Biocartis « Terug naar discussie overzicht

Biocartis forum geopend

6.443 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... 319 320 321 322 323 » | Laatste
Leefloon
1
quote:

voda schreef op 30 november 2022 07:01:

zullen 33.476.932 aandelen ook uitgegeven worden op 2 december 2022 in het kader van de aandelenuitgifte met voorkeurrecht
Enkele kopers van die aandelen hebben er kennelijk weinig vertrouwen in, en gaan ASAP dumpen. Er kan dan ooit wel worden gegokt of gehoopt op "oversold" of zo, door een lichte maar geforceerde verkoopdruk, maar velen vonden eerder €0,75 echter al te duur en schreven niet in. Weinig enthousiasme bij kopers, dus ook. Bovendien hebben velen wel recent bijgekocht.
DeZwarteRidder
2
WAUW: 68 cent......!!!

Had maar naar mij geluisterd.........!!!!

Ca 5 jaar geleden stond de koers nog bijna op 15........!!!!
Gijpie
0
We zitten nu op een beurskapitalisatie van wat 50 miljoen € . Zoals ik eerder al zei begrijp echt nie wie zich nog wil wagen in dit wespennest. Zeer dringend tijd voor een management wissel me dunkt althans voor de kleine beleggers. Voor enkele grote partijen niet denk ik want kan me niet voorstellen dat die anders nog niet zouden gereageerd hebben mss gaat het wel de goede kant uit voor hen .
DeZwarteRidder
0
quote:

sons123 schreef op 2 december 2022 16:53:

Koers halted.
Paniek in de tent.

Volume meer dan 2 miljoen.
ZJ.7
0
...zijn er nog steeds suïcide beleggers in dit aandeeltje....het nieuwe oxurion is in de maak ..!!
op 2 weken GEHALVEERD.....grote trash...en maar verwateren....

zj.7
ZJ.7
0
voda
1
PERSBERICHT: Persbericht Biocartis Group NV: Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

2 december 2022, 17:45 CET

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

Mechelen, België, 2 december 2022 -- Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan, overeenkomstig artikel 14, lid 1 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen (de 'Belgische Transparantiewet'), dat zij een transparantiekennisgeving heeft ontvangen gedateerd 29 november 2022 (de 'Kennisgeving'), waaruit blijkt dat op 24 november 2022 het totale aantal stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten in het bezit van Credit Suisse (Schweiz) AG, een dochtervennootschap van Credit Suisse Group AG, gestegen is tot 3,62%, zoals hieronder verder wordt toegelicht. De Kennisgeving is gebaseerd op een noemer gelijk aan 58.416.956, zoals meegedeeld in het persbericht van 28 oktober 2022 www.globenewswire.com/Tracker?data=OZ... . Het dient te worden opgemerkt dat de noemer vanaf vandaag gelijk is aan 92.061.563.

De Kennisgeving bevat de volgende informatie:

-- Reden van de Kennisgeving: Verwerving of vervreemding van
stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

-- Kennisgeving door: Een moederonderneming of een controlerende persoon.

-- Kennisgevingsplichtige persoon: Credit Suisse Group AG, Paradeplatz 8,
CH-8001 Zürich, Zwitserland.
-- Transactiedatum: 24 november 2022.

-- Drempel die is overschreden: 3%.

-- Noemer: 58.416.956.

-- Details van de Notificatie: In de Kennisgeving staat dat het gaat
om een groepskennisgeving waarbij de 3%-drempel op het niveau van
de dochtervennootschap wordt overschreden. Credit Suisse (Schweiz)
AG, een dochtervennootschap van Credit Suisse Group AG, bezit
thans een totaal aantal van 2.112.084 stemrechten en
gelijkgestelde financiële instrumenten (d.w.z. aandelen die
zij aan derden heeft uitgeleend met recht op terugbetaling). De
moedervennootschap Credit Suisse Group AG heeft nu een totale
positie van 3,62% (in vergelijking met de 3,68% die op 2 februari
2022 aan Biocartis is meegedeeld).

-- Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de
deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Credit Suisse Group AG,
Credit Suisse AG, Credit Suisse (Schweiz) AG.
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de Kennisgeving die hier www.globenewswire.com/Tracker?data=Oc... ter beschikking is op de website van Biocartis.

Krachtens de Belgische Transparantiewet en de statuten van de Vennootschap is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ('FSMA') vereist vanwege alle natuurlijke personen en rechtspersonen telkens het percentage van stemrechten in de Vennootschap gehouden door zulke personen de drempel van 3%, 5%, 10%, en ieder verder veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

----- EINDE ----

Meer informatie:

Renate Degrave

Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis

e-mail rdegrave@biocartis.com www.globenewswire.com/Tracker?data=IB...

tel +32 15 631 729

gsm +32 471 53 60 64
voda
1
PERSBERICHT: Persbericht Biocartis Group NV: Openbaarmaking van uitstaande stemrechtverlenende effecten

PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

2 december 2022, 17:40 CET

Openbaarmaking van uitstaande stemrechtverlenende effecten

Mechelen, België, 2 december 2022 -- Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"), een innovatief bedrijf in moleculaire diagnostiek (Euronext Brussel: BCART), kondigt vandaag aan dat ten gevolge van de succesvolle voltooiing van de kapitaalverhoging door de aanbieding van nieuwe aandelen (met extralegale voorkeurrechten voor bestaande aandeelhouders) die was aangekondigd op 16 november 2022 www.globenewswire.com/Tracker?data=-t... , haar kapitaal is verhoogd van EUR 585.846,31 naar EUR 920.615,63 en het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen is verhoogd van 58.584.631 naar 92.061.563 gewone aandelen, door de uitgifte van in totaal 33.476.932 nieuwe aandelen van de Vennootschap.

Gelet hierop, en overeenkomstig artikel 15 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, kan het uitstaand kapitaal en de uitstaande stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap als volgt worden samengevat:

-- Totaal uitstaand kapitaal: EUR 920.615,63;

-- Totaal uitstaande stemrechtverlenende effecten: 92.061.563;

-- Totaal uitstaande stemrechten: 92.061.563;

-- Aandelen die nog kunnen worden uitgegeven bij uitoefening van
inschrijvingsrechten: 2.247.170 aandelen (waarbij ieder aandeel recht
geeft op één stem), waarvan:

-- 150.896 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van
150.896 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de
vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het
'2013 Plan' voor werknemers, raadgevers en managementleden van de
Vennootschap, die de houders ervan het recht verlenen om
één nieuw aandeel per optie te verwerven;

-- 140.064 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van
140.064 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de
vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het
'2015 Plan' voor werknemers, raadgevers, managementleden en
bestuurders van de Vennootschap, die de houders ervan het recht
verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven;

-- 470.111 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van
470.111 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de
vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het
'2018 Plan' voor (voornamelijk) bepaalde geselecteerde werknemers
van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, evenals voor
raadgevers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen,
onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap en bestuurders van
de dochtervennootschappen van de Vennootschap, die de houders
ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie
te verwerven;

-- 626.099 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van
626.099 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de
vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het
'2020 Plan' voor personeelsleden van de Vennootschap en/of haar
dochtervennootschappen, die de houders ervan het recht verlenen om
één nieuw aandeel per optie te verwerven; en

-- 860.000 aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van
860.000 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de
vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het
'2020B Plan' voor leden van het uitvoerend management van de
Vennootschap, die de houders ervan het recht verlenen om
één nieuw aandeel per optie te verwerven.
Daarnaast kunnen aandelen worden uitgegeven krachtens de voorwaarden van (i) de bovengenoemde Senior Gewaarborgde (First Lien) Leningsovereenkomst, (ii) bepaalde uitstaande 4,00% converteerbare obligaties met vervaldatum 2027, en (iii) bepaalde uitstaande 4,50% converteerbare obligaties met vervaldatum 2026.

Krachtens de Belgische Wet en de statuten van de Vennootschap is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist vanwege alle natuurlijke personen en rechtspersonen telkens het percentage van stemrechten verbonden aan de effecten gehouden door zulke personen in de Vennootschap de drempel van 3%, 5%, 10%, en ieder verder veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

Tenzij verdere updates op een ad hoc-basis vereist zijn krachtens de toepasselijke wetgeving of anderzins zal de Vennootschap aan het einde van elke maand een persbericht uitgeven met een update over verdere conversies en uitstaande stemrechtverlenende effecten (indien zich in de betrokken maand wijzigingen hebben voorgedaan).

--- EINDE ---
Easygo
0
quote:

Flatlander schreef op 28 november 2022 14:40:

Can the Board provide answers to some questions,

For the last 3 years my position has been drawn down as I trimmed my BCART position to harvest loses for tax purposes. Unfortunately, the sales have been my most productive BCART trades. I'm left with questions I have hesitated to really delve into on this board. But with the SP where it's at I think frank discussion is warranted. I've been accused of always wearing rose colored glasses when it comes to BCART. Early on I saw parallels to Cepheid that has racked up about 15 years of 20%+ earnings growth. But this parallel has never materialized. As I expressed about 18 months ago, I worried that perhaps in 2018 the present management was brought in to catch and kill BCART. This concern remains in the back of my mind. Maybe some answers to my questions will help.

1) Where did the funding come from tin 2018 to buy out Rudi Pauwels and Co. from BCART?
2)Why really did the prior CFO leave (not the BS reason given)? I suspect as a young guy he did not want to be associated with the current debacle, which he foresaw.
3)Why has the headcount at BCART doubled but the rate of release of new assays halved?
4)Why have major correctable deficiencies in assays gone uncorrected for years? The EGFR T790 mutation amplification curve issue has been known for years and is recognized by the market as a major sensitivity limitation for the assay, but yet BCART has not corrected this amplification curve issue.
5)Why do BCART's registration applications languish at FDA when they have approvals in other jurisdictions, and seem to have numerous head to head peer reviewed studies comparing results favorably to approved assays?
6) Why do major shareholders such as Oppenheimer-Invesco not push for answers?
7)Why do partnerships get announced to much fanfare but then fizzle and die without much discussion? Think Amgen, Merk KGaA, Kite, Abbott, GHDX.
8)Why was there no definitive report on the source of last summers fire?
9) Why when most the world is concerned w supply chains and run away inflation is an assay that allows the buyer to lock in costs for a year for a shelf stable product not finding tremendous traction? This is especially perplexing when you consider Idylla takes less hands on time and also allows the user to overcome staffing needs that have been commonplace the last 2 years.
10)What is the actual status of ML3 in China. How much more investment is necessary for this line?
11) What cost controls are being implemented?
12) Why am I still holding any shares when my thesis has been decimated by this management at every turn? I chalked it up to "hope" which I'm told are the four most dangerous letters in investing.

I really want this management to prove me wrong since Idylla can fulfill a critical need in this marketplace. The question is who will be the beneficiary of this technology? Will it be Phillips, possible Agilent (from where Verrelst came), JnJ who still holds considerable shares.
So many questions, so few answers,

FL
Did you have an answer yet?
Flatlander
1
quote:

Easygo schreef op 2 december 2022 19:50:

[...]

Did you have an answer yet?
No answers but more questions. Like,

Why didn't they raise funds last summer when we discussed it on the board? BCART pretty much waited until the worst of a bad market had arrived.

I held on to some shares thinking that the news flow that I've been waiting for might actually occur.

Regards FL

Jadadde
1
Zou het kunnen dat de private plaatsing al aan het verkopen is? KBC? Het is allemaal zo onduidelijk dat gissen het normaal is bij dit aandeel. Een zoveelste Lernout & Hauspie waar kapitaalkrachtigen als eerste het zinken schip (mochten) verlieten? En shorters die blijven zitten? Er zullen weer vele hun centen en geloof in de beurs kwijt zijn. En de CEO.....
Spaarvarken
2
Als je kijkt naar het koersverloop en omzetten op 2-12 dan is te zien dat er meer dan 10x grote pakketten (>10.000) zijn verhandeld op een lagere koers. Dit lijkt op het dumpen van aandelen om de koers te beinvloeden en in ieder geval niet op paniekverkopen van kleine particulieren.
Het is een beeld wat te verwachten was als reactie op het afronden van de emissie waarbij overigens de (negatieve) gevolgen groter zijn dan vooraf was ingeschat. Het zal nog zeker een week of twee onrustig zijn met een vooralsnog niet in te calculeren koersverloop. Een aandeel om op te gokken, maar dan wel met kleine bedragen want de risico's zijn groot.
Ik heb wel een positie bij DeGiro (die nog niet geeffectueerd is) en blijf vooralsnog zitten met gekruiste vingers.
Riding the Tiger
0
Ik vrees dat mithra en biocartis samen de oxurionweg opgaan. Ze hebben het lot van hun bedrijf in handen van shorters gegeven. Onbegrijpelijk, vooral bij Mithra waar de grote guru Mark Coucke een grote participatie heeft. Het feit dat hijzelf niet heeft geleend aan zijn Mithra, betekent voor mij dat hij zijn aandelen al heeft afgeschreven. De kleine beleggers zijn alweer de pineut.
Leefloon
1
quote:

Riding the Tiger schreef op 3 december 2022 14:51:

Ze hebben het lot van hun bedrijf in handen van shorters gegeven. Onbegrijpelijk, vooral bij Mithra waar de grote guru Mark Coucke een grote participatie heeft.
Dumpende shorter LDA is binnengehaald via Coucke. Het Vlaamse netwerk rond Croissant, ex-Option, met als grootaandeelhouders daar Herr Seele en Alychlo.
Spaarvarken
1
Typisch, die verwijzing naar shorters. Het patroon van de afgelopen twee weken (en vooral vrijdag) wijst op activiteiten van shorters, maar shorters moeten ook hun negatieve posities weer sluiten en zijn dus in feite niets meer of minder (grotere) beleggers, zij het dat zij tegengesteld werken en rekenen op koersdalingen. Biocartis is echter geen partij die actief is in de markt. Jullie verwijten zijn dus zeer speculatief of mis ik iets?
Spaarvarken
1
Mijn "nieuwe aandelen" Biocartis zijn nog steeds "non tradeable" bij DeGiro. Hoe zit dit bij andere brokers?
Aanvulling: 5 minuten terug zijn ze vrijgegeven (5-12; 09.55 uur).
6.443 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... 319 320 321 322 323 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 22 sep 2023
Koers 0,290
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,000
Laag 0,000
Volume 0
Volume gemiddeld 0
Volume gisteren 112.228