Ahold Delhaize Koninklijke

AEX:AD.NL, NL0011794037
29,100 17:35
-0,585 (-1,97%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 62.890,0062.791,0066.260,0074.736,00
EBITDA (mln.) 4.082,004.221,005.141,005.083,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 2.225,002.405,002.293,002.191,00
Resultaat voor belasting (mln.) 1.963,002.181,002.184,001.728,00
Netto winst (mln.) 1.817,001.793,001.766,001.397,00
Winst per aandeel 1,481,591,621,31
Koers winst verhouding 12,3913,8813,7617,64
Dividend per aandeel 0,630,700,760,90
Dividend rendement 3,44%3,17%3,41%3,89%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 10.689,0011.147,0010.519,0018.151,00
Immateriële activa 11.634,0012.013,0012.060,0011.565,00
Financiële activa 1.072,001.103,001.773,00966,00
Vaste activa 23.901,0024.489,0031.920,0031.764,00
Voorraden 3.077,003.196,003.347,003.245,00
Debiteuren 997,001.027,001.072,001.122,00
Overige vorderingen 154,0053,0039,0058,00
Liquide middelen 4.581,003.122,003.717,002.933,00
Vlottende activa 9.970,008.865,009.570,008.927,00
Totaal activa 33.871,0033.331,0041.490,0040.692,00
Gewoon kapitaal 15.170,0014.816,0014.083,0012.432,00
Preferent kapitaal -559,47-61,84155,99-842,00
Langlopende schulden 8.396,008.494,0014.818,0015.448,00
Kortlopende schulden 10.305,0010.021,0012.590,0012.812,00
Totaal passiva 33.871,0033.331,0041.490,0040.692,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 369.000372.000380.000414.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.246.8101.183.7201.100.7301.067.000
Cashflow per aandeel 2,963,654,955,94
Intrinsieke waarde per aandeel 11,5611,8512,0410,77
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,591,861,852,15
Rendement eigen vermogen (%) 11,9812,1012,5411,24
Koers einde boekjaar 18,3422,0822,3023,11