Philips Koninklijke

AEX:PHIA.NL, NL0000009538
18,156 17:35
+0,394 (+2,22%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 19.637,0019.658,0017.342,0017.954,00
EBITDA (mln.) 3.046,003.062,001.876,001.430,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 1.644,001.542,00553,00-1.529,00
Resultaat voor belasting (mln.) 1.548,001.500,00-2.202,00-1.744,00
Netto winst (mln.) 1.167,001.187,003.319,00-1.608,00
Winst per aandeel 1,311,313,67-1,82
Koers winst verhouding 33,2233,428,93-7,69
Dividend per aandeel 0,850,850,850,85
Dividend rendement 1,95%1,94%2,59%6,07%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 2.866,002.682,002.699,002.638,00
Immateriële activa 12.120,0011.011,0014.287,0013.764,00
Financiële activa 233,00240,00426,00537,00
Vaste activa 17.557,0016.486,0020.613,0020.429,00
Voorraden 2.773,002.993,003.450,004.049,00
Debiteuren 4.554,003.928,003.559,004.115,00
Overige vorderingen 177,00150,00180,00222,00
Liquide middelen 1.425,003.226,002.303,001.172,00
Vlottende activa 9.459,0011.227,0010.347,0010.259,00
Totaal activa 27.016,0027.713,0030.961,0030.688,00
Gewoon kapitaal 12.597,0011.870,0014.438,0013.249,00
Preferent kapitaal 651,00-340,00748,006.558,00
Aandeel van derden 28,0031,0036,0034,00
Langlopende schulden 7.413,008.077,009.037,009.471,00
Kortlopende schulden 6.978,007.735,007.450,007.934,00
Totaal passiva 27.016,0027.713,0030.961,0030.688,00

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 80.49581.59278.18977.233
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 902.980907.720904.270881.620
Cashflow per aandeel 2,252,961,90-0,20
Intrinsieke waarde per aandeel 13,1112,2315,1514,18
Koers Intrinsieke waarde verhouding 3,323,582,160,99
Rendement eigen vermogen (%) 9,2610,0022,99-12,14
Koers einde boekjaar 43,5243,7832,7714,00
Premium

Onderzoeksresultaten Philips geen game changer

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium