RANDSTAD NV

AEX:RAND.NL, NL0000379121
46,570 17:35
+1,090 (+2,40%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 23.812,0023.676,0020.718,0024.670,00
EBITDA (mln.) 1.121,001.278,00898,001.412,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 813,00859,00384,001.033,00
Resultaat voor belasting (mln.) 811,00819,00364,001.018,00
Netto winst (mln.) 704,00606,00304,00768,00
Winst per aandeel 3,783,241,624,13
Koers winst verhouding 10,6116,8032,8614,54
Dividend per aandeel 3,383,245,00
Dividend rendement 8,43%6,09%8,33%

Balans (mln.)

  2018201920202021
Materiële activa 159,00688,00650,00658,00
Immateriële activa 3.381,003.347,003.082,003.200,00
Financiële activa 563,00478,00202,00195,00
Vaste activa 4.684,005.092,004.608,004.672,00
Debiteuren 4.020,003.872,003.647,004.477,00
Overige vorderingen 106,00130,0098,0077,00
Liquide middelen 273,00225,00474,00859,00
Vlottende activa 5.254,005.066,004.979,006.368,00
Totaal activa 9.938,0010.158,009.587,0011.040,00
Gewoon kapitaal 4.478,004.472,004.668,004.901,00
Preferent kapitaal 791,00734,00310,00856,00
Aandeel van derden 1,001,001,001,00
Langlopende schulden 739,00691,00673,001.345,00
Kortlopende schulden 4.720,004.994,004.245,004.793,00
Totaal passiva 9.938,0010.158,009.587,0011.040,00

Overige Data

  2018201920202021
Aantal werknemers 38.82038.28034.68039.530
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 183.100183.200183.200183.800
Cashflow per aandeel 4,086,937,984,97
Intrinsieke waarde per aandeel 21,0824,4122,2421,69
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,902,232,392,77
Rendement eigen vermogen (%) 15,7213,556,5115,67
Koers einde boekjaar 40,0954,4453,2460,04