RANDSTAD NV » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

RANDSTAD NV

AEX:RAND, NL0000379121
46,300 19:28
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 20684,1 23272,8 23812 0
Operationele kosten 19130,1 21418,3 22060 0
Afschrijvingen 101,4 134 219 0
BedrijfsResultaat 797,6 855,4 829 0
Resultaat voor belastingen 786 838,4 811 0
Belastingen 197,8 207 107 0
CashFlow -17,9 -326,5 -96 0
Nettowinst 575,4 618,8 691 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 165,3 154,3 159 0
Immateriële activa 3353,5 3555,6 3381 0
Financiële activa 454,7 529,6 563 0
Vaste activa 4493,7 4677,4 4684 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 3534,1 3965,3 4020 0
Overige vorderingen 72,2 79,2 106 0
Liquide middelen 385,8 326,3 273 0
Vlottende activa 4632,2 5085,5 5254 0
Totaal activa 9125,9 9762,9 9938 0
Gewoon kapitaal 4140,1 4251 4478 0
Preferent kapitaal 587,96 631,44 704,14 0
Aandeel van derden 0,7 0,7 1 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 948,4 880,3 739 0
Kortlopende schulden 4036,7 4630,9 4720 0
Totaal passiva 9125,9 9762,9 9938 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 32280 37930 38820 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 258350 258590 258630 0
Winst per aandeel 2,23 2,4 2,67 0
Dividend per aandeel 1,89 2,76 3,38 0
Cashflow per aandeel 2,17 2,66 2,89 0
Intrinsieke waarde per aandeel 14,68473 14,48471 14,92209 0
Koers-winstverhouding 23,10762 21,35 0 0
Dividend rendement (%) 3,66777 5,38642 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 13,9 14,56 15,43 0
Koers einde boekjaar 51,53 51,24 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding