Ontex « Terug naar discussie overzicht

resultaten Ontex, 3,6,12 mnd 2017

624 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 28 29 30 31 32 » | Laatste
65+
1
Goedemorgen,

Mooi dat dit forum/fonds weer wat leven wordt ingeblazen. Ik kijk naar Ontex als mogelijke lange-termijnbelegging. De koers lijkt thans wat onder druk te staan a.g.v. de stijgende grondstofprijzen (kunnen deze worden doorberekend aan de afnemers?) en forse investeringen die gepland zijn. In hoeverre de huidige Euro/Dollar ontwikkeling ook een rol speelt is mij nog niet geheel duidelijk. Iemand een idee hoe de US$-exposure is bij Ontex?

Groeten,
65+
Tordan
0
Heb een eerste bescheiden positie ingenomen op 25.68. Koop op lagere koersen gestaffeld bij.
Vlaming Koen
0
quote:

lucky14 schreef op 26 januari 2018 10:42:

Heb een eerste bescheiden positie ingenomen op 25.68. Koop op lagere koersen gestaffeld bij.
Good, put your money where your mouth is! We stijgen daardoor al weer! :-)
Vlaming Koen
0
quote:

65+ schreef op 26 januari 2018 10:35:

... In hoeverre de huidige Euro/Dollar ontwikkeling ook een rol speelt is mij nog niet geheel duidelijk. Iemand een idee hoe de US$-exposure is bij Ontex?...
Dit filmpje geeft een beetje duiding: nieuws.vtm.be/binnenland/deze-aandele...
Vlaming Koen
0
Heeft er iemand een idee waarom dit aandeel al maanden in vrije val lijkt te zitten? Enkel door de stijging EUR of is er op micro-economisch vlak wat aan de hand?
Tordan
0
quote:

Vlaming Koen schreef op 26 januari 2018 13:10:

Heeft er iemand een idee waarom dit aandeel al maanden in vrije val lijkt te zitten? Enkel door de stijging EUR of is er op micro-economisch vlak wat aan de hand?
That,s the one million dollar question. Wie het weet mag het zeggen. De sterke euro werkt niet mee. De grondstoffen prijzen stijgen, maar dat was vorig jaar ook al zo. Deze kunnen ze tzt wel doorberekenen. Voor de rest zou ik het niet weten. Ik denk dat het op deze koers een koopje kan zijn. Koers staat op een punt van eind 2014. Intussen zijn winst, omzet enz wel flink gestegen. Kom er maar in met uw meningen!!
Traumabulls
2
Eu­ronext Brus­sel: Zweed­se ri­vaal deelt Ontex tik uit

Ontex komt pas op 6 maart met de jaar­cij­fers. Maar op basis van drie ri­va­len die wél snel in­for­me­ren, trek­ken be­leg­gers nu al hun con­clu­sies.

de Bel20 BEL20 +0.49% vlag­de 0,1 pro­cent lager af op 4.144 pun­ten. Ook de an­de­re Eu­ro­pe­se beur­zen gin­gen in het rood. ECB-voor­zit­ter Mario Drag­hi paste er op de eer­ste pers­con­fe­ren­tie van het jaar voor om scherp te waar­schu­wen voor de ge­va­ren van een dure euro en dat zagen han­de­laars als een vrij­ge­lei­de om de een­heids­munt boven 1,25 dol­lar te stu­ren.

De groot­ste daler in de Bel20 is nog eens Ontex ONTEX -1.47%. De lui­er­fa­bri­kant krijgt dezer dagen wei­nig en­thou­si­as­te pre­views op de jaar­re­sul­ta­ten - over zich heen. Ver­ras­send is dat niet: CEO Char­les Bou­a­ziz waar­schuw­de in no­vem­ber voor krim­pen­de mar­ges en sinds­dien zijn de fac­to­ren die aan de basis lig­gen van de krimp niet ver­be­terd, in­te­gen­deel.

De grond­stof­fen­prij­zen, voor­al dan 'fluff' of op­ge­pof­te cel­lu­lo­se­pulp die de basis vormt van lui­ers - zijn blij­ven stij­gen. En af­gaand op het som­be­re nieuws eer­der deze week bij Pam­pers-fa­bri­kant P&G en Hug­gies-pro­du­cent Kim­ber­ly-Clark is de prij­zen­slag op de Ame­ri­kaan­se markt al­leen maar he­vi­ger ge­wor­den. Ten slot­te is ook de steeds die­per tui­me­len­de dol­lar geen goed nieuws voor een mul­ti­na­ti­o­nal die door een mij­nen­veld van wis­sel­koer­sen moet la­ve­ren.

Mor­gan Stan­ley wees don­der­dag voor­al op Es­si­ty, het ' Zweed­se Ontex' dat na de af­split­sing van bos­bouw­reus apart in Stock­holm no­teert. We ci­te­ren ana­list Sa­nath Su­dar­san: 'Deze week waar­schuw­den P&G, Kim­ber­ly-Clark en Es­si­ty al­le­maal voor stij­gen­de grond­stof­fen­prij­zen. Es­si­ty stipt aan dat de prijs van hout­pulp jaar op jaar 20 pro­cent stijgt, een fac­tor die ook voor Ontex be­lang­rijk is.'

Ontex komt pas op 6 maart met cij­fers. De Mor­gan Stan­ley-ana­list voor­spelt dat de marge in de twee­de jaar­helft met 100 ba­sis­pun­ten is ge­zakt door:

te­gen­zit­ten­de wis­sel­koer­sen,
hoge grond­stof­fen­prij­zen
op­lo­pen­de mar­ke­ting­kos­ten
aan­hou­den­de pro­ble­men in Bra­zi­lië.
Daar­bij nog de op­mer­king dat Es­si­ty van­daag in Stock­holm stijgt omdat de Zwe­den er vrij goed in ge­slaagd zijn om de duur­de­re grond­stof­fen op te van­gen met een ren­da­be­le pro­duct­mix. Ana­lis­ten heb­ben dui­de­lijk wei­nig ver­trou­wen dat Ontex dat kunst­je zal kun­nen eve­na­ren.

Bron: de tijd
Tordan
0
Dank je Traumabulls. Dit nieuws is nu dus ook in de koers verwekt. Heb deze week een eerste kleine positie ingenomen op gemiddeld 25,58. Ik wacht nu rustig af. Dalen we naar de lage 24 koop ik rustig bij. Daarna laag 23 enz enz. Heb ruimte genoeg over. Ben 50% cash en laat deze "kans" niet lopen.
Tordan
1
Op 8 November 2017 heeft Stefan Castelijen hier in een update al over geschreven:
"Bij Ontex steeg de omzet wel met 16,1 % tot 592,4 miljoen € doch hier was de stijging voornamelijk het gevolg van de integratie van recente overnames in Latijns-Amerika. Ook de bedrijfswinst steeg met 7,9 % tot 68,2 miljoen €. Dit was echter aan de onderkant van de verwachtingen en ook de marge daalde tot 11,5 % terwijl op 11,7 % gerekend werd. Vooral de prestatie in Brazilië viel wat tegen. Er was naast de druk van hogere grondstoffen en distributiekosten, ook prijsdruk op hygiënische producten waardoor de marge daalde. Ontex heeft echter maatregelen genomen zodat deze margedruk in 2018 kan herstellen. Het groeipotentieel in deze regio blijft duidelijk aanwezig en volgend jaar zal er mogelijk minder negatief koerseffect van de munten zijn."
Tordan
0
Een advies van dit jaar:
Detail advies
(Trivano.com) - Op 15 januari 2018 hebben de analisten van Liberum Capital hun beleggingsadvies voor Ontex (ONTEX; ISIN: BE0974276082) herhaald. Het advies van Liberum Capital voor Ontex blijft "kopen".
De analisten behouden hun koersdoel van 38,00 EUR.
Op 8 november 2017 publiceerde Ontex kwartaalcijfers.

Voor wat het waard is. IK blijf gestaffeld opbouwen.
Tordan
0
Iemand een idee van de sterk gestegen grondstofprijzen bij Ontex. Vooral de zgn "fluff", wat dit ook mg betekenen schijn hard te stijgen en moeilijk door Ontex door te berekenen, forumleden die hier meer van weten graag even inhoudelijk reageren.
Om deze redenen heeft Stefaan Casteleijn van Probeleggen zijn positie vandaag met verlies verkocht. Ik heb zelf een zeer bescheiden positie en denk absoluut niet aan verkopen op dit nivo.
Lammy
0
quote:

lucky14 schreef op 29 januari 2018 15:28:

Iemand een idee van de sterk gestegen grondstofprijzen bij Ontex. Vooral de zgn "fluff", wat dit ook mg betekenen schijn hard te stijgen en moeilijk door Ontex door te berekenen, forumleden die hier meer van weten graag even inhoudelijk reageren.
Om deze redenen heeft Stefaan Casteleijn van Probeleggen zijn positie vandaag met verlies verkocht. Ik heb zelf een zeer bescheiden positie en denk absoluut niet aan verkopen op dit nivo.
Over de prijzen zelf heb ik geen idee. Maar ik ga ervan uit dat andere producenten hetzelfde probleem zullen hebben. Ik denk niet dat er producenten zijn die hun eigen fluff produceren (zoals bij staal en ertsen soms wel het geval is), hoewel ik daar ook niet 100% zeker van ben.

Ikzelf heb onlangs aangekocht tegen 25.50 vanwege de uitbreidingen etc. Dus ik ga ervan uit dat over het verloop van dit jaar en daarna de koers zal toenemen. Natuurlijk kunnen de analisten van Probeleggen moeilijk zo lang wachten op hun rendement en achten zij misschien snellere, betere kansen bij andere aandelen
Tordan
0
Welkom Lammy, vlgs mij zit je ook in Ahold.??
Ik vind met het bedrijf zelf niets mis mee, alleen de schulratio,s mogen wel wat lager. Ze breidden inderdaad razendsnel uit. Afrika, Zuid Amerika, Amerika enz.
Mijn positie is nog gering, maar wil op nog lagere koersen wel bijkopen.
Lammy
0
quote:

lucky14 schreef op 29 januari 2018 17:32:

Welkom Lammy, vlgs mij zit je ook in Ahold.??
Ik vind met het bedrijf zelf niets mis mee, alleen de schulratio,s mogen wel wat lager. Ze breidden inderdaad razendsnel uit. Afrika, Zuid Amerika, Amerika enz.
Mijn positie is nog gering, maar wil op nog lagere koersen wel bijkopen.
Inderdaad, voornamelijk ahold en galapagos
Tordan
0
Even een passage van vanmiddag over Ontex bij Probeleggen:

"Ontex is geprangd tussen stijgende grondstoffenprijzen en prijzenoorlog bij afgewerkte producten

Eén van mijn basisvisies is “let your profits run but cut your losses”. Verlies nemen is nooit fijn maar als bij een aandeel de oorspronkelijke verwachtingen niet kunnen nagekomen worden, is het beter om over te gaan naar aandelen met meer potentieel. Ontex is een wereldwijde producent van wegwerpoplossingen voor de persoonlijke hygiëne van baby’s, vrouwen en volwassenen. Vooral de markt van luiers voor volwassenen is een opmerkelijke groeimarkt. Bij de rapportering van de halfjaarcijfers in november had Ontex al aangegeven dat ze moeilijk de gestegen grondstoffenprijzen konden doorrekenen. Ondertussen is bij de jaarrapportering van Procter & Gamble gebleken dat de prijzenoorlog bij de hygiëne-producten zich verderzet. Stijgende grondstoffenprijzen in combinatie met dalende verkoopsprijzen, zijn zelfs in een groeiende markt een ongelukkige combinatie. Ik besluit dan ook de 40 aandelen Ontex in portefeuille aan de huidige koers te verkopen."
Lammy
0
quote:

lucky14 schreef op 29 januari 2018 17:56:

Even een passage van vanmiddag over Ontex bij Probeleggen:

"Ontex is geprangd tussen stijgende grondstoffenprijzen en prijzenoorlog bij afgewerkte producten
...Ik besluit dan ook de 40 aandelen Ontex in portefeuille aan de huidige koers te verkopen."
Serieus, 40 aandelen? Dat is momenteel 1000 euro, dus dan pakt hij een verlies van 200 euro? Voor dat bedrag blijf je toch zitten, zou ik denken.
Tordan
0
quote:

Lammy schreef op 29 januari 2018 18:03:

[...]

Serieus, 40 aandelen? Dat is momenteel 1000 euro, dus dan pakt hij een verlies van 200 euro? Voor dat bedrag blijf je toch zitten, zou ik denken.
Ja, hij zat erin vanaf ruim 29 euro. Ik begrijp deze move wel, maar doe het zelf niet. Ik geloof in de strategie van het bedrijf en koop op lagere koersen gestaffeld wat bij. Denk als ze deze oplopende grondstofkosten weer kunnen doorberekenen, we een mooie toekomst met Ontex kunnen hebben.
Tordan
0
Voorlopige cijfers en dat is niet best:

Ontex ziet problemen in Brazilie aanhouden
Gepubliceerd op 30 jan 2018 om 19:31 |

Ontex (30 jan)
EUR 24,980 0,000 (0,00%)

(ABM FN) Ontex Goup heeft in de laatste maanden van 2017 te lijden gehad onder de ontwikkelingen in Brazilië. Dit bleek dinsdag nabeurs uit voorlopige cijfers die de luierfabrikant publiceerde.
"Problemen op vlak van de commerciële praktijken" noopten Ontex ertoe om de omzet en recurrente EBITDA neerwaarts aan te passen met naar schatting 15 miljoen euro. Dit heeft tot gevolg dat de Braziliaanse activiteiten in het afgelopen kwartaal een negatieve bedrijfskasstroom genereerden met een marge van 3,8 procent voor de periode maart tot december.
"Zonder de Braziliaanse acquisitie van begin 2017 mee te rekenen, bleek de winstgevendheid van Ontex relatief bestand tegen de verwachte stijgingen van grondstofprijzen."
"Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om deze commerciële praktijken voor de toekomst onder controle te brengen", klonk het.
Voor heel Ontex wordt nu uitgegaan van een recurrente EBITDA van 266 miljoen euro en een marge van ongeveer 11,3 procent.
In het vierde kwartaal kwam de marge van Ontex zelfs uit op 9,1 procent, wat lager was dan de verwachting die de fabrikant bij de cijfers over het derde kwartaal uitsprak.
In het vierde kwartaal denkt Ontex een omzetgroei van 7,2 procent op vergelijkbare basis te hebben gerealiseerd. Opnieuw was de groei volume-gedreven en goed verdeeld over de verschillende productcategorieën van de onderneming. De fabrikant rekent op een jaaromzet van 2,35 miljard euro, een toename op vergelijkbare basis van 5,5 procent. Bij de vorige kwartaalupdate zei Ontex nog te mikken op een omzet van 2,4 miljard euro.
Ontex voorziet voor 2018 een verdere omzetgroei op vergelijkbare basis, maar waarschuwde wel voor sterke concurrentie. Daarbij zullen de hogere grondstofprijzen en kosten blijven aanhouden in de eerste jaarhelft.
In de tweede jaarhelft denkt Ontex dat de maatregelen geleidelijk en in toenemende mate zichtbaar worden in de resultaten, ook in Brazilië.
Op 6 maart komt Ontex met de resultaten over 2017. Dinsdag sloot het aandeel 0,2 procent lager op 24,98 euro.
Vlaming Koen
0
Lucky, op zo'n cijfers en nieuws is een afstraffing toch logisch? Ik heb puur gekocht op adviezen en op hoge EUR als "reden" voor zwak 2017. Ik was niet op de hoogte van problemen rond grondstoffen en verkoop. Ben te onwetend ingestapt, enkel op adviezen, niet slim. Dus wordt heel LT voor mij hier, en niet naar kijken want wil hier niet middelen want ken het bedrijf te weinig.
Tordan
1
Ik snap je verhaal, je houdt je aandelen dus vast. Ik ga wel middelen, maar dan wel op veel lagere koersen. Mijn verlies is nu nog maar zeer beperkt. Hier een advies van KBC. Bedrijf groeit hard door, echter problemen in Brazilie en grondstoffen en kosten. H2 2018 moet het echt beter gaan.

Beursblik: KBC Securities verlaagt koersdoel Ontex
Gepubliceerd op 31 jan 2018 om 09:24 |

Ontex (09:30)
EUR 24,280 -0,700 (-2,80%)

(ABM FN) KBC Securities heeft na een winstwaarschuwing van Ontex Group het koersdoel verlaagd van 27,00 naar 25,00 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Alan Vandenberghe.
De marges en de situatie in Brazilië staan centraal, concludeerde Vandenberghe. "De situatie in Brazilië is gecompliceerder dan we hadden voorzien."
Nieuw is de tegenwind in het Zuid-Amerikaanse land niet, aldus de analist, maar nu liet Ontex weten een last van 15 miljoen euro te nemen.
KBC Securities denkt dat de taxaties voor de eerste helft van 2018 "te optimistisch" zijn, gezien de situatie in Brazilië.
Daarbij denkt de analist dat de grondstofprijzen tenminste in begin van 2018 voor "serieuze tegenwind" zorgen.
Het was overigens niet louter negatief wat Ontex dinsdagavond bekend maakte, aldus Vandenberghe, wijzend op de sterker dan verwachte vergelijkbare groei, die vooral te danken was aan een volumestijging en breed gedragen was.
Het aandeel Ontex Group daalde woensdag 3,4 procent naar 24,10 eur
624 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 28 29 30 31 32 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 2 okt 2023 17:35
Koers 6,940
Verschil -0,010 (-0,14%)
Hoog 7,040
Laag 6,935
Volume 66.280
Volume gemiddeld 84.001
Volume gisteren 72.487

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront