Ahold Delhaize Koninklijke » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

Ahold Delhaize Koninklijke

AEX:AD334, NL0011794037
24,070 12:02
-0,015 ( -0,06% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 38203 49695 62890 62791
Operationele kosten 28792 37781 47978 47655
Afschrijvingen 1032 1464 1857 1816
BedrijfsResultaat 1305 1335 2225 2405
Resultaat voor belastingen 1073 1077 1963 2181
Belastingen 224 247 146 372
CashFlow 73 2114 827 -1587
Nettowinst 851 830 1817 1793

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 11770 10689 11147 0
Immateriële activa 12547 11634 12013 0
Financiële activa 1217 1072 1103 0
Vaste activa 26298 23901 24489 0
Voorraden 3288 3077 3196 0
Debiteuren 952 997 1027 0
Overige vorderingen 36 154 53 0
Liquide middelen 4032 4581 3122 0
Vlottende activa 9977 9970 8865 0
Totaal activa 36275 33871 33331 0
Gewoon kapitaal 16276 15170 14816 0
Preferent kapitaal 745,79 -566,24 -69,24 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 9602 8396 8494 0
Kortlopende schulden 10397 10305 10021 0
Totaal passiva 36275 33871 33331 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 236000 370000 369000 372000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1171000 1921000 1923520 1923520
Winst per aandeel 0,74 0,43 0,95 0,96
Dividend per aandeel 0 0,57 0,63 0,7
Cashflow per aandeel 1,82 1,51 1,92 2,25
Intrinsieke waarde per aandeel 0 8,09787 7,49303 7,29125
Koers-winstverhouding 26,3579 46,5814 19,3 22,99479
Dividend rendement (%) 0 2,84573 3,43605 3,17101
Rendement eigen vermogen (%) 14,93 5,1 11,98 12,1
Koers einde boekjaar 19,50484 20,03 18,335 22,075

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding