Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Arbeidsmarkt in NL: zijn/komen er voldoende arbeidskrachten ?

450 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 17 18 19 20 21 22 23 » | Laatste
haas
1
quote:

Leefloon schreef op 16 juli 2022 04:58:

Provincie en gemeenten krijgen steeds lastiger de vacatures vervuld. Belangrijk overheidswerk komt daarmee onder druk te staan. Statenlid Jan Westert dient daarom -samen met andere statenleden- een motie in om in te spelen op die krapte. Westert: “Het is belangrijk nu aan de bel te trekken omdat door het tekort de dienstverlening en beleidsvorming onder druk komt te staan.”

Ook wil Westert dat provincie en gemeenten aantrekkelijke werkgevers blijven. Daarnaast zie hij dat de arbeidskrapte een extra kans -en ook de noodzaak- biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Westert wil onder meer dat Gedeputeerde Staten (GS) in kaart gaan brengen waar de krapte bij de provincie en de Overijsselse gemeenten precies zit. Ook willen de indieners weten welke mogelijkheden GS ziet om door samenwerking tussen gemeenten en provincies de overheidsarbeidsmarkt op peil te houden. Westert: “We moeten zien te voorkomen dat provincie en gemeenten in Overijssel elkaars concurrent worden in de slag om de medewerker.”

Uiterlijk begin 2023 wil de ChristenUnie een uitwerking zien van deze motie.

Zonde van de tijd/geld: er zijn geen arbeidskrachten meer ...............
(de enigste die ermee verdienen zijn de reclameburo's etc. op dit gebied).
Zoals ik destijds al meldde: in 2016 kwam de Werkloosheids% al onder de 5 %.
zodra dat wordt doorbroken krijgen de 1e sektoren al te maken met tekorten in het aanbod.

ER zullen dus andere maatregelingen moeten worden genomen.
Dit probleem doet zich in de ons omringende landen ook al jaren voor.
jowi
2
quote:

haas schreef op 16 juli 2022 07:01:

[...]

Zonde van de tijd/geld: er zijn geen arbeidskrachten meer ...............
(de enigste die ermee verdienen zijn de reclameburo's etc. op dit gebied).
Zoals ik destijds al meldde: in 2016 kwam de Werkloosheids% al onder de 5 %.
zodra dat wordt doorbroken krijgen de 1e sektoren al te maken met tekorten in het aanbod.

ER zullen dus andere maatregelingen moeten worden genomen.
Dit probleem doet zich in de ons omringende landen ook al jaren voor.
Vreemd, onze minister van soza wilde nog een lading kansloze franzosen naar NL halen
om onze krapte op te lossen. In frankrijk zijn dus geen tekorten.

Er is gewoon een ander probleem. Teveel inactieven en kanslozen die in de uitkering (althans in NL) met toeslagen tot ca 2.200 netto per maand blijven hangen ipv gaan werken voor een fooi!!!!!!
jowi
0
En onder kabinetten Rutte zijn ca 1 miljoen verblijfsvergunningen verleend. Daar zullen toch wel medelanders bijzitten met
toereikende competenties!!!!
Of participeren deze medelanders al op de arbeidsmarkt?
Leefloon
0
quote:

haas schreef op 16 juli 2022 07:01:

Zonde van de tijd/geld: er zijn geen arbeidskrachten meer ...............
Onzinnige, lelieblanke stelling. Met uitzondering van zeer specialistisch werk bij de overheden. Zo is er daar bijvoorbeeld wel geïnvesteerd in de overhead van een regionaal instrumentarium, maar wordt dat vervolgens niet benut.

Of www.telegraaf.nl/financieel/752210090... waar bijvoorbeeld uit dezelfde regio Kamervragen over zijn gesteld, voor wat dat waard is. Et cetera. De arbeidsmarkt faalt, en dat al héééél erg lang.

De bedoelde motie heeft volgens mij zelfs al mogelijke oplossingen opgeleverd, met gevonden arbeidskrachten. Om de mythe van onvindbare werknemers nog eens te ontkrachten. Tenzij je zelf werkgever bent, en de lonen onder druk wilt blijven zetten door "noodgedwongen" op arbeidsmigranten in te gaan zetten, Niet omdat er niemand te vinden zou zijn, zoek in dat geval domweg beter, maar om de loonkosten laag te houden. Met al die moderne armoede door de energierekening tot gevolg.

Dieptriest ook, dat de (hierboven ontkende) bestanden met vele werkzoekenden van zo'n stigma nu pas langzaam worden ontsloten, onder druk van zogenaamd niemand meer kunnen vinden. Of ik moet gemist hebben dat, bijvoorbeeld, het probleem van discriminatie opgelost is.
Leefloon
1
quote:

jowi schreef op 16 juli 2022 12:14:

Vreemd, onze minister van soza wilde nog een lading kansloze franzosen naar NL halen om onze krapte op te lossen.

Er is gewoon een ander probleem. Teveel inactieven en kanslozen die in de uitkering (althans in NL) met toeslagen tot ca 2.200 netto per maand blijven hangen ipv gaan werken voor een fooi!!!!!!
Reality check:

Er ligt wel een plan van de Europese Commissie om mensen van buiten Europa naar Europa te halen als arbeidsmigranten. Ik denk dat de Europese Commissie daarmee nog een aantal stappen overslaat. Er staan in Nederland 1 miljoen mensen aan de kant. Daar hebben we het in een aantal commissiedebatten en hier al vaker over gehad. Als je die nu, met deze arbeidsmarktkrapte, niet aan het werk krijgt, wanneer dan wel? Ten tweede zijn er de deeltijders in Nederland. Een half miljoen mensen heeft bij het CBS aangegeven meer uren te willen werken. Ten derde zijn er de arbeidsomstandigheden, waar dat commissiedebat over ging. De arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten zijn op een aantal plekken in Nederland gewoon onacceptabel. Dat varieert van niet oké tot echt Nederland onwaardig.

Een gevolg van zieke werkgeverslobbyisten, zo'n fooi, met import van mensen om de falende arbeidsmarkt voor werkenden én werkzoekenden nog verder te verzieken. Die werkgevers proberen er inmiddels wel iets aan te doen, maar dan zie je bijvoorbeeld dat open hiring alleen wordt toegepast op de klotebaantjes waar je je energierekening .echt niet mee kunt betalen.

Ik ben het eens met de reactie van de minister op de overbodige vragen: als je dat (ontkende) stuwmeer met 1 miljoen mensen nu nog niet kunt vinden, wanneer dan wel? Dieptriest dat dat nu pas een beetje ontdekt begint te worden, los van ergens in een weiland gedumpte Polen met van die uitbuitbureautjes. Moderne slavernij, alhoewel werkgevers dat ook kunnen zonder Polen.
Leefloon
0
quote:

haas schreef op 16 juli 2022 07:01:

Zoals ik destijds al meldde: in 2016 kwam de Werkloosheids% al onder de 5 %.
zodra dat wordt doorbroken krijgen de 1e sektoren al te maken met tekorten in het aanbod.
Dát zal wel kloppen, maar dan is het nog steeds de vraagkant waar het probleem zit.

In Zwolle zag je met SROI het probleem in beeld, voor iets technisch. Overwegend mannen, toch. Soit. HBO+. Een ruime meerderheid van deze geselecteerden (voor een gratis opleiding tot verkeerskundige van de afbeelding) voor Smart Mobility zal te leiden hebben gehad onder discriminatie op leeftijd. Dan blijken ze opeens wel te bestaan, (0ver-) gekwalificeerd kandidaten, aangetroffen bij gemeentes en UWV, die anders vanwege de leeftijd "niet in het profiel/team" passen en waarschijnlijk tot hun AOW zinloos mochten solliciteren. Als je maar goed genoeg zoekt, en HRM niet overlaat aan jonge meiden, is er nog verrassend veel te vinden.

Specialistisch werk daargelaten, zit er in die 1 miljoen mensen meer dan genoeg potentieel. Echt sneu dat de door jou beschreven druk van onder die ~5% nodig is om van dat stuwmeer nu pas de eerste waterdruppels te ontdekken. Nu pas.
Bijlage:
haas
1
Goedemorgen. Thx voor de reacties afgelopen dagen.

het WW% is nu sinds eneige tijd 3%

de reacties hoe dat allemaal kan met te weinig personeel: er is geen beleid dat die tekorten als onderwerp hebben
Overheid ,maar ook burgers doen NIET aan verandering

Voorbeeld uit mijn eigen ervaringen:

Ik had/was betrokken bij Trendburo Provincie Overijssel
De bijeenkomsten bezocht ik dan ook
In 2018 kwam inééns het buro uit haar dictatoriale hok: betrokkenen worden uitgenodigd om voorstellen te doen
Dus Ik:
in 2018 waren er 1.300.000 laaggeletterden in NL
voorstel : dat gemeentes starten met benaderen van die groep(wss ook wel mee bekend vanuit andere diensten van gemeente)
doel: bevorderen dat die groep deelneemt aan de arbeid/maatschappij etc
resultaat: 10 % in 5 jaar gaan arbeiden: 130.000

NOOIT wat weer gehoord van het Trendburo !!!

PS; ik heb de afgelopen 50 jaren gezien dat laaggeletterden gingen werken bij bijv aardappelsorteerbedrijf
Die mensen konden niet lezen etc: dus ook geen rijbewijs kunnen halen.maar arbeiden wel.
PS: IK weet niet hoeveel van die 1.3 miljoen er tussen zitten met buitenlandse afkomst(bijv vluchtelingen etc.)
PS; er zullen ongetwijfeld meerder mogelijkehden zijn
PS: deze week op radio 'één: er was maar 1 crisis: het klimaat: de Groene Kmerr vergeet al die andere crisissen
Leefloon
0
quote:

haas schreef op 17 juli 2022 06:48:

er is geen beleid dat die tekorten als onderwerp hebben

Overheid ,maar ook burgers doen NIET aan verandering

NOOIT wat weer gehoord van het Trendburo !!!

PS; ik heb de afgelopen 50 jaren gezien dat laaggeletterden gingen werken bij bijv aardappelsorteerbedrijf
Komt mondjesmaat op gang, mét vooroordelen en discriminatie. En komt nog teveel vanaf werkgevers en hun lobby. Maar om, bijvoorbeeld, nou te zeggen dat ouderen nu massaal wordt aangeboden om een gratis opleiding tot machinist te volgen...

Het zijn vooral de werkgevers die allemaal hetzelfde doen. Functieprofielen zorgen er bijvoorbeeld ook voor dat een disfunctioneel uitzendbureautje je bedrijf niet eens hoeven te kennen, en sluiten velen uit.

De motie, ondertekend door meerdere partijen, is een kans om suggesties in te dienen. Voor zover ik weet is dat ook al gedaan. Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden raad ik echter aan om die algemene oplossingen (eerst/ook) in te dienen bij de uitkerende instantie(s), het UWV, sociaal werkbedrijf en/of de gemeente. Niet bij de (subjectieve) politiek of een consulent/"coach" (zonder instrumentarium), maar bijvoorbeeld door een afspraak te maken via het secretariaat van het college van B en W. De provincie is iets abstracter, en heeft geen bestanden met werkzoekenden (m.u.v. extern te herplaatsen eigen personeel). De motie is aangehouden, dus ook al zonder input door derden wordt eraan gewerkt. Voor wat dat waard is. Overigens ben ik ervoor dat er wordt afgestemd, want een strijd tussen gemeentes om een specialist leidt niet tot meer werkgelegenheid maar wel tot hogere lokale lasten en een slechtere dienstverlening. Bij commerciële bedrijven ligt dat anders. Merk op dat de motie ook gaat over mensen met een achterstand, dus niet alleen maar over ambtenaren. Een mogelijke ingang voor algemene voorstellen.

Ik moet toch even kwijt dat Polenhotels, van uitzendbureautjes, soms een beetje doen denken aan een concentratiekamp, maar dan zonder hekken. Maar dat geheel terzijde. (Onder andere) rondom aardappels heb ik zelf toevallig recent maar weer eens meerdere oplossingen voorgekauwd, maar dan moet je er wel rekening mee houden dat je of niets hoort (Trendburo), of dat er een cirkelredenering volgt. Bij de agrariërs, lost zelfs met hogere prijzen en kortere ketens zelfs iets rond stikstof op, loopt het vast op een gemeentelijke cirkelredenering. Geen medewerking krijgen omdat je iets onnodigs niet hebt, en iets onnodigs niet krijgen omdat je geen medewerking krijgt. Ik zou het financieel via agrariërs op kunnen lossen, maar vind het ongewenst dat zij risicodragend moeten gaan investeren in (conceptueel) een eigen "supermarkt", en ook zij werken niet mee. Op de Trendburo-wijze. Soit. Mijn problemen allemaal niet, ik verkoop niets agrarisch, en gelukkig kan ik zelf bepalen of ik ergens aan wil en ga trekken, en zo ja hoe. Neem je initiatief, dan moet je tegen tegenvallers, nóg meer domme afwijzingen, en tegen gesteunde slechtere initiatieven kunnen. Ik noem maar wat, De Kas van Kaat, op een zeer autovriendelijke locatie, en nabij nog veel meer gesubsidieerde verkooppunten (stadsboer in het centrum, Stadslanderijen, iets in Stadshagen, en ongetwijfeld nog meer). Elke wijk zo'n eigen boer? Daar gaat het geld wel heen, en het functioneert niet of nauwelijks ("gezocht: parttime bedirjfsleider, liefst gratis").
Leefloon
0
quote:

haas schreef op 17 juli 2022 06:48:

In 2018 kwam inééns het buro uit haar dictatoriale hok: betrokkenen worden uitgenodigd om voorstellen te doen
Dus Ik:
in 2018 waren er 1.300.000 laaggeletterden in NL
voorstel : dat gemeentes starten met benaderen van die groep(wss ook wel mee bekend vanuit andere diensten van gemeente)
doel: bevorderen dat die groep deelneemt aan de arbeid/maatschappij etc
resultaat: 10 % in 5 jaar gaan arbeiden: 130.000
Nu wordt daarvoor tevens SROI ingezet als mogelijk oplossingssuggestie. Dat is er allang ( wspregiozwolle.nl/social-return-on-in... ) maar wordt niet of nauwelijks actief gebruikt. Grote grote-opdrachtgevers, zoals die provincies en gemeentes, kunnen per opdracht bekijken of zij meerdere geschikte kandidaten hebben om bij een bedrijf of project te plaatsen. Zoiets bestaat vaak al wel voor bedrijven, voorrang en hulp bij verkrijging van lokale of regionale opdrachten, maar dat is er nog onvoldoende voor werkzoekenden langs de zijlijn. Of het is er wel, maar wordt niet ingezet om mensen alsnog aan de bak te helpen.
Leefloon
0
Zomercapaciteit geldautomaten mogelijk beperkt

Voor consumenten en zakelijke klanten betekent het dat zij te maken kunnen krijgen met een automaat die buiten gebruik is, waardoor zij moeten uitwijken naar een automaat op een andere locatie.

Bas Rodenberg, directeur van Brink’s in Nederland, legt uit hoe de problemen zijn ontstaan. “De afgelopen jaren is het gebruik van contant geld veranderd. Mensen zijn meer met de pas en telefoon gaan betalen en minder regelmatig met contant geld. De geldautomaten zijn de afgelopen 3 jaar gemigreerd van de banken naar Geldmaat en mensen moeten nog wennen aan de nieuwe locaties. Door corona hebben we de afgelopen jaren geen betrouwbare historie van opname- en stortgedrag kunnen opbouwen. Hierdoor is het complexer om een goede prognose te maken van pieken. Deze momenten zijn er altijd al geweest, bijvoorbeeld lokale evenementen. Normaliter weten we deze goed op te vangen, maar door krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk om op korte termijn extra personeel in te zetten.”

Tijdens de zomervakantie voorzien Brink’s en Geldmaat piekbelastingen in de vraag naar geld. Door het tekort aan specifiek geschoold personeel, afwezigheid door vakantie en ziekte, is de werkdruk bij Brink’s hoog. Rodenberg: “We doen er samen alles aan om aan de gevraagde capaciteit te voldoen, maar het kan zijn dat gedurende de zomerperiode een geldautomaat langer buiten gebruik is dan gemiddeld. Uiteraard zorgen we er samen met Geldmaat voor dat tijdens de drukte geldautomaten voldoende bevoorraad worden. Maar voorkomen van piekbelasting is niet altijd mogelijk en er blijven altijd andere oorzaken die niet te voorzien zijn zoals een technische storing.”
haas
0
Politie stopt steeds meer zaken

????????????????????????????????????????
?? Het aantal zaken dat de politie niet
onderzoekt,is sinds 2018 ruimschoots
verdubbeld.
Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd.

Bijna 32.000 zaken werden vorig jaar
terzijde gelegd door een tekort aan
personeel.
Dat is 1 op de 24.
Verder zijn 26.000 zaken niet behandeld omdat ze
volgens de politie niet kansrijk genoeg
waren.
Zo moeten er aanwijzingen zijn om een verdachte te kunnen opsporen.

De meeste zaken die zijn blijven liggen
gingen over cybercrime en oplichting.
Ook zaken als mishandeling,vandalisme
en fiets- en winkeldiefstal werden
regelmatig niet behandeld.
jowi
0
quote:

haas schreef op 24 juli 2022 21:15:

Politie stopt steeds meer zaken

????????????????????????????????????????
?? Het aantal zaken dat de politie niet
onderzoekt,is sinds 2018 ruimschoots
verdubbeld.
Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd.

Bijna 32.000 zaken werden vorig jaar
terzijde gelegd door een tekort aan
personeel.
Dat is 1 op de 24.
Verder zijn 26.000 zaken niet behandeld omdat ze
volgens de politie niet kansrijk genoeg
waren.
Zo moeten er aanwijzingen zijn om een verdachte te kunnen opsporen.

De meeste zaken die zijn blijven liggen
gingen over cybercrime en oplichting.
Ook zaken als mishandeling,vandalisme
en fiets- en winkeldiefstal werden
regelmatig niet behandeld.
Ieder nadeel heeft zo ook zijn voordeel. Kan het CBS weer publiceren dat NL veiliger wordt, toch !!!
haas
2
quote:

haas schreef op 19 april 2018 09:28:

in toenemende mate berichten over tekorten : alleen in NL ?
Tekort aan personeel: spoedeisende hulp Zoetermeer deels dicht
24 min geleden
in BINNENLAND

ZOETERMEER - Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer sluit wegens personeelstekort de spoedeisende hulp (SEH) drie dagen in de week, van dinsdag 8.00 uur tot vrijdag 8.00 uur.
De tijdelijke maatregel zal duren van 2 augustus tot 1 oktober.
Het hospitaal heeft ertoe moeten besluiten wegens „de combinatie van landelijke krapte op de arbeidsmarkt en ziekteverzuim.”

www.telegraaf.nl/nieuws/282170894/tek...
jowi
0
quote:

haas schreef op 25 juli 2022 12:32:

[...]

Tekort aan personeel: spoedeisende hulp Zoetermeer deels dicht
24 min geleden
in BINNENLAND

ZOETERMEER - Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer sluit wegens personeelstekort de spoedeisende hulp (SEH) drie dagen in de week, van dinsdag 8.00 uur tot vrijdag 8.00 uur.
De tijdelijke maatregel zal duren van 2 augustus tot 1 oktober.
Het hospitaal heeft ertoe moeten besluiten wegens „de combinatie van landelijke krapte op de arbeidsmarkt en ziekteverzuim.”

www.telegraaf.nl/nieuws/282170894/tek...
Was toch te verwachten. Ondanks de maatschappelijke ontwikkelingen is er onder Rutte gesneden in de publieke uitgaven. Resultaat een tekort in alles was publiek is (van zorg tot aan het leger).
Als Rutte en kornuiten i.v.m. de vergrijzing graag naar 20 mio inwoners wil groeien moet hij er rekening mee houden
dat de publieke organisaties en overige voorzieningen ook met zo;n 10-15 % gaan groeien i.p.v. een kleinere overheid.
Meer leraren, ziekenhuizen, (tand) artsen, psychologen, politie, BOA, Belastingdienst etc etc etc
wieweet
1
Er staan al jaren een hoop potentiële arbeidskrachten aan de zijlijn.

Probleem is echter dat deze al decenia en langer niet zijn herkeurd..

0.a www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83426NED

vrgr
jowi
0
Er staan er al jaren ruim een miljoen aan de zijlijn. Maar die zijn kennelijk vergeten.
Het probleem is niet de vergrijzing maar meer het aandeel zijlijn t.o.v. de daadwerkelijk participerende,
Daarnaast zijn er nog zo'n 800.000 arbeidsmigranten die met een A1 verklaring in NL nagenoeg geen heffingen betalen en
o.g.v. Europese verdrag dat beetje ingehouden loonheffing via de inkomstenbelasting terugkrijgen omdat het thuisland heffingsbevoegd is.

De vraag: hoeveel werkenden dragen nu feitelijk sociale verzekeringen en belastingen af voor onze ouderen (omslagstelsel) ?

De EU heeft hier worst aan. Die slaan NL aan voor het volle BBP dus inclusief de niet afdragenden terwijl de thuislanden de heffingen opstrijken !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vandaar dat de belasting (heffings) druk in NL zo hoog is!!!!!!
robrdam
3
quote:

jowi schreef op 25 juli 2022 21:29:

Er staan er al jaren ruim een miljoen aan de zijlijn. Maar die zijn kennelijk vergeten.
Het probleem is niet de vergrijzing maar meer het aandeel zijlijn t.o.v. de daadwerkelijk participerende,
Daarnaast zijn er nog zo'n 800.000 arbeidsmigranten die met een A1 verklaring in NL nagenoeg geen heffingen betalen en
o.g.v. Europese verdrag dat beetje ingehouden loonheffing via de inkomstenbelasting terugkrijgen omdat het thuisland heffingsbevoegd is.

De vraag: hoeveel werkenden dragen nu feitelijk sociale verzekeringen en belastingen af voor onze ouderen (omslagstelsel) ?

De EU heeft hier worst aan. Die slaan NL aan voor het volle BBP dus inclusief de niet afdragenden terwijl de thuislanden de heffingen opstrijken !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vandaar dat de belasting (heffings) druk in NL zo hoog is!!!!!!
Feitenimmuniteit: u noemt zonder onderbouwing een aantal van 800.000 arbeidsmigranten die met een A1 verklaring in NL werken.

Feit: www.awvn.nl/publicaties/achtergrond/a...
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2020 een overzicht gegeven van het aantal door Nederland afgegeven A1-verklaringen in 2017, 2018 en 2019. Dit waren er achtereenvolgens 103.738, 100.660 en 104.652.

Het aantal A1-verklaringen voor buitenlandse werknemers die in Nederland werken (...) voor 2018 wel. Dat waren er 126.342. Nederland ontvangt dus iets meer A1-verklaringen dan het afgeeft. En bijna de helft is afgegeven en ontvangen in de relatie Nederland-Duitsland en Nederland-België. Dat zijn bepaald geen lage-loonlanden.


Voor de goede orde: een afgegeven A1 verklaring (2018: 100.660) betekent dat iemand in het buitenland werkt, maar in NL sociale premies betaalt, een ontvangen A! verklaring (2018: 126.342) dat iemand in NL werkt maar in het buitenland sociale premies betaalt.

Daarnaast gooit u sociale verzekeringen en loon/inkomstenbelasting onterecht op één hoop.

Kortom, ik zie uw bijdrage alleen als een mislukte poging arbeidsmigratie in een kwaad daglicht te stellen.
jowi
0
Ontvangen A1 verklaringen zijn er inmiddels veel en veel meer dan die 126.342. En dan nog de valse die in omloop zijn die NL gewoon moet respecteren. Idd op een hoop. SVW, PVV en IB zijn loonheffingen. De A1 verklaring geldt voor svw en pvv.

Het EU verdrag bepaald wie uiteindelijk heffingsbevoegd is voor de inkomstenbelasting zodat de ca 7% ingehouden loonbelasting vaak via de inkomstenbelasting kan worden teruggevraagd omdat het thuisland heffingsbevoegd is.

Dan hebben we het nog niet over de BTW bij export, de buitenlandse uitzendbureaus vs de winstbelasting en alle
ZZP en VOF constructies.

Conclusie: arbeidsmigratie draagt marginaal bij aan de NL schatkist en de kwalificerende binnenlands belastingplichtigen betalen de rekening.
haas
0
Het tekort aan apothekers- assistenten neemt toe,
ook door een hoge uitstroom van jong personeel.
Volgens KNMP hebben veel assistenten door de
agressie geen zin meer in hun werk.
======================================================
Agressie in apotheek groot probleem

Van de apothekersassistenten heeft
bijna driekwart dagelijks gefrustreerde
mensen aan de balie.En ruim 40 procent
heeft wekelijks te maken met verbale en
fysieke agressie.Dat blijkt uit een
peiling van apothekersorganisatie KNMP.

Die ondervroeg bijna 850 van de 2000
apothekers in Nederland.Het tekort aan
assistenten neemt toe,ook door een hoge
uitstroom van jong personeel.Volgens
KNMP hebben veel assistenten door de
agressie geen zin meer in hun werk.

Voor 60 procent is het de hoofdreden om
te stoppen met werken.Klanten worden
boos wanneer ze te horen krijgen dat
medicijnen niet voorradig zijn.
450 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 17 18 19 20 21 22 23 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
933,84  +9,06  +0,98%  20 jun
 Germany40^ 18.247,00 -0,04%
 BEL 20 3.889,35 +0,72%
 EURO50 4.942,43 0,00%
 US30^ 39.118,30 0,00%
 Nasd100^ 19.748,70 0,00%
 US500^ 5.475,06 0,00%
 Japan225^ 38.577,10 0,00%
 Gold spot 2.361,05 +0,05%
 EUR/USD 1,0712 +0,07%
 WTI 81,37 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Avantium +8,32%
Van Lanschot ... +5,36%
ASMI +5,31%
FASTNED +5,26%
B&S Group SA +3,26%

Dalers

VIVORYON THER... -3,50%
CM.COM -1,66%
Air France-KLM -1,63%
Galapagos -1,07%
JDE PEET'S -0,81%