Biocartis « Terug naar discussie overzicht

Biocartis forum geopend

6.443 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... 319 320 321 322 323 » | Laatste
voda
1
PERSBERICHT: Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis kondigt wijziging in Raad van Bestuur aan

PERSBERICHT

22 februari 2023, 07:00 CET

BIOCARTIS KONDIGT WIJZIGING IN RAAD VAN BESTUUR AAN

Mechelen, België, 22 februari 2023 -- Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"), een innovatief bedrijf in moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan dat de heer Roald Borré ontslag heeft genomen als bestuurder van de Vennootschap, en dat op aanbeveling van het Remuneratie- en Benoemingscomité van de Vennootschap, de Raad van Bestuur de heer Bryan Dechairo heeft benoemd als nieuwe onafhankelijke bestuurder en lid van het Auditcomité van de Vennootschap.

De heer Bryan Dechairo is de chief executive officer van Sherlock Biosciences, en zetelt ook in diens Raad van Bestuur. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring met het ontwikkelen en commercialiseren van omzetgenererende klinische innovaties die het leven van patiënten verbeteren. Vooraleer hij Sherlock Biosciences vervoegde, was de heer Dechairo executive vice president van klinische ontwikkeling bij Myriad Genetics, waar hij toezicht hield op de ontwikkelingsportfolio en bedrijfskritische bewijsdata leverde voor op waarde gebaseerde terugbetaling en marktacceptatie van commerciële en nieuwe diagnostische producten in zes bedrijfseenheden wereldwijd. Voordat hij Myriad Genetics vervoegde, was hij chief medical officer, chief scientific officer en senior vice president van onderzoek en ontwikkeling bij Assurex Health, dat in 2016 door Myriad werd overgenomen. Tijdens zijn uitgebreide carrière bekleedde de heer Dechairo functies met toenemende verantwoordelijkheid bij Medco, Pfizer, Oxagen, Sequana en Roche, waar hij een bewezen staat van dienst heeft opgebouwd in het financieren en opschalen van bedrijven van door durfkapitaal gesteunde start-ups tot winstgevende Fortune 50-beursgenoteerde bedrijven. Hij is ook auteur van meer dan 50 academische en op onderzoek gebaseerde publicaties, en behaalde een Ph.D. in Common Complex Human Genetics van het Institute of Child Health aan de University College London en een B.A. in Integratieve Biologie van de University of California, Berkeley.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, verklaarde het volgende: "We zijn verheugd dat Bryan toetreedt tot onze Raad van Bestuur, en we kijken ernaar uit om te genieten van zijn uitgebreide ervaring. Zijn benoeming vindt plaats in het kader van ons voortdurende streven naar een diverse Raad van Bestuur die in alle relevante wezenlijke aspecten het succes ondersteunt van Biocartis als een commercieel actief innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek dat internationaal actief is. We zijn er zeker van dat Biocartis enorm zal profiteren van zijn vaardigheden en diepgaande kennis van de Amerikaanse markt. We willen Roald uiteraard bedanken voor zijn enorme bijdrage aan de Vennootschap in de afgelopen acht jaar."

Na deze wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur, bestaat deze nu uit vijf onafhankelijke bestuurders op een totaal van zes bestuurders. De benoeming van de heer Dechairo zal ter bevestiging worden voorgelegd aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op 12 mei 2023.

--- EINDE ---

Meer informatie:

e-mail ir@biocartis.com www.globenewswire.com/Tracker?data=ZC...

@Biocartis_

www.linkedin.com/Biocartis
voda
1
PERSBERICHT: Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis maakt resultaten 2022 en vooruitzichten 2023 bekend

PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

23 februari 2023, 07:00 CET

BIOCARTIS MAAKT RESULTATEN 2022 EN VOORUITZICHTEN 2023 BEKEND

De Vennootschap houdt vandaag om 14:30 CET / 13:30 GMT (VK) / 08:30 EST (VS) een teleconferentie met een live webcastpresentatie ter bespreking van de resultaten voor het volledige jaar 2022

Mechelen, België, 23 februari 2023 -- Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), maakt vandaag zijn operationele hoogtepunten en financiële resultaten voor 2022 bekend, opgesteld in overeenstemming met de IFRS zoals aangenomen door de Europese Unie, evenals een selectie van gebeurtenissen na die periode en zijn vooruitzichten voor 2023.

Over de resultaten van 2022 en de gebeurtenissen na de verslaggevingsperiode verklaarde Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, het volgende: "2022 was een succesvol jaar, zowel in operationeel als in financieel opzicht. In een moeilijk macro-economische klimaat hebben we de opschaling van onze kernactiviteiten in oncologie voortgezet en onze financiële doelstellingen verwezenlijkt met een sterke groei van 30% van onze oncologie-inkomsten, een verdubbeling van de bruto marge op productverkopen naar 34% en een aanzienlijke reductie van onze operationele cash burn met EUR 18,1 miljoen ofwel 32%. Voorts hebben we een stevige grondslag gelegd voor de voortzetting van onze groei in de toekomst. De goedkeuring door de toezichthouder van het Idylla(TM) instrument in China en van de Idylla(TM) MSI Test als companion diagnostic test (CDx(1) ) in Japan zal onze wereldwijde commerciële voetafdruk verbreden. De uitbreiding van de samenwerking met AstraZeneca gericht op het ontwikkelen van een CDx voor Tagrisso(R) en de commercialisatie van de Merlin(TM) Assay van SkylineDx en HepatoPredict van Ophiomics laat zien dat partnerships een krachtig middel zijn voor snelle uitbreiding van het menu aan oncologische tests en om dit voor elk laboratorium toegankelijk te maken. Nu we er ook in zijn geslaagd de vennootschap te herkapitaliseren met EUR 66 miljoen bruto kasmiddelen en een versterkte kapitaalstructuur bevinden wij ons in een sterke positie om wederom een significante stap richting winstgevendheid te zetten. Verschillende nieuwe goedkeuringen van toezichthouders en nieuwe productlanceringen zijn gepland voor 2023, waaronder de lancering van de Idylla(TM) IDH1-2 Mutation Assay Kit (RUO), de eerste assay ontwikkeld met onze nieuwe Idylla(TM) FLEX-technologie die de ontwikkelingstijd aanzienlijk verkort en ons in staat zal stellen om meer tests sneller op de markt te brengen. Terwijl we naar alle waarschijnlijkheid nog altijd met een instabiel economisch klimaat te kampen krijgen, hebben we tegen het einde van 2022 maatregelen getroffen om de impact van aanzienlijke kosteninflatie te doorstaan en hebben we er alle vertrouwen in dat de groei van onze productgerelateerde inkomsten zich in 2023 zal doorzetten, de bruto marge op productverkopen opnieuw zal verbeteren en de operationele cash burn nog verder zal worden teruggebracht."

KERNBOODSCHAPPEN RESULTATEN 2022

-- Totale bedrijfsinkomsten van EUR 58 miljoen (2021: EUR 54,9 miljoen),
waarvan EUR 57,5 miljoen inkomsten, een stijging van 19% ten opzichte van
EUR 48,3 miljoen in 2021

-- Inkomsten uit productverkopen van EUR 45 miljoen (2021: EUR 40,5 miljoen),
waarvan EUR 35,9 miljoen afkomstig van 334k verkochte cartridges en
EUR 9,2 miljoen van verhuur en verkoop van instrumenten:

-- EUR 31,3 miljoen aan cartridge-inkomsten in oncologie, een
stijging van 30% jaar op jaar, groei in de dubbele cijfers in alle
regio's, aangevoerd door de VS, voor zowel cartridgevolumes als
gemiddelde verkoopprijs (average selling price; ASP)

-- De behoefte aan COVID-19 tests nam af, waardoor de bijdrage aan de
inkomsten van SARS-CoV-2-tests terugliep tot EUR 3,5 miljoen

-- Voortgezette stijging van ASP per commerciële cartridge naar
EUR 106 (2021: EUR 96). Oncologie-ASP op EUR 116 (+11%)

-- Wereldwijde installed base van 2.085 Idylla(TM) instrumenten,
netto 173 nieuwe instrumenten geplaatst
-- Brutowinst op productverkopen toegenomen van EUR 6,6 miljoen in 2021 naar
EUR 15,2 miljoen in 2022, een stijging van 132% die stond voor een
brutomarge van 34%, tegenover 16% in 2021

-- Operationele cash burn2 van EUR -38,5 miljoen, een daling van meer dan
een derde ofwel EUR 18,1 miljoen lager dan in 2021
-- Alomvattende herkapitalisatie:

-- Bruto EUR 66 miljoen kasmiddelen verdeeld over converteerbare
schuld (EUR 41 miljoen) en eigen vermogen (EUR 25 miljoen)

-- Converteerbare schuld geherstructureerd en termijn met 2,5 jaar
verlengd

-- Volledig afgerond na de verslaggevingsperiode op 16 januari 2023,
wat EUR 36,1 miljoen heeft toegevoegd aan de kaspositie van EUR
26,1 miljoen aan het einde van het jaar

-- Partnerships:

-- Uitbreiding van de samenwerking met AstraZeneca gericht op de
ontwikkeling van een companion diagnostic product (CDx) voor
gebruik met Tagrisso(R) (osimertinib), de EGFR-TKI-behandeling
(tyrosine-kinaseremmer) van de derde generatie van AstraZeneca

-- Begin van de commercialisering in Europa door Biocartis van de
Merlin Assay falconprogram.com/ van SkylineDx als een
CE-IVD, in aanloop naar de lancering van een Idylla(TM)-versie van
de Assay
VOORUITZICHTEN 2023

Voortbouwend op het sterke resultaat van 2022 verwacht Biocartis een volgende significante stap richting operationele winstgevendheid te zetten, met:

-- Productgerelateerde inkomsten3 van tussen de EUR 55 miljoen en EUR 60
miljoen, een groei van 25%-35%, zonder rekening te houden met de verkoop
van SARS-CoV-2-tests die naar verwachting verder gaat verminderen

-- Een brutomarge op productverkopen4 tussen 40% en 45%

-- Een EBITDA tussen EUR -25 miljoen en EUR -28 miljoen, een verbetering van
EUR 8,5 miljoen tot EUR 11,5 miljoen
Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op de huidige wisselkoersen van vreemde valuta.
voda
0
Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op de huidige wisselkoersen van vreemde valuta.

Biocartis houdt vandaag om 14.30 u CET / 13.30 u GMT (VK) / 08.30 u EST (VS) een teleconferentie met een live webcastpresentatie ter bespreking van de resultaten voor het volledige jaar 2022. De live webcast presentatie zal beschikbaar zijn www.globenewswire.com/Tracker?data=53... via deze link op de dag van het event. Enkel deelnemers die een vraag willen stellen en/of per telefoon aan de conferentie wensen deel te nemen, worden verzocht zich www.globenewswire.com/Tracker?data=1z... hier te registreren voor de webcast presentatie. Bij registratie krijgt elke deelnemer een inbelnummer en een unieke persoonlijke PIN-code. De conference call en webcast zullen in het Engels gevoerd worden. Kort nadien kan de webcast op de www.globenewswire.com/Tracker?data=l8... Biocartis investeerderswebsite herbeluisterd worden.

Commerciële hoogtepunten

-- 334k cartridges verkocht in 2022, vergeleken met 326k in 2021: 14% groei
jaar op jaar in oncologie, tegenover een voortgezette vermindering van
COVID-19 testing, waardoor de volumes op het gebied van infectieziekten
jaar op jaar met 36% is gedaald

-- De opbrengsten uit oncologiecartridges groeiden in 2022 met 30%: groei
met dubbele cijfers van cartridgevolumes in alle regio's gepaard met een
consistent stijgende ASP van EUR 116 (+11%):

-- Aanhoudende groei overal in Europa met toenemend routine gebruik
van het hoger geprijsde Idylla(TM) GeneFusion Panel in de
klinische praktijk sinds de lancering ervan in juni 2022

-- De combinatie in de VS van de grootste groei in
oncologiecartridgevolumes met duurzame prijsdiscipline wordt
voortgezet. Verschillende nieuwe klanten uit de top 10 van
kankercentra hebben in 2022 voor Idylla(TM) gekozen. De ASP in
oncologie, in de VS traditioneel hoger dan in onze andere markten,
haalde voordeel uit een gunstige productmix en een kleiner aandeel
van het volume gratis aangeboden cartridges ten behoeve van market
seeding en de aanvankelijke validatie van assays

-- Sterke prestaties van de distributeursmarkten5 ondersteund door de
commerciële overeenkomst met AstraZeneca gericht op het
verbeteren van de toegang tot Idylla(TM) EGFR-testproducten voor
patiënten met niet-kleincellige longkanker
-- De totale opbrengsten van Idylla(TM)-instrumenten namen in 2022 met 3%
toe tot EUR 9,2 miljoen, met inbegrip van aan content partners6 verkochte
instrumenten:

-- De opbrengsten gegenereerd door de plaatsing van instrumenten bij
eindklanten steeg jaar op jaar met 36%, tegenover een groei van 9%
van de geïnstalleerde basis van Idylla(TM)-instrumenten,
evenwichtig verdeeld over verkochte en verhuurde instrumenten

-- Bepaalde klinische studies waarvan de start voor 2022 gepland was
en waarvoor een significant aantal Idylla(TM)-instrumenten
verkocht zou worden, werden door onze content partners uitgesteld
in het licht van de onzekere economische omgeving

-- De opbrengsten van instrumenten werden in de VS meer dan
verdubbeld, hoewel verscheidene nieuwe klanten de
investeringsbeslissing uitstelden en Idylla(TM) inzette via het
gratis evaluatieprogramma van Biocartis, waarbij ze het instrument
tijdelijk kunnen gebruiken en alleen betalen voor de verbruikte
cartridges. Mits de uitkomst van de evaluatie gunstig is, wordt de
opbrengst door de uiteindelijke verkoop of verhuur van deze
instrumenten hierdoor gemiddeld 6 maanden uitgesteld

-- Netto 173 nieuwe instrumenten geplaatst. Verschillende
instrumenten werden teruggehaald na een gefocuste herevaluatie van
niet-renderende reagent rental overeenkomsten teneinde onrendabele
investeringen in capex te schrappen
Idylla(TM) testmenu, partnerschappen en publicaties

-- Testmenu:

-- Lancering van de volautomatische CE-IVD Idylla(TM) GeneFusion
Panel
www.biocartis.com/en/meet-idylla/idyl...
op 20 juni 2022:
investors.biocartis.com/sites/default...

-- Lancering van nieuwe SeptiCyte RAPID(R) (CE-IVD) met EDTA7-bloed
compatibele cartridges8 door Biocartis partner Immunexpress op 23
augustus 2022
www.prnewswire.com/news-releases/immu...

-- Begin van de commercialisering in Europa op 1 september 2022:
investors.biocartis.com/sites/default...
van de Merlin Assay van SkylineDx als manuele testkit met
CE-IVD-markering, in aanloop naar de lancering van een
Idylla(TM)-versie van de Assay.
voda
0
-- Productregistraties:

-- Japan -- op 29 augustus 2022 ontving Nichirei Biosciences,
distributiepartner van Biocartis in Japan, goedkeuring van de
Japanse regelgevingsautoriteiten (Ministerie van Gezondheid,
Arbeid en Sociale Zekerheid) voor de commercialisering van de
Idylla(TM) MSI Test in Japan. Nichirei Biosciences plant de
commerciële lancering van de Idylla(TM) MSI Test als een CDx
in Japan in Q1 2023

-- China -- goedkeuring van het Idylla(TM) instrument op 16 september
2022 door de Chinese regelgevingsautoriteit NMPA, een belangrijke
stap richting de verdere goedkeuring en commercialisering van
Idylla(TM)-assays in China
-- Partnerships:

-- Bekendmaking van een nieuwe partnership op 8 februari 2022:
investors.biocartis.com/sites/default...
tussen Biocartis en Ophiomics
www.google.com/url?sa=t&rct=j&...
, een in Lissabon (Portugal) gevestigd biotechbedrijf, met een
aanvankelijke focus op de commercialisering van HepatoPredict
www.hepatopredict.com 9. De commercialisering in Europa van
de test als een IVD-kit met CE-markering begon op 10 oktober 2022:
investors.biocartis.com/sites/default...

-- Bekendmaking van een uitbreiding van de samenwerking met
AstraZeneca op 22 juni 2022,:
investors.biocartis.com/sites/default...
met de nadruk op de ontwikkeling en geplande
premarket-indiening bij de Amerikaanse FDA van een nieuwe
CDx-test op het Idylla(TM)-platform voor de
EGFR-TKI-behandeling (tyrosine-kinaseremmer) van
AstraZeneca van de derde generatie
-- Publicaties - in 2022 werden 42 nieuwe papers gepubliceerd met
uitstekende gegevens uit verschillende nieuwe
investors.biocartis.com/nl/persberichten studies over
investors.biocartis.com/nl/persberichten Idylla(TM)
investors.biocartis.com/nl/persberichten , waaronder:

-- Een studie
www.jmdjournal.org/article/S1525-1578...
(bekendgemaakt op 4 mei 2022:
investors.biocartis.com/sites/default...
) door het Memorial Sloan Kettering Cancer Center (NY, VS), in het
Journal of Molecular Diagnostics over de Idylla(TM) GeneFusion
Assay
www.biocartis.com/en/research/researc...
(RUO10), met nadruk op de snellere doorlooptijd en geringere
weefselvereisten in vergelijking met immunohistochemie en
moleculaire methoden, terwijl tevens de afhankelijkheid van
infrastructuur die gepaard gaat met NGS en fluorescente
in-situ-hybridisatie wordt vermeden

-- Een grote prospectieve studie (bekendgemaakt op 8 november 2022:
investors.biocartis.com/sites/default...
) waaruit is gebleken dat de Idylla(TM) EGFR Mutation Test
(CE-IVD) leidt tot een significante verkorting van de tijd tot
behandeling met gemiddeld 16,8 dagen of 48% in vergelijking met
NGS-tests voor EGFR-positieve patiënten
Organisatorische en operationele hoogtepunten

-- Commerciële mijlpalen -- dubbele mijlpaal bekendgemaakt op 15 juni
2022:
investors.biocartis.com/sites/default...
, met de verkoop van de miljoenste commerciële Idylla(TM)-cartridge
en de plaatsing van het 2000ste Idylla(TM)-instrument sinds de
commerciële lancering

-- Vergadering van aandeelhouders -- alle agendapunten werden goedgekeurd
tijdens de gewone algemene aandeelhoudersvergadering:
investors.biocartis.com/sites/default...
op 13 mei 2022 en de buitengewone :
investors.biocartis.com/sites/default...
algemene :
investors.biocartis.com/sites/default...
aandeelhoudersvergadering:
investors.biocartis.com/sites/default...
op 14 november 2022 waarbij de verschillende componenten van de
alomvattende herkapitalisatie van de Vennootschap werden goedgekeurd

-- Cartridgeproductie -- met uitzondering van de Septicyte RAPID(R) test,
werd de overdracht van alle assays naar de tweede cartridgeproductielijn
('ML2') in 2022 voltooid, waardoor verdere schaalvoordelen werden
verkregen en de productiekosten werden verlaagd

-- ISO 27001-certificering -- ISO 27001-certificering van Biocartis
bekendgemaakt op 24 augustus 2022:
investors.biocartis.com/sites/default...
voor het ontwerp, ontwikkeling, onderhoud, dienstverlening en
ondersteuning van het Idylla(TM)-platform en bijbehorende klantgerichte
software

-- Managementteam -- Biocartis heeft zijn organisatiestructuur afgestemd op
de realisatie van zijn strategische prioriteiten en heeft met ingang van
1 september 2022 de volgende aanwervingen gedaan:

-- Global Head of Partnering: Madhushree (Madhu) Ghosh, PhD, MS,
vervoegde Biocartis als Global Head of Partnering. Dr. Ghosh
brengt een aanzienlijke ervaring mee gericht op succesvol
commercieel en strategisch team leadership in wereldwijd
alliantiemanagement, P/L business unit leiderschap en IVD en CDx
productontwikkeling dankzij haar meer dan 20 jaar ervaring in
moleculaire diagnostiek en klinische assay-ontwikkeling met een
focus op Next Generation Sequencing, real-time PCR, multiplex PCR,
oncologie en infectieziektendiagnostiek. Voordien bekleedde Dr.
Ghosh leidinggevende functies bij Thermo Fisher Scientific,
NeoGenomics Laboratories Inc., QIAGEN en AltheaDx.

-- Global Head of Sales: David Dejans, voorheen Head of Sales
Europe & Distributor markets, werd gepromoveerd tot de rol
van Global Head of Sales.

-- In Q4 2022 werden alle bedrijfsdivisies van de organisatie
gestroomlijnd om de impact van aanzienlijke kosteninflatie
te kunnen weerstaan. In vergelijking met 31 december 2021
is het personeelsbestand met 16% verminderd
voda
0
Financiële hoogtepunten

-- Totale bedrijfsinkomsten -- de totale bedrijfsinkomsten bedroegen EUR 58
miljoen, vergeleken met EUR 54,9 miljoen in 2021, waaronder EUR 45
miljoen uit productverkoop (2021: EUR 40,5 miljoen; +11%), EUR 11,1
miljoen uit diverse samenwerkingsverbanden met partners (2021: EUR 6,1
miljoen; +83%), EUR 1,4 miljoen uit instrumentonderhoud (2021: EUR 1,7
miljoen; -20%) en EUR 0,5 miljoen overige inkomsten (2021: EUR 6,6
miljoen; -93%)

-- De inkomsten uit de verkoop van cartridges groeiden jaar op jaar
met 13% tot EUR 35,9 miljoen. De verkoop van cartridges in de
oncologisch kernactiviteit nam 30% toe, terwijl de verkoop van
SARS-CoV-2-cartridges 49% daalde en slechts 7,7% van de totale
productinkomsten vormde. In 2022 werden 334k cartridges verkocht
(2021: 326k) met een ASP van EUR 106 (2021: EUR 96).

-- De sterke groei van 30% van de inkomsten uit oncologiecartridges
was het resultaat van toegenomen cartridgevolumes (+14% jaar op
jaar) en een gestegen ASP van EUR 116, vergeleken met EUR 105 in
2021. De gunstige ontwikkeling van de ASP in oncologie zet zich
voort doordat de bijdrage van assays met een hoge toegevoegde
waarde zoals de IdyllaTM Genefusion Assay (RUO) blijft toenemen.
Een aanhoudende focus op prijsdiscipline en een geleidelijk
toenemende bijdrage van verkoop in de VS, waar de prijzen over het
algemeen hoger liggen dan in Europa en andere landen, ondersteunen
ook de gestage groei van de cartridge ASP. Aan de andere kant
leidde de afnemende behoefte aan COVID-19 tests tot 36% lagere
cartridgevolumes op het gebied van infectieziekten, terwijl de ASP
van EUR 63 jaar op jaar ook 18% daalde

-- De opbrengsten uit de verkoop en verhuur van het IdyllaTM
instrument bedroegen EUR 9,2 miljoen, een stijging van 3% jaar op
jaar. De installed base groeide met 173 instrumenten tot 2.085
instrumenten, na aftrek van conversies van instrumenten die eerder
gratis werden geplaatst in het kader van kortdurende
evaluatieprogramma's en het terughalen van niet-renderende
instrumenten onder reagent rental overeenkomsten, gericht op het
verminderen van onrendabele investeringen. Als direct gevolg van
het onzekere economische klimaat werd de geplande verkoop van een
aantal instrumenten uitgesteld na de beslissing van bepaalde
content partners om klinische onderzoeken die initieel in 2022
zouden starten uit te stellen

-- De inkomsten uit samenwerkingsverbanden bedroegen EUR 11,1 miljoen
vergeleken met EUR 6,1 miljoen in 2021 en betroffen voornamelijk
R&D diensten verleend aan onze farmaceutische en content partners,
gericht op het uitbreiden van het Idylla(TM) testmenu en het
ontwikkelen van companion diagnostic tests waardoor extra
marktpotentieel in de VS en andere landen aangeboord zal kunnen
worden

-- Overige inkomsten van EUR 0,5 miljoen hielden verband met
subsidies ontvangen in verband met de ontwikkeling van de nieuwe
IdyllaTM FLEX technologie, die naar verwachting het gebruik van
IdyllaTM-tests bij therapiebeslissingen en moleculaire
surveillance mogelijk zal maken. Het eerste product dat gebaseerd
is op deze Idylla(TM) FLEX-technologie, de Idylla(TM) IDH1-2
Mutation Assay Kit (RUO), werd in 2023 gelanceerd. In 2021
omvatten de overige inkomsten een verzekeringsclaim van EUR 4,6 m
voor schade veroorzaakt door de brand in een magazijn in juli 2021
voda
0
-- Kostprijs van de verkochte goederen -- de kosten van verkochte goederen
daalden 12% tot EUR 29,8 miljoen, terwijl cartridgevolumes en het aantal
nieuw geplaatste instrumenten vergelijkbaar met 2021 bleven. In
tegenstelling tot de situatie in 2021, een jaar met verstoorde levering
van reagentia en de tijdelijke uitval van productiecapaciteit veroorzaakt
door de brand in een van de magazijnen van Biocartis, werden de meeste
cartridges in 2022 geproduceerd op de automatische productielijn met hoge
doorvoer ML2, waardoor aanzienlijke schaalvoordelen ontstonden. De
brutomarge op productverkoop verdubbelde ruim van 16% in 2021 tot 34% in
2022, als direct gevolg van lagere productiekosten per cartridge en de
geringere bijdrage van laaggeprijsde SARS-CoV-2-tests. In het eerste
kwartaal van 2023 zal meer dan 90% van de commerciële
cartridgeproductie zijn overgebracht naar ML2 en een plan om ML1 volledig
buiten bedrijf te stellen zal in de loop van het jaar
geïmplementeerd worden

-- OPEX -- de totale bedrijfskosten, exclusief de kosten van verkochte
goederen, daalde jaar op jaar 10% van EUR 83,6 miljoen tot EUR 75,2
miljoen. Afgezien van de brandschade van EUR 3,2 miljoen die in 2021
ontstond, daalden de bedrijfskosten met EUR 5,2 miljoen, ondanks de
impact van wereldwijde inflatie. Investeringen in diverse R&D-programma's
werden met EUR 9,7 miljoen teruggeschroefd. De toename van EUR 3,8
miljoen voor sales en marketing was het gevolg van genormaliseerde
commerciële activiteiten na de pandemie en de impact over het hele
jaar van de herstructurering van de commerciële operaties in de VS
aan het einde van 2021. De uitgaven voor algemene en administratieve
kosten bleven stabiel met EUR 16,2 miljoen, een verhoging van 4% jaar op
jaar die volledig te wijten was aan kosteninflatie. In Q4 van 2022 werd
de organisatie gestroomlijnd ter compensatie van de verwachte
voortdurende inflatie van kosten in 2023, waaronder de verplichte
loonindexering in België van 11% met ingang van januari 2023. Onder
andere kromp het personeel van de organisatie als geheel 16% in ten
opzichte van 31 december 2021

-- Herkapitalisatie -- op 1 september 2022 lanceerde Biocartis een
alomvattende herkapitalisatie, met een bruto opbrengst van EUR 66 miljoen
en bestaande uit:

-- De wijziging van de bestaande 4% converteerbare obligaties van EUR
135 miljoen, waaronder onder meer de verplichte conversie van 10%
van deze converteerbare obligaties naar gewone aandelen tegen een
conversieprijs van EUR 12,89 en de verlenging van de termijn tot 9
november 2027

-- een nieuwe, in eerste rang gewaarborgde converteerbare
termijnlening van EUR 30,1 miljoen, gedeeltelijk gebruikt voor de
terugkoop van EUR 16,3 miljoen aan bestaande converteerbare 4%
obligaties voor EUR 13,7 miljoen aan contanten

-- een omruiling van de gewijzigde bestaande converteerbare
obligaties voor nieuwe, in tweede rang gewaarborgde 4,5%
converteerbare obligaties, onder voorbehoud van de inschrijving op
EUR 25 miljoen aan bijkomende nieuw uitgegeven 4,5% converteerbare
obligaties, en

-- een aandelenuitgifte met extra-legaal voorkeurrecht voor de
bestaande aandeelhouders van de vennootschap van EUR 25,1 miljoen
Op 31 december 2022 waren de herkapitalisatietransacties deels afgerond. Na de wijziging, de terugkoop en het ruilaanbod stond nog EUR 14,8 miljoen aan bestaande 4% converteerbare obligaties uit en was EUR 92,1 miljoen aan 4% converteerbare obligaties omgeruild voor de nieuwe 4,5% converteerbare obligaties. EUR 18,1 miljoen werd opgenomen onder de nieuwe converteerbare termijnlening en op 2 december 2022 werden 33.476.932 nieuwe aandelen uitgegeven via een aanbod met extra-legaal voorkeurrecht van EUR 25,1 miljoen. Na jaareinde werd de herkapitalisatie voltooid op 16 januari 2023 met de tweede opname van EUR 12 miljoen onder de nieuwe converteerbare termijnlening en de financiering van de aanvullende nieuwe 4,5% converteerbare obligaties voor EUR 25 miljoen

-- Financiële resultaten -- de netto financiële onkosten van EUR
0,01 miljoen omvatten de impact van de herkapitalisatie. In
overeenstemming met IFRS werden de wijziging en de ruil beschouwd als een
delging van de bestaande 4% converteerbare obligatie en de uitgifte van
de nieuwe 4,5% converteerbare obligatie. Het verschil tussen de
uitboeking van de bestaande converteerbare obligatie en de opname van de
nieuwe converteerbare obligatie werd in de resultatenrekening geboekt als
een winst van EUR 10,5 miljoen. De interestkosten en de opwaardering van
de schuld in verband met de converteerbare termijnlening en de twee
converteerbare obligaties bedroegen EUR 10,2 miljoen

-- Netto kasstromen en kaspositie -- de kasstroom uit bedrijfs- en
investeringsactiviteiten bedroeg EUR -50,3 miljoen, een significante
verlaging van EUR 19,2 miljoen ten opzichte van EUR 69,5 miljoen in 2021.
De verlaging was het gevolg van o.a. (a) een verbetering van EUR 15,6
miljoen van het bedrijfsresultaat, (b) EUR 5,8 miljoen lagere
investeringen in werkkapitaal, (c) EUR 1,8 miljoen lagere investeringen
in vaste activa, gecompenseerd door (d) investeringen in de Chinese joint
venture Wondfo-Cartis (EUR 1 miljoen) en in een converteerbare
obligatielening uitgegeven door SkylineDx (waarvan EUR 2,5 miljoen reeds
ter beschikking werd gesteld door Biocartis). De netto-opbrengsten uit
financieringsactiviteiten van EUR 22,5 miljoen bestonden uit (a) een
nieuwe netto-opname van EUR 9 miljoen aan werkkapitaalfaciliteiten van KBC Bank, (b) een opbrengst van EUR 18,1 miljoen uit de eerste opname
onder de nieuwe converteerbare termijnleningen, (c) de contante terugkoop
van bestaande converteerbare obligaties voor EUR 13,7 miljoen, (d) de
geplande terugbetaling van EUR 6,6 miljoen aan leaseverplichtingen, (e)
een opbrengst van EUR 25,1 miljoen van de aandelenuitgifte met
extra-legaal voorkeurrecht, na aftrek van (f) EUR 9,6 miljoen aan
onkosten in verband met de herkapitalisatietransacties. De geldmiddelen
en kas-equivalenten op 31 december 2022 bedroegen EUR 26,1 miljoen.
Na jaareinde werd de herkapitalisatietransactie voltooid op 16 januari 2023, waardoor EUR 36,1 miljoen aan netto geldmiddelen werd toegevoegd, van de tweede opname uit de converteerbare termijnlening en de uitgave van EUR 25 miljoen aan bijkomende 4,5% converteerbare obligaties

-- Balans -- in overeenstemming met IFRS 9 werden de nieuwe 4,5%
converteerbare obligaties deels geboekt als schuld en deels als eigen
vermogen. Na de herkapitalisatietransacties bedroeg de financiële
schuldpositie op 31 december 2022 EUR 117,8 miljoen, tegen EUR 154,2
miljoen op 31 december 2021. Het eigen vermogen van de aandeelhouders nam
EUR 8,2 miljoen toe als gevolg van o.a. (a) de opname van EUR 22,8
miljoen eigen vermogen toegeschreven aan de nieuwe converteerbare
obligatie, (b) de uitgave van nieuwe aandelen voor EUR 23 miljoen, na
aftrek van onkosten, ingevolge de aandelenuitgifte met extra-legaal
voorkeurrecht en (c) het verlies voor het jaar van EUR 47,7 m

Voor meer, zie de site
voda
0
PERSBERICHT: Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis Creëert Nieuw Inschrijvingsrechtenplan en Vernietigt Uitstaande Pool onder Bestaande Inschrijvingsrechtenplannen

PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

24 februari 2023, 07:00 CET

Biocartis Creëert Nieuw Inschrijvingsrechtenplan en Vernietigt Uitstaande Pool onder Bestaande Inschrijvingsrechtenplannen

Mechelen, België, 24 februari 2023 -- Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"), een innovatief bedrijf in moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan dat zijn raad van bestuur, binnen het kader van het toegestaan kapitaal, 8,3 miljoen inschrijvingsrechten heeft gecreëerd onder een nieuw inschrijvingsrechtenplan, genaamd het 'Inschrijvingsrechtenplan 2023, om de Vennootschap in staat te stellen de inschrijvingsrechten aan te bieden aan huidige en toekomstige personeelsleden en leden van het uitvoerend management van de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen.

Het doel van het Inschrijvingsrechtenplan 2023 bestaat erin om een plan voor inschrijvingsrechten op aandelen van de Vennootschap te creëren die de Vennootschap zal toelaten om personeelsleden en leden van het uitvoerend management aan te trekken, aan te moedigen, te motiveren en te behouden, en om hun belangen te aligneren met de belangen van de Vennootschap en haar aandeelhouders door hen de mogelijkheid te bieden om in de mogelijke groei van de waarde van de Vennootschap te delen. Op hetzelfde ogenblik zal de Vennootschap 435.270 inschrijvingsrechten vernietigen die nog niet zijn aangeboden aan, en aanvaard door, de begunstigden onder de bestaande inschrijvingsrechtenplannen van de Vennootschap.

De inschrijvingsrechten onder het Inschrijvingsrechtenplan 2023 hebben een termijn van tien jaar (tenzij contractueel beperkt in het aanbod aan een begunstigde), zijn over het algemeen niet overdraagbaar en kunnen in principe niet uitgeoefend worden vóór de eerste dag van het vierde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het aanbod van inschrijvingsrechten werd gedaan aan een begunstigde. De inschrijvingsrechten van de leden van het uitvoerend management zullen definitief verworven zijn op de derde verjaardag van de datum van het aanbod, daar waar de inschrijvingsrechten van de personeelsleden in principe gradueel definitief verworven zullen worden over een periode van ongeveer vier jaar, tenzij andersluidend beslissing. Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om in te schrijven op één nieuw gewoon Biocartis aandeel. Ingeval de inschrijvingsrechten uitgeoefend worden, zal Biocartis de toelating tot verhandeling op Euronext Brussels aanvragen van de nieuwe aandelen die hieruit voortvloeien. De inschrijvingsrechten zelf zullen niet genoteerd worden op enige effectenbeurs.

De verslagen opgesteld door de raad van bestuur en de commissaris van de Vennootschap (overeenkomstig artikel 7:198 juncto de artikelen 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) in het kader van de creatie van het Inschrijvingsrechtenplan 2023 kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap.

--- EINDE ---

Meer informatie:

e-mail ir@biocartis.com www.globenewswire.com/Tracker?data=cn...

@Biocartis_

www.linkedin.com/Biocartis
Flatlander
2
The conference call suggests almost no interest in BCART. Worse, some of the answers to the few questions were demonstrably misleading. The answer to the FDA MSI application status suggested that the application was filed last year, instead of almost 2 years ago. They also suggested that FDA delays were associated with COVID. FDA was able to turn around Promega's MSI IVD application in about a year while managing the early onslaught of COVIID. I was also disappointed that no questions or discussions were asked on the status of ML3 in China.

FL
voda
4
PERSBERICHT: Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis maakt de goedkeuring bekend van de 510(k) door de US FDA van de Idylla(TM) MSI Test

PERSBERICHT

2 maart 2023, 7:00 CET

BIOCARTIS MAAKT DE GOEDKEURING BEKEND VAN DE 510(k) DOOR DE US FDA VAN DE IDYLLA(TM) MSI TEST

Mechelen, België, 2 maart 2023 -- Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), maakt vandaag de 510(k)(1) goedkeuring bekend door de US Food and Drug Administration (FDA) van de volledig geautomatiseerde Idylla(TM) MSI Test. Deze goedkeuring zet het engagement van Biocartis om klinische moleculaire diagnostiek in de VS mogelijk te maken kracht bij. Vanaf nu kunnen alle laboratoria, ongeacht hun omvang, voordeel halen uit de hoogwaardige prestaties, het ongeëvenaard gebruiksgemak en de snelle doorlooptijd van Idylla(TM).

MSI is het gevolg van de inactivering van het zogenaamde DNA-mismatchreparatiesysteem (MMR) van het lichaam, dat normaal spontaan fouten corrigeert die tijdens de DNA-replicatie optreden. Wanneer dit MMR-systeem niet naar behoren functioneert, ontstaat 'microsatellite instability'. MSI-High (MSI-H) wordt gedetecteerd in ongeveer 15% van alle colorectale (darm)kankers en 3% wordt geassocieerd met Lynch-syndroom, terwijl de overige 12% om sporadische ziekte(2) gaat. Lynch-syndroom is de meest voorkomende oorzaak van erfelijke colorectale (darm)kanker en wordt veroorzaakt door overgeërfde veranderingen (mutaties) in genen die van invloed zijn op DNA-mismatchreparatie(3) .

De Idylla(TM) MSI Test werd goedgekeurd voor in-vitro diagnostisch gebruik (enkel) op het Idylla(TM) systeem van Biocartis. De Idylla(TM) MSI Test voor gebruik op het Idylla(TM) systeem, maakt gebruik van FFPE weefsel (zijnde in formaline gefixeerd en in paraffine ingebed weefsel) van menselijke colorectale (darm)kankertumoren, waaruit nucleïnezuren worden vrijgemaakt die vervolgens worden geanalyseerd met behulp van PCR-amplificatie van zeven monomorfe biomarkers (ACVR2A, BTBD7, DIDO1, MRE11, RYR3, SEC31A en SULF2) en daaropvolgende smeltcurve-analyse. De Idylla(TM) MSI Test rapporteert resultaten als ofwel "microsatellite stable", ofwel "microsatellite instability high (MSI-H)", ofwel ongeldig. De Idylla(TM) MSI Test dient gebruikt te worden door zorgverleners met het oog op de kwalitatieve identificatie van 'microsatellite instability' (MSI) in colorectale (darm)kankertumoren, indicatief voor mismatch-reparatie deficiëntie, als hulpmiddel bij de identificatie van mogelijk Lynch syndroom en zodoende bij de identificatie van patiënten die baat zouden kunnen hebben bij bijkomende genetische testen om Lynch syndroom te diagnosticeren. De resultaten van de Idylla(TM) MSI Test moeten geïnterpreteerd worden door zorgverleners in samenhang met andere klinische bevindingen, familiale voorgeschiedenis en andere laboratorium gegevens. De Idylla(TM) MSI Test mag niet gebruikt worden voor de diagnose van colorectale (darm)kanker. De klinische prestaties van deze test om beslissingen te nemen omtrent de behandeling van MSI-H patiënten werd niet vastgesteld.

De Idylla(TM) MSI Test is een volledig geautomatiseerde test die binnen ongeveer 150 minuten informatie geeft over de MSI-status van colorectale (darm)kanker tumoren op basis van slechts één stukje in formaline gefixeerd, in paraffine ingebed (FFPE) tumorweefsel, zonder dat een gekoppeld normaal weefselstaal nodig is.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, gaf volgende reactie op de 510(k) goedkeuring van de Idylla(TM) MSI Test door de FDA: "Deze eerste FDA 510(k) goedkeuring van een oncologietest is een belangrijke mijlpaal voor de Vennootschap. Zowel grote als kleine labo's in de VS zullen naar verwachting voordeel halen uit deze snelle en makkelijk te gebruiken Idylla(TM) MSI testing, dankzij de volledig geautomatiseerde staal-tot-resultaat aard van ons platform. We kunnen nu starten met de commercialisatie van onze in-vitro diagnostische oplossing voor klinisch gebruik, hetgeen significant bijkomend marktpotentieel genereert en de weg zal vrijmaken voor aanhoudend sterke groei in de VS. We blijven momentum opbouwen in ons regulatoir programma en zijn van plan om meer producten in te dienen bij de FDA, ook met de steun van onze farmaceutische partners."

-- EINDE ---
Hopende
3
veel succes aan allen, ik ben er al lang uit met groot verlies maar ik hoop dat jullie mooi stijgen
Flatlander
1
Now comes the interesting part. What will the insurance reimbursement costs be? Undoubtedly, the US Medicare reimbursement rate will be key. For an example here is a quick snapshot of Promega. $2500 looks like an NGS rather than a PCR cost.
FL
www.promega.com/products/microsatelli...
voda
2
PERSBERICHT: Persbericht Biocartis Group NV: Openbaarmaking van transparantiekennisgeving

PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

3 maart 2023, 17:40 CET

Openbaarmaking van transparantiekennisgeving

Mechelen, België, 3 maart 2023 -- Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"), een innovatief bedrijf in moleculaire diagnostiek (Euronext Brussel: BCART), kondigt vandaag aan, overeenkomstig artikel 14, lid 1 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen (de 'Belgische Transparantiewet'), dat zij een transparantiekennisgeving gedateerd 2 maart 2023 heeft ontvangen waaruit blijkt dat op 24 februari 2023 het totale aantal stemrechten gehouden door Credit Suisse Fund Management S.A., een dochtervennootschap van Credit Suisse Group AG, is gestegen tot 3,18%, zoals hieronder verder toegelicht. Credit Suisse Group AG, de moedervennootschap, hield een totale positie van 4,30% (in vergelijking met 3,61% die in de vorige transparantiekennisgeving aan Biocartis werd meegedeeld).

De kennisgeving bevat de volgende informatie:

-- Reden van de kennisgeving: Verwerving of vervreemding van
stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

-- Kennisgeving door: Een moederonderneming of een controlerende persoon.

-- Kennisgevingsplichtige persoon: Credit Suisse Group AG, Paradeplatz 8,
CH-8001 Zürich, Zwitserland.

-- Transactiedatum: 24 februari 2023.

-- Drempel die is overschreden: 3%.

-- Noemer: 93.102.037. Er dient opgemerkt te worden dat de noemer
ondertussen toegenomen is.

-- Details van de kennisgeving: In de kennisgeving staat dat het gaat om een
groepskennisgeving waarbij de 3% drempel op het niveau van de
dochtervennootschap Credit Suisse Fund Management S.A. overschreden werd.
Op datum van de kennisgeving hield deze entiteit een totale positie van
3,18% van de stemrechten. Samen met de stemrechten en gelijkgestelde
financiële instrumenten gehouden door andere dochtervennootschappen
van Credit Suisse Group AG, hield deze laatste een totale positie van
4,30% (in vergelijking met de 3,61% die eerder aan Biocartis werd
genotificeerd).

-- Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de
deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Credit Suisse Group AG (geen
gecontroleerde onderneming), Credit Suisse AG, Credit Suisse Asset
Management International Holding Ltd., Credit Suisse Asset Management &
Investor Service (Schweiz) Holding AG, Credit Suisse Fund Management
S.A./ Credit Suisse Group AG, Credit Suisse AG, Credit Suisse (Schweiz)
AG.

-- Bijkomende informatie: Groepsnotificatie met overschrijding van drempel
(boven 3%) op het niveau van een dochtervennootschap - Credit Suisse Fund
Management S.A. (3,18%).
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de kennisgevingen die hier www.globenewswire.com/Tracker?data=OC... ter beschikking zijn op de website van Biocartis.

Krachtens de Belgische Wet en de statuten van de Vennootschap is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist vanwege alle natuurlijke personen en rechtspersonen telkens het percentage van stemrechten verbonden aan de effecten gehouden door zulke personen in de Vennootschap de drempel van 3%, 5%, 10%, en ieder verder veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

--- EINDE ---

Meer informatie:

e-mail ir@biocartis.com www.globenewswire.com/Tracker?data=ij...

@Biocartis_ www.globenewswire.com/Tracker?data=Ms...

www.linkedin.com/Biocartis
[verwijderd]
1
Biocartis verliest ruim 30% beurswaarde door tegevallende verkoop
Redactie Trends
gisteren om 14:00
Bijgewerkt op: gisteren om 16:36
Blijft u, ondanks de desastreuze koersevolutie van Biocartis, bij uw koopadvies?

Biocartis heeft een zware tol betaald door na de dubbele financiering in 2019 – een kapitaalverhoging van 55 miljoen euro tegen 11,1 euro per aandeel en de uitgifte van een converteerbare obligatie voor 150 miljoen euro met vervaldatum in 2024 – te lang te wachten om bij te financieren. In 2019 leek de belangrijkste overbrugging naar winstgevendheid gelegd, maar dat veranderde door de covidpandemie begin 2020, die drastisch de groei van de cruciale oncologiefranchise vertraagde, en daarmee de tijdshorizon om winstgevend te kunnen worden. De succesvolle diversificatie in infectieziekten kon dat traject weinig veranderen.

Net op het moment dat de groeimotor in oncologie midden 2021 volop weer aansloeg, ontnam een brand op de site in Mechelen het positieve momentum dat toen allicht een financiering had gefaciliteerd. Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne begin 2022 leidden de fors gestegen rentetarieven tot een uitermate moeilijk financieringsklimaat voor nog verlieslatende groeibedrijven. Het gevolg was de lastige en noodgedwongen sterk verwaterende financiering die in januari werd afgerond en in totaal bruto 66 miljoen euro opleverde.

De kaspositie van 62,1 miljoen euro is voldoende tot ruim in 2024. De brutoschuld bedraagt circa 190 miljoen euro. De belangrijkste twee componenten zijn een senior gewaarborgde lening van 29,8 miljoen euro met vervaldatum in augustus 2026, mogelijks in aandelen om te zetten tegen minstens 0,9 euro per aandeel, en een converteerbare obligatie van 117 miljoen euro met vervaldatum in november 2026 en een conversieprijs van 1,125 euro per aandeel. Analisten verwachten winstgevendheid vanaf 2025, ten laatste in 2026. Volgens onze schatting is er nog 50 à 70 miljoen euro extra financiering nodig. De operationele cashburn verminderde in 2022 tegenover 2021 met 18,1 miljoen euro tot 36,6 miljoen. De productomzet klom met 11 procent tot 45 miljoen euro, waarvan 35,9 miljoen uit de cartridgeverkoop (oncologie +30% tot 31,3 miljoen). De brutomarge steeg op jaarbasis van 16 naar 34 procent. De totale kosten zakten van 117,5 miljoen euro tot 105 miljoen.

Voor 2023 mikt Biocartis op een productomzet van 55 à 65 miljoen euro (+25 à 35%), een brutomarge van 40 à 45 procent en een verbetering van de bedrijfskasstroom (ebitda) met 8,5 à 11,5 miljoen euro tot -25 à -28 miljoen. Dat zou een halvering van het verlies zijn tegenover 2021.

De beleggers zien het glas leger dan halfleeg, maar de rendabiliteit neemt nu snel toe en de laatste rechte lijn richting winstgevendheid is in zicht. De zonet aangekondigde eerste Amerikaanse goedkeuring van een oncologietest (MSI in darmkanker) is een belangrijke katalysator voor een groeiversnelling in de Verenigde Staten. Door mee te doen met de kapitaalverhoging tegen 0,75 euro per aandeel gaven we aan te blijven geloven in het groeiverhaal van Biocartis, maar ook dat het noodzakelijk is de gemiddelde aankoopprijs drastisch te verlagen. Koopwaardig, maar met bovengemiddeld risico (rating 1C).
Bonsjoer
1
Independent study shows favorable long term prognosis for CP-GEP Low Risk melanoma patients


ROTTERDAM (the Netherlands), SAN DIEGO (CA, USA), March 17, 2023: SkylineDx, an innovative diagnostics company, focused on research & development of molecular diagnostics for oncology and inflammatory diseases, today announced the publication of an independent study showing that gene expression profiling (CP-GEP model) can be used to identify primary cutaneous melanoma patients with a high risk for disease recurrence.The University of Tuebingen (Germany) study analyzed 543 patients diagnosed with stage I/II primary cutaneous melanoma between 2000 and 2017. It found that when combined with clinicopathologic factors, the CP-GEP model can be used to stratify these patients into high risk and low risk cohorts for disease recurrence. Specifically, the patients determined to have Low Risk have an almost five times favorable 5-year recurrence free survival (RFS) over the CP-GEP High Risk patients in stage I/II melanoma, with 93% of low-risk patients are recurrence-free 5 years after diagnosis [2].Although the research was focused on patients with a negative sentinel lymph node biopsy (SLNB), a separate analysis on patients with very thin melanomas and unknown SLNB status also demonstrated CP-GEP’s ability to significantly stratify CP-GEP Low Risk from High Risk patients among this group. The publication supports the value of diagnostic information over a long-term period following the initial diagnosis. Outcomes of this study were published earlier this year by the European Journal of Cancer [2].“We are encouraged by the study’s findings, which support the potential prognostic utility of the Merlin test to inform patient consultation related to disease recurrence,” comments Dharminder Chahal, CEO of SkylineDx. “The Merlin test can drive a profound economic benefit by significantly reducing the number of SLNB procedures performed on Low Risk melanoma patients. As we strive to present a complete view of the utility of the Merlin test, this research is an important addition to its clinical dossier.”The CP-GEP model used in the study is an innovative integrated algorithm that combines clinicopathological features with gene expression of the primary melanoma. SkylineDx launched a diagnostic test, Merlin, based on this model in the United States, where it is currently covered by Medicare. It also launched in Europe last year, as a CE-IVD kit. Merlin is used to identify patients (T1-T2 melanoma) at Low Risk for nodal metastasis that may forgo invasive sentinel lymph node biopsy (SLNB) surgery. SLNB surgery is used to determine metastatic spread of the cancer for staging purposes and is negative in approximately 80% of cases [3]. This University of Tuebingen research shows CP-GEP’s potential to replace SLNB in patients that did not undergo the procedure [2].About the Merlin test

The Merlin test uses the CP-GEP model, a powerful proprietary algorithm that calculates the risk of metastasis in a patient’s sentinel lymph nodes [3]. The model is able to calculate risk on an individual basis through a combination analysis of 8 genes from the patient’s primary tumor, the tumor thickness, and the patient’s age; and has been analytically and clinically validated. The main focus of the Merlin Study Initiative, developed under the wings of Falcon R&D Program, is to conduct further clinical research and validation studies on the predictive use of the CP-GEP model. More information (including references) may be obtained at www.falconprogram.com. The Merlin test is commercially available and reimbursed by Medicare as a Laboratory Developed Test serviced from SkylineDx’s CAP/CLIA laboratory in San Diego (CA).About SkylineDx

SkylineDx is a biotechnology company focused on research & development of molecular diagnostics in oncology and inflammatory diseases. SkylineDx uses its expertise to bridge the gap between academically discovered gene expression signatures and commercially available diagnostic products with high clinical utility, assisting healthcare professionals in accurately determining the type or status of disease or predicting a patient’s response to treatment. Based on test results, healthcare professionals can tailor the treatment approach to the individual patient. SkylineDx is headquartered in Rotterdam. the Netherlands, complemented by a U.S. base of operations and a CAP/CLIA certified laboratory in San Diego California, USA. To learn more about SkylineDx, please visit www.skylinedx.com.
Flatlander
3
The IR Dept needs to make Slides 16, 17 and 23 more consistent, They drop Amgen on 16 and 17 but still show the partnership on #23.

FL
6.443 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... 319 320 321 322 323 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 22 sep 2023
Koers 0,290
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,000
Laag 0,000
Volume 0
Volume gemiddeld 0
Volume gisteren 112.228