 14,04 22,25 9,49 9,49
Koers einde boekjaar 39,67 44,875 36,57 39,68

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding