ASR Nederland « Terug naar discussie overzicht

ASR in 2022

389 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16 17 18 19 20 » | Laatste
Dividend Collector
0
Blijkbaar moet de 43,60 euro nog doorbroken worden.

www.tostrams.nl/artikel-detail.aspx?I...

Ja Gadus morhua ik weet nog dat ik peentjes zat te zweten met ASR in maart 2020 onder de 20 euro. Als we alles nou eens van tevoren wisten :-).
Buschuitje
0
Ik ben maar even uitgestapt , verwacht veel stormschade en het incasso verhaal bij kleine ondernemers is ook geen goed verhaal! Waarschijnlijk kan ik over een maandje weer goedkoop instappen voor het riante dividend! Fijn weekend allen!
Gadus morhua
0
Lager door de storm denk ik?
of speelt expiratie ook een rol wat de koers van ASR betreft?
Dividend Collector
1
www.nu.nl/economie/6185099/aantal-sto...

Na het weekend komt er een eerste branchebrede inschatting van de omvang van de schade vanuit koepelorganisatie Verbond van Verzekeraars.

Ik las eerder dat de stormen voor verzekeraars veel minder impact hebben dan bijvoorbeeld de overstromingen destijds in Limburg. Ik houd mijn positie gerust aan. Dit zal in het geval van ASR niets afdoen aan de solide prestaties en aandeelhouders return. Sterker nog, dit geeft weer een reden de premies te verhogen. Niet leuk als verzekerde natuurlijk, maar wel geredeneerd vanuit de aandeelhouder.
Dividend Collector
1
Vanmorgen bij opening nog maar een plukje opgevist. Wilde ik eigenlijk morgen doen als de cijfers bekend zijn, maar ik kon zo'n mooie kans om nog onder 40 euro te kopen niet laten liggen. En de cijfers gaan gewoon goed zijn. Dat weten we in feite al uit de update van december.
BowmoreBoerke
1
Ik zit mooi in NN (2/3) en ASR (1/3). Kijkende naar de grafiek enerzijds en de verwachte ontwikkelingen anderzijds zitten we wel snor bij deze twee.

De inflatie zal op blijven lopen, zeker met de Oekraïne-spanning. De olieprijs blijft op een zeer hoog niveau. Daarnaast hanteert China nog steeds de meest gekke lockdown maatregelen. Dat zal doorwerken in de producentenprijzen die dat - op termijn - weer doorzetten in de consumentenprijzen. Ergo: de rentes zullen omhoog moeten. Anders riskeren we een serieuze loon-prijsspiraal.
voda
1
Beursblik: niet-leven-tak ASR loopt uit
Forse stijging resultaat verzekeraar voorzien.

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland zal over 2021 naar verwachting een operationeel resultaat van bijna een miljard euro kunnen melden, een aanzienlijke stijging op jaarbasis, dankzij aanhoudend sterke prestaties bij de niet-leven-tak van de verzekeraar. Dat blijkt uit een consensusverwachting van analisten die de verzekeraar samenstelde voorafgaand aan de cijfers.

ASR Nederland zal afgelopen jaar naar verwachting een operationeel resultaat van 990 miljoen euro hebben gerealiseerd, verwachten de analisten gemiddeld. Dat is ruim 100 miljoen euro meer dan vergeleken met een jaar eerder, toen dit cijfer op 885 miljoen euro uitkwam.

Deze toename zou vooral te danken zijn aan het niet-leven-bedrijf, met de schade- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, waar het resultaat naar verwachting sterk steeg van 241 miljoen naar 311 miljoen euro.

De gecombineerde ratio van kosten en claims bij de niet-levensverzekeringen komt uit op 93,8 procent, vrijwel gelijk aan een jaar eerder, voorzien de analisten. ASR hanteert zelf een doelstelling van 94 tot 96 procent voor de middellange termijn en een lager percentage betekent meer winstgevendheid.

Bij de levensverzekeringen wordt een lichte verbetering van het operationeel resultaat voorzien van 730 miljoen naar 740 miljoen euro.

Autonoom creëerde de verzekeraar 579 miljoen euro kapitaal, ruim 15 procent meer dan de 500 miljoen euro een jaar eerder.

Per aandeel wordt gerekend op 5,17 euro operationeel resultaat en een dividend van 2,41 euro. Een jaar eerder was het voorgestelde dividend nog 2,04 euro, maar eind vorig jaar liet ASR al weten dat het voor 2021 minstens 2,40 euro wordt.

De solvabiliteit kwam uit op 195 procent, 4 procent lager dan een jaar eerder.

Analisten van Deutsche Bank verhoogden vorige maand de koersdoelen voor ASR en NN Group, met een koopadvies voor ASR. De verwachte renteverhogingen door centrale banken, om de hoge inflatie af te remmen, zouden dit jaar goed moeten uitpakken voor de balansen van verzekeraars.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
voda
2
07:04
*ASR Nederland operationeel resultaat 2021 was 1,021 miljard, analisten zagen 990 miljoen euro
07:04
*ASR Nederland combined ratio schade en claims 2021 was 91,8 procent
07:04
*ASR Nederland solvabiliteit eind 2021 was 196 procent; analisten zagen 195 procent

07:07
*ASR Nederland genereerde in 2021 autonoom 594 miljoen euro kapitaal
07:07
*ASR Nederland stelt dividend 2,42 euro per aandeel voor; analisten zagen 2,41 euro
07:07
*ASR Nederland gaat voor 75 miljoen euro aandelen inkopen voor 24 mei 2022.
domin8tor
1
Zeer tevreden met deze cijfers. Dividend van 2,42 betekent ongeveer 6% div.yield. Verwacht daarmee ook geen koersreactie vandaag. Dat ze overgaan op progressief beleid is prima vanaf 2,42€, feitelijk was het dividend al progressief sinds 2016. Verder een Zeer solide balans maar belangrijker nog een gezond bedrijf in doing business met hele nette marges. Ze mogen meer reclame maken met de verantwoorde investeringen, denk dat ze daarmee veel klanten nog kunnen trekken nu de acquisities gedaan lijken te zijn.
robutrecht
1
Sterke financiële prestaties; alle financiële doelstellingen behaald
• Operationeel resultaat st?gt met 15,4% naar € 1.021 miljoen (2020: € 885 miljoen), door betere resultaten in alle
segmenten.
• Operationeel resultaat van segment Schade st?gt met € 84 miljoen naar € 325 miljoen (2020: € 241 miljoen),
voornamel?k door een verbetering b? Inkomen. Schadelast van de overstromingen in juli circa € 20 miljoen,
conform eerdere schatting. Combined ratio1
bedraagt 91,8% (2020: 93,6%), exclusief impact COVID-19 94,9%
(2020: 94,3%).
• Operationeel resultaat van het segment Leven st?gt met € 33 miljoen naar € 763 miljoen (2020: € 730 miljoen),
voornamel?k door hogere investment margin.
• Kostenratio van het segment Schade (excl. Zorg) is met 0,1%-punt verbeterd naar 8,0% en de operationele kosten
van het segment Leven bleven stabiel op 45 basispunten van de basisvoorziening Leven. Operationele kosten
st?gen met 3,4% naar € 725 miljoen (2020: € 701 miljoen), voornamel?k als gevolg van organische groei en
overnames.
• Operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 16,3%, ruim boven de doelstelling van ’12-14%’.
• Netto IFRS resultaat bedraagt € 942 miljoen (2020: € 657 miljoen). De st?ging is een gevolg van het hogere
operationeel resultaat, de hogere indirecte beleggingsopbrengsten en minder negatieve incidentele posten
voda
0
Sterke winststijging ASR Nederland
Coronacrisis en beleggingsresultaten helpen.

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft over 2021 fors meer winst gemaakt, bij een operationeel resultaat van ruim een miljard euro, dankzij aanhoudend sterke prestaties bij de niet-leven-tak, die profiteert van een gunstige impact van de coronacrisis. Dat maakte de verzekeraar woensdag bekend.

De nettowinst steeg met 43 procent, van 657 miljoen in 2020 naar 942 miljoen euro.

Het operationeel resultaat steeg met 15 procent van 885 miljoen naar 1,021 miljard euro. Dit is meer dan de stijging tot 990 miljoen euro die analisten gemiddeld voorzagen.

Vooral in het segment Schade steeg het operationeel resultaat sterk, met 84 miljoen euro tot 325 miljoen euro. In het segment Leven was er een stijging van 33 miljoen naar 763 miljoen door een hogere marge op de beleggingen. Deze laatste stijging was niet voorzien door analisten.

De gecombineerde ratio van kosten en claims bij de niet-levensverzekeringen verbeterde naar 91,8 procent. Zonder de impact van de coronacrisis zou dit bijna 95 procent zijn geweest, wat halverwege de bandbreedte voor de middellange termijn van 94 tot 96 procent ligt. Een lager percentage betekent een hogere winstgevendheid.

Autonoom creëerde de verzekeraar 594 miljoen euro kapitaal, bijna 20 procent meer dan de 500 miljoen euro een jaar eerder.

Per aandeel was het operationeel resultaat 5,17 euro en de verzekeraar stelt een dividend van 2,42 euro voor. Een jaar eerder was het dividend nog 2,04 euro, maar eind vorig jaar liet ASR al weten dat het voor 2021 minstens 2,40 euro wordt.

ASR is ook voornemens om voor 75 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen.

De solvabiliteit kwam uit op 196 procent, 3 procent lager dan een jaar eerder. Dit was een procentpunt beter dan analisten gemiddeld voorspelden.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
robutrecht
0
Robuuste solvabiliteit en sterke organische kapitaalgeneratie; dividend structureel hoger
• Solvency II ratio (Standaard Formule) per 31 december 2021 bedraagt 196% (31 december 2020: 199%). Dit is na
aftrek van het voorgestelde dividend over 2021.
• Organische kapitaalcreatie bedraagt € 594 miljoen (2020: € 500 miljoen), ruim boven de doelstelling van
€ 500 miljoen. De st?ging van € 94 miljoen weerspiegelt voornamel?k de sterke performance van de verschillende
segmenten en het positieve effect van COVID-19.
• Voorgesteld dividend over 2021 bedraagt € 2,42 per aandeel, in l?n met het dividendbeleid en een pay-out ratio van
45% van het netto operationeel resultaat. Dit is een st?ging van 19% ten opzichte van € 2,04 per aandeel voor 2020.
Het slotdividend bedraagt € 1,60 per aandeel, rekening houdend met het reguliere interim dividend van € 0,82 per
aandeel. Met ingang van 2022 past a.s.r. een progressief dividendbeleid toe.
• Inkoop eigen aandelen van € 75 miljoen start op 24 februari 2022, naar verwachting afgerond voor 24 mei 2022. De
Solvency II ratio van 196% is exclusief de impact van de aandeleninkoop die vandaag is aangekondigd.
• Unrestricted Tier 1 vermogen bedraagt € 6,1 miljard, gel?k aan 75% van het aanwezige kapitaal.
robutrecht
1
B? de uitvoering van onze strategie bl?ven we vasthouden aan onze strikte financiële discipline. Het behoud van
een sterke balans met financiële flexibiliteit biedt ruimte voor winstgevende groei. Voortbordurend op de succesvolle
overnames in de afgelopen jaren bl?ven we de mogel?kheden voor overnames van met name van kleine en
middelgrote verzekeraars en het consolideren van levenportefeuilles actief nastreven. Als er geen mogel?kheden
z?n voor een winstgevende aanwending van kapitaal zullen we, onder voorwaarden, kapitaal aan aandeelhouders
teruggeven. Zoals aangekondigd t?dens de Investor Update is het onze intentie om voor de komende drie jaar
tenminste € 100 miljoen jaarl?ks aan eigen aandelen in te kopen. Daarnaast hebben we aangekondigd dat we vanaf
dit jaar overstappen op een progressief dividend met een licht st?gend verloop, waarb? het voorgestelde dividend van
€ 2,42 per aandeel over 2021 de basis is.
Bert12345
2
Ex div 27 mei en betaalbaar stelling op 1 juni. Omdat we al 0,82 hebben ontvangen, is het dus 1,40.

Prima allemaal.
voda
2
Prijskaartje stormschade kan bij ASR oplopen tot €60 miljoen
Updated 2 min geleden
59 min geleden
in FINANCIEEL

UTRECHT (ANP) - Verzekeraar ASR rekent op een schadepost van 40 miljoen tot 60 miljoen euro als gevolg van de stormen van de voorbije dagen.

Volgens topman Jos Baeten pakt de schade daarmee veel hoger uit dan van andere recente stormen en ook hoger dan de schade door de overstromingen in Limburg van afgelopen zomer. Zulke schadeposten moet een verzekeraar niet te vaak krijgen, erkent hij. Maar Baeten heeft er wel vertrouwen in dat ASR goede resultaten kan blijven boeken.

Dat laatste lukte afgelopen jaar ook, hoewel de onderneming door de overstromingen in Limburg te maken kreeg met een last van circa 20 miljoen euro. Ondanks de claims als gevolg van de wateroverlast steeg het operationele resultaat van de firma achter merken als Ditzo en Europeesche Verzekeringen met ruim 15 procent. Bijvoorbeeld met levensverzekeringen werden goede zaken gedaan. Ook waren er vorig jaar door de lockdowns minder claims voor bijvoorbeeld autoschade of inbraak. Onder de streep bleef een winst over van 942 miljoen euro, tegen 657 miljoen euro in 2020.

BEKIJK OOK:
Ook ASR stapt uit fossiel, belooft meer dividend

Schademeldingen
De topman geeft aan dat ASR afgelopen dagen meer dan 4000 schademeldingen heeft binnengekregen. „Dat is erg veel”, benadrukt hij. „Maar dit is natuurlijk ook waar we als verzekeraar voor bestaan.” De stormschade boven de 40 miljoen euro hoeft ASR overigens niet zelf te betalen. De firma heeft zich ingedekt door dat weer te ’herverzekeren’ bij een buitenlandse partij. Maandag schatte het Verbond van Verzekeraars dat stormen Dudley, Eunice en Franklin in Nederland in totaal voor zeker 500 miljoen euro aan schade hebben veroorzaakt aan woningen, auto’s en bedrijfsgebouwen.

BEKIJK OOK:
Ben je wel verzekerd als je met code rood de weg op ging?

Het valt Baeten op dat er de laatste jaren steeds meer grote weerschade is. Dat komt volgens hem door de klimaatverandering. „Het is natuurlijk lastig om te zeggen dat storm X door het klimaat komt. Maar er is steeds meer bewijs dat klimaatverandering invloed heeft op de weersomstandigheden”, legt Baeten uit. Vandaar dat hij zich met ASR al langer hardmaakt voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. „De CO2-uitstoot moet echt omlaag. Anders komt er een keer een moment dat we deze schade niet meer kunnen verzekeren.”

Baeten geeft geen voorspellingen voor de verwachte resultaten van ASR in 2022. Maar de verzekeraar staat er volgens hem sterk genoeg voor om aandeelhouders te belonen. ASR gaat aandelen inkopen en wil zijn dividend voortaan telkens wat verhogen. Hieruit kan volgens Baeten worden opgemaakt dat hij met „veel vertrouwen” naar de toekomst kijkt.

www.telegraaf.nl/financieel/166537598...
Gadus morhua
0
Is er nu helemaal niets negatiefs te melden?? ;) ;)

Het is wel een goede steunpilaar van mijn porto.
robutrecht
1
Barclays heeft een Overwogen advies met een koersdoel van 50,00 euro. Het aandeel steeg woensdag 3,1 procent op de jaarcijfers.
389 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16 17 18 19 20 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 17 mei 2024 17:35
Koers 48,540
Verschil -0,070 (-0,14%)
Hoog 48,740
Laag 48,430
Volume 334.661
Volume gemiddeld 469.527
Volume gisteren 433.125