Philips Koninklijke

AEX:PHIA.NL, NL0000009538
16,300 17:37
-0,552 (-3,28%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 18.209,0019.637,0019.658,0017.342,00
EBITDA (mln.) 2.809,003.046,003.062,001.876,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 1.719,001.644,001.542,00553,00
Resultaat voor belasting (mln.) 1.716,001.548,001.500,00-2.202,00
Netto winst (mln.) 1.090,001.167,001.187,003.319,00
Winst per aandeel 1,181,311,313,67
Koers winst verhouding 26,2133,2233,428,93
Dividend per aandeel 0,800,850,850,85
Dividend rendement 2,59%1,95%1,94%2,59%

Balans (mln.)

  2018201920202021
Materiële activa 1.712,002.866,002.682,002.699,00
Immateriële activa 12.092,0012.120,0011.011,0014.287,00
Financiële activa 244,00233,00240,00426,00
Vaste activa 16.446,0017.557,0016.486,0020.613,00
Voorraden 2.674,002.773,002.993,003.450,00
Debiteuren 4.035,004.554,003.928,003.559,00
Overige vorderingen 147,00177,00150,00180,00
Liquide middelen 1.688,001.425,003.226,002.303,00
Vlottende activa 9.572,009.459,0011.227,0010.347,00
Totaal activa 26.019,0027.016,0027.713,0030.961,00
Gewoon kapitaal 12.088,0012.597,0011.870,0014.438,00
Preferent kapitaal 548,00651,00-340,00748,00
Aandeel van derden 29,0028,0031,0036,00
Langlopende schulden 5.959,007.413,008.077,009.037,00
Kortlopende schulden 7.943,006.978,007.735,007.450,00
Totaal passiva 26.019,0027.016,0027.713,0030.961,00

Overige Data

  2018201920202021
Aantal werknemers 77.40080.49581.59278.189
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 922.990902.980907.720904.270
Cashflow per aandeel 1,932,252,961,90
Intrinsieke waarde per aandeel 12,3013,1112,2315,15
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,513,323,582,16
Rendement eigen vermogen (%) 9,029,2610,0022,99
Koers einde boekjaar 30,9343,5243,7832,77
Premium

Philips: Beleggers nemen claim VEB met een korreltje zout

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Ontdek IEX Premium