Philips Koninklijke » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

Philips Koninklijke

AEX:PHIA, NL0000009538
42,280 17:29
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 24584 17932 18209 0
Operationele kosten 15212 10701 10690 0
Afschrijvingen 1267 1025 1089 0
BedrijfsResultaat 2079 2401 1447 0
Resultaat voor belastingen 1402 1376 1503 0
Belastingen 327 349 193 0
CashFlow 317 -1274 -898 0
Nettowinst 1448 1657 1090 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 2155 1591 1712 0
Immateriële activa 12450 11053 10215 0
Financiële activa 525 729 604 0
Vaste activa 18228 15198 16447 0
Voorraden 3392 2353 2674 0
Debiteuren 4992 3609 3805 0
Overige vorderingen 154 109 147 0
Liquide middelen 2334 1939 1688 0
Vlottende activa 14075 10117 9572 0
Totaal activa 30976 25315 26019 0
Gewoon kapitaal 12601 11999 12088 0
Preferent kapitaal 1280,07 384,82 548,76 0
Aandeel van derden 907 24 29 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 8322 6426 5959 0
Kortlopende schulden 10473 6866 7943 0
Totaal passiva 30976 25315 26019 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 114731 73951 77400 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 929640 940910 926200 0
Winst per aandeel 1,57 1,78 1,19 0
Dividend per aandeel 0,8 0,8 0,85 0
Cashflow per aandeel 2,05 1,99 1,92 0
Intrinsieke waarde per aandeel 12,75963 11,96113 12,2122 0
Koers-winstverhouding 18,47134 17,7191 0 0
Dividend rendement (%) 2,75862 2,53646 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 11,49 13,81 9,02 0
Koers einde boekjaar 29 31,54 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding