RANDSTAD NV » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

RANDSTAD NV

AEX:RAND, NL0000379121
51,220 17:29
-0,640 ( -1,23% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 19219,2 20684,1 23272,8 23812
Operationele kosten 17852,3 19130,1 21418,3 22060
Afschrijvingen 127,3 101,4 134 219
BedrijfsResultaat 691,5 797,6 855,4 829
Resultaat voor belastingen 682,4 786 838,4 811
Belastingen 163,6 197,8 207 107
CashFlow 45,5 -17,9 -326,5 -96
Nettowinst 506,2 575,4 618,8 691

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 165,3 154,3 159 0
Immateriële activa 3353,5 3555,6 3381 0
Financiële activa 454,7 529,6 563 0
Vaste activa 4493,7 4677,4 4684 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 3534,1 3965,3 4020 0
Overige vorderingen 72,2 79,2 106 0
Liquide middelen 385,8 326,3 273 0
Vlottende activa 4632,2 5085,5 5254 0
Totaal activa 9125,9 9762,9 9938 0
Gewoon kapitaal 4140,1 4251 4478 0
Preferent kapitaal 587,96 631,44 704,14 0
Aandeel van derden 0,7 0,7 1 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 948,4 880,3 739 0
Kortlopende schulden 4036,7 4630,9 4720 0
Totaal passiva 9125,9 9762,9 9938 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 29750 32280 37930 38820
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 258350 258350 258590 258630
Winst per aandeel 1,97 2,23 2,4 2,67
Dividend per aandeel 1,68 1,89 2,76 3,38
Cashflow per aandeel 2,19 2,17 2,66 2,89
Intrinsieke waarde per aandeel 13,75847 14,68473 14,48471 14,92209
Koers-winstverhouding 29,20305 23,10762 21,35 15,01498
Dividend rendement (%) 2,92022 3,66777 5,38642 8,43103
Rendement eigen vermogen (%) 13,11 13,9 14,56 15,43
Koers einde boekjaar 57,53 51,53 51,24 40,09

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding