Ahold Delhaize Koninklijke

AEX:AD.NL, NL0011794037
27,475 14:54
-0,040 (-0,15%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 66.260,0074.736,0076.132,0087.647,00
EBITDA (mln.) 5.510,005.083,006.388,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 2.662,002.191,003.320,003.768,00
Resultaat voor belasting (mln.) 2.185,001.728,002.837,003.260,00
Netto winst (mln.) 1.766,001.397,002.246,002.546,00
Winst per aandeel 1,601,312,182,56
Koers winst verhouding 13,9317,6413,8210,48
Dividend per aandeel 0,760,900,951,05
Dividend rendement 3,41%3,89%3,15%3,91%

Balans (mln.)

  2020202120222023
Materiële activa 18.151,0020.848,0022.089,00
Immateriële activa 11.565,0012.770,0013.174,00
Financiële activa 966,00952,00923,00
Vaste activa 31.764,0036.128,0037.737,00
Voorraden 3.245,003.728,004.611,00
Debiteuren 1.122,001.055,002.391,00
Overige vorderingen 58,0045,0035,00
Liquide middelen 2.933,002.993,003.082,00
Vlottende activa 8.927,009.584,0010.818,00
Totaal activa 40.692,0045.712,0048.555,00
Gewoon kapitaal 12.432,0013.721,0015.405,00
Preferent kapitaal -842,00-77,00
Langlopende schulden 15.448,0017.812,0018.068,00
Kortlopende schulden 12.812,0014.179,0015.082,00
Totaal passiva 40.692,0045.712,0048.555,00

Overige Data

  2020202120222023
Aantal werknemers 414.000413.000414.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.067.0001.028.000995.000
Cashflow per aandeel 5,945,326,14
Intrinsieke waarde per aandeel 10,7712,4114,45
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,152,431,86
Rendement eigen vermogen (%) 11,2416,3716,53
Koers einde boekjaar 23,1130,1426,8426,02
Premium

Ahold Delhaize op overnamejacht in de VS

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium