Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Forum van Democratie: opkomst en ondergang van Baudet

3.635 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 178 179 180 181 182 » | Laatste
josti5
0
Tsjongejonge, nu is de linkse-liberale leider Rutte 4 jaar lang zó vriendelijk geweest voor de Partij van de Arbeid, en dan krijgt-ie stank voor dank van de ondankbare Asscher...

objectief
2
quote:

josti5 schreef op 11 november 2020 18:38:

Tsjongejonge, nu is de linkse-liberale leider Rutte 4 jaar lang zó vriendelijk geweest voor de Partij van de Arbeid, en dan krijgt-ie stank voor dank van de ondankbare Asscher...

Rutte links, dan zegt veel over jezelf. Ultra conservatief, ben je lid van de SGP???
hirshi
0
quote:

objectief schreef op 11 november 2020 18:44:

[...]

Rutte links, dan zegt veel over jezelf. Ultra conservatief, ben je lid van de SGP???
Zelfs een kwaliteitskrant als het NRC schrijft dat de VVD met haar verkiezingsprogramma naar links opschuift.

www.nrc.nl/nieuws/2020/11/06/vvd-schu...
cune
3
Om over partijen vandaag de dag over niets meer zeggende politieke begrippen als links of rechts te spreken zit al zeker meer dan een halve eeuw te slapen. De achterhaalde begrippen van links of rechts zeggen niets meer , ja de CPN was links toen op hun verkiezing borden stond "hoge lonen - lage prijzen. Maar is een partij die nu beweert voor een beter klimaat te zijn of tegen een loonsverhoging voor zorgpersoneel is, of inperkt de bevochten vrijheden van de burger etc. daarmee ook links of rechts te noemen ? Denk van niet. Waarom nemen we nu niet b.v. begrippen als politieke partijen die hun beloften wel of niet nakomen of voor meer of minder inspraak zijn?
Voor zij die geen abonnement op de nrc hebben het niets zeggende stukje :
" Verkiezingsprogramma In het nieuwe verkiezingsprogramma van de VVD worden multinationals niet meer genoemd. De partij zegt te willen opkomen voor kleine ondernemers en bescheiden inkomens."
"In de VVD waren er al een tijdje zorgen over: dat kiezers bij hún partij meteen denken aan grote bedrijven en rijke mensen. Dat is niet meer de bedoeling. In het verkiezingsprogramma van vier jaar geleden werden „de vele en succesvolle multinationals” nog als eerste bedankt voor de welvaart in Nederland, daarna pas de kleinere bedrijven en start-ups. In het nieuwe verkiezingsprogramma, net verschenen, worden multinationals niet meer genoemd. De plannen van de VVD draaien nu om mkb’ers en mensen met een middeninkomen, er wordt gepleit voor een „sterke overheid”, en er staat in dat Nederlanders „met z’n allen” uit de crisis moeten komen: „Niet alleen de happy few.”

De VVD wil af van het imago van groteondernemerspartij, dat werd versterkt door het mislukte plan van Rutte III om de dividendbelasting voor multinationals af te schaffen. Het was vooral premier en VVD-leider Mark Rutte die dat idee fel had verdedigd. Nu wil zijn partij het juist opnemen voor kleine ondernemers en mensen met een bescheiden inkomen: er zou een fiscale ‘middenstandskorting’ moeten komen voor mkb’ers en een ‘middeninkomenskorting’ voor wie zo’n middeninkomen heeft. Als de coronacrisis voorbij is, wil de VVD niet meteen stevig bezuinigen – dat moet „rustig en verstandig” gebeuren. En als de overheid daarna geld overhoudt „gaat dit voortaan automatisch naar lastenverlichting voor middeninkomens en het mkb”.

Lees ook: Rutte III geeft extra geld uit -en de kiezer vindt het prachtig
Zorgcowboys
De VVD wil niet, staat er een paar keer, dat bedrijven „te dominant” worden. De partij komt met een lijst van plannen die dat moeten voorkomen, zoals nieuwe regels die je eigen gegevens tot „persoonlijk eigendom” maken waardoor bedrijven moeten betalen als ze die willen gebruiken. De VVD vindt ook dat bedrijven die in plaats van mensen robots ‘in dienst’ hebben of hun geld verdienen met kapitaal of data, ook moeten gaan meebetalen aan de sociale voorzieningen. En de partij heeft het over „doorgeschoten marktwerking” in de zorg en „zorgcowboys die sjoemelen met zorggeld”.

Een vrije markt wil de VVD nog steeds, maar dan wel „gebaseerd op wederkerigheid”: bedrijven moeten er wat voor terugdoen. De VVD vindt nu dat ze als partij „in de spiegel” moet durven kijken, want de vrije markt heeft Nederland „kwetsbaar” gemaakt: buitenlandse bedrijven maken „misbruik” van het ontbreken van handelsbarrières en bedreigen daardoor het voortbestaan van mkb’ers en grote Nederlandse bedrijven.

Stap naar het midden
Je kunt erin lezen: kom maar met ons regeren, PvdA en GroenLinks. In het AD zegt fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vrijdag dat de partij op economisch terrein „een stapje naar het midden” doet. En dus: naar links. In het verkiezingsprogramma stelt de VVD ook voor om het minimumloon te verhogen. Maar de partij wil dan weer niet dat de uitkeringen, behalve die voor arbeidsongeschikten en AOW’ers, meestijgen met zo’n hoger loon zoals de PvdA voorstelt. De VVD houdt vast aan de eis dat je iets terugdoet voor je bijstandsuitkering, de ‘tegenprestatie’, en dat je werkt aan je Nederlands als taal een probleem is. Ook gevangenen die gebrekkig Nederlands spreken, moeten van de VVD op taalles.

Van de VVD mogen jihadgangers die alleen de Nederlandse nationaliteit hebben, stateloos worden. „Veiligheid staat voorop in de strijd tegen radicalisering en terreur.” De partij wil dat asielzoekers met een verblijfsvergunning niet meer zomaar een sociale huurwoning krijgen. Ze moeten eerst op speciale ‘integratielocaties’ aan hun inburgering werken. Pas als ze een opleiding hebben gedaan of al bijna werk hebben, kunnen ze een eigen huurwoning krijgen. Tot die tijd krijgen ze alleen leefgeld voor eten en kleren en als ze geen studie volgen, moeten ze vrijwilligerswerk doen.

Dat is zoals kiezers van de VVD gewend zijn: streng, en zeker niet minder rechts dan eerst. Al wil de VVD nu wel een kilometerheffing, waar eerder nog een afkeer van was. Er staat dat zo’n heffing er eigenlijk al is – „dat heet accijns” – en dat het logisch is om mensen die een elektrische auto hebben ook te laten meebetalen.

#Metoo
Het VVD-verkiezingsprogramma heet ‘Samen aan de slag’ en heeft als ondertitel ‘nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd’. En je ziet de #metoo-beweging er in terug: de VVD vindt dat de zedenwet zo moet worden aangepast dat niet meer alleen geweld en dwang „leidend” zijn bij het vaststellen van verkrachting of seksueel overschrijdend gedrag, maar ook „het ontbreken van wederzijdse instemming”.

De VVD heeft door het politiegeweld in de VS en de conflicten in Nederland over „de kleur van Piet” bedacht dat het verkiezingsprogramma daar ook over moest gaan. Er staat dat de partij eerst ongemak voelde. „Veel activisten verbinden hun terechte verzet tegen racisme aan een uiterst linkse agenda, naïeve standpunten over open grenzen en een identiteitspolitiek waarmee ze vaak zelf mensen in hokjes plaatsen op basis van huidskleur en geslacht.”

Maar die „schroom” zet de VVD van zich af, staat er. De partij wijst discriminatie „krachtig” af. „Kleur mag geen achterstand opleveren. Wij bieden een luisterend oor als mensen pijn ervaren of als discriminatie hen achterstelt.”

In de verkiezingscampagne van 2017 wilden Turkse ministers in Nederland campagne voeren voor een referendum over de grondwet. Door Ruttes verzet tegen hun komst, en de ruzie daarover met president Erdogan, kreeg de VVD er op het laatst nog zetels bij. En van die succesvolle stevigheid heeft de partij geleerd: de VVD stelt nu voor dat er een ‘toegangsverbod’ komt voor politici van buiten de EU die drie maanden voor een verkiezing in hun land campagne willen voeren „onder de diaspora”.

www.youtube.com/watch?v=eByxIINticQ
Plein777
0
Thierry Baudet heeft ook veel van de desinformatie opgedaan van zijn russische vrinden.

www.nrc.nl/nieuws/2020/09/28/hoe-rusl...

Hoe Russische desinformatie hier in een gratis krant belandt
MH17 Het alternatieve medium De andere krant heeft invloed op het debat in Nederland. De inhoud kan soms worden herleid naar Rusland.

www.nrc.nl/nieuws/2020/11/12/nederlan...

Nederlandse MH17-blogger aangestuurd door Russische geheime dienst’
Bellingcat De Nederlandse blogger Max van der Werff publiceerde geheime documenten over de MH17-zaak. Een operatie van de Russische inlichtingendienst, stelt onderzoekscollectief Bellingcat.
DeZwarteRidder
0
Jongerentak FvD royeert leden die alarm sloegen over rechts-extremisme, CIDI verbaasd

De jongerenorganisatie van Forum voor Democratie, JFVD, heeft meerdere klokkenluiders geroyeerd. Eerder dit jaar waarschuwden deze leden voor rechts-extremistische ideeën onder partijleden.
Politieke redactie 17-11-20, 10:46 Laatste update: 11:25

De partij zegde minstens drie van hen de wacht aan, meldt de Volkskrant op basis van hun royementsbrieven, verstuurd op 17 september. In de brieven schrijft het JFVD-bestuur onder meer dat de leden hebben geprobeerd de partij ‘binnen te dringen en druk uit te oefenen op het bestuur’.

Baudet: Onzin dat ik mijn bv moet melden aan Tweede Kamer

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), een stichting die opkomt voor de rechten van Joden, is verbaasd over het handelen van de jongerenorganisatie. ,,Het is vanzelfsprekend dat niet klokkenluiders, maar degenen die een cultuur van onverdraagzaamheid in stand houden, geroyeerd moeten worden”, twittert het CIDI.

,,FVD zegt regelmatig antisemitisme ver van zich te werpen. In het geval van JFVD zijn dergelijke woorden echter niet omgezet in daden.” Het CIDI stelt dat het diverse keren heeft geprobeerd contact te leggen met zowel FVD als JFVD. ,,Ondanks het aanbod om het interne probleem van antisemitisme te helpen oplossen, is er niet inhoudelijk gereageerd op vragen naar onderzoek dat zou hebben plaatsgevonden.”

FVD zegt regelmatig antisemi­tis­me ver van zich te werpen. In het geval van JFVD zijn dergelijke woorden echter niet omgezet in daden
CIDI

Interne misstanden

De kritische JFVD'ers vroegen aandacht voor de interne misstanden, onder meer middels twee brandbrieven die zij ter ondertekening binnen de partij lieten rondgaan. De JFVD veroordeelt ook dat de groep al in een vroeg stadium zou hebben geschermd met het lekken van extreme appberichten naar de pers.

Dat HP/De Tijd uiteindelijk over de appberichten publiceerde, heeft ‘de goede naam van JFVD ernstig en op onredelijke wijze in het geding gebracht’, schrijft het bestuur.

DeZwarteRidder
0
Jongeren FVD kregen promotie ondanks antisemitische uitingen’
=====================================================

Forum voor Democratie Zeker twee leden van JFVD deelden antisemitische uitingen en kregen later promotie. Andere leden maakten bezwaar, maar werden zelf uit de partij gezet, meldt Het Parool.

Flóri Hofman
21 november 2020 uit het NRC
Leestijd 1 minuut

Een aantal leden van Jongeren Forum voor Democratie (JFVD) heeft op sociale media antisemitische denkbeelden, nazi-gedachtegoed en andere extremistische uitingen met elkaar gedeeld. Dat schrijft Het Parool zaterdag op basis van screenshots van WhatsApp-groepen, Instagram en gesprekken met betrokkenen.

Toen een aantal leden het bestuur van de jongerenafdeling vroeg om achttien studenten te royeren vanwege de extremistische uitingen, werden zeker vijf klokkenluiders zelf uit de partij gezet. Verschillende jongeren die extremistische uitingen deden, werden juist door de partij gepromoveerd.

De krant tekent extremistische uitlatingen van verschillende JFVD-leden op. Het gaat onder anderen om een JFVD-lid dat in 2019 al opviel op een zomerkamp van de afdeling, omdat hij daar SS-liederen afspeelde via zijn telefoon, aldus de krant. Ook zou het lid in kwestie de beheerder van het anonieme Instagram-account ‘FryslanSaksisch’ zijn.

Via dat account zou hij verslag hebben gedaan van een reis door Duitsland. Hij bezocht onder meer een museum met nazi-overblijfselen.

De beheerder plaatste een foto van het boek Der Untermensch, dat de nationaalsocialistische rassenleer optekent en Joden omschrijft als „pestbacillen”, en noemde het een „classical masterpiece”. Bij een foto van SS-messen schreef hij „Meine Ehre heisst Treue”, de lijfspreuk van de SS. Instagram verwijderde in oktober dit jaar meerdere foto’s van het account „vanwege geweld of gevaarlijke organisaties”, aldus de krant.

Het betreffende JFVD-lid werd afgelopen zomer gepromoveerd tot organisator van het FVD-zomerkamp in de Ardennen.

‘Pedonetwerken’
Een andere betrokkene is een 23-jarige student politieke communicatie. Hij zou in een appgroep hebben gezegd dat „Joden internationale pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen” en dat „het nationaalsocialisme de beste economische formule ooit had”.

Een aantal leden klaagde bij het bestuur over de uitingen, maar zij werden er zelf van beschuldigd een „opruiende rol” te hebben gespeeld, schrijft de krant.

De klokkenluiders zouden „smadelijk materiaal” hebben gelekt naar de pers, met de bedoeling „om de reputatie van de JFVD te beschadigen”. Vijf van hen werden geroyeerd.

De 23-jarige student, daarentegen, werd na de klachten benoemd tot regionaal coördinator van de jongerenafdeling in Zuid-Holland. Ook in appgroepen gerelateerd aan de regionale afdeling deelde hij antisemitisch gedachtegoed, onder meer een link naar een filmpje met de lijfspreuk van de SS en even later de tekst „ik geloof dat de racist steeds eervoller lijkt ten opzichte van de niet-racistische medemensen”.

Het Parool schijft dat de twee JFVD-leden in kwestie niet bereikbaar waren voor commentaar. De voorzitter van de landelijke jongerenafdeling Freek Jansen verwijst volgens de krant naar de persvoorlichter van Forum voor Democratie, die op zijn beurt stelt de zaak „allemaal erg vervelend” te vinden.

Partijleider Thierry Baudet wilde volgens de woordvoerder „niets met dit alles te maken hebben”.
Plein777
0

Coördinatoren JFvD uit functie na antisemitische uitingen

Het bestuur van de jongeren van Forum voor Democratie (JFvD) laat onderzoek doen naar aanleiding van leden die zich antisemitisch en homofoob zouden hebben geuit op appgroepen en nazisympathieën zouden hebben.

Volgens het bestuur zijn de betrokken leden ‘uit hun functies ontheven in het belang van de partij’.

Het Parool22 november 2020,

FvD-voorman Thierry Baudet met de voorzitter van de jongerenafdeling Freek Jansen.BEELD HOLLANDSE HOOGTE/ROBIN UTRECHT
Bij de jongeren van Forum voor Democratie zijn leden actief die zich antisemitisch en homofoob uiten en nazisympathieën hebben, meldde Het Parool zaterdag.

Dat blijkt uit nieuwe screenshots van appgroepen, in het bezit van deze krant, berichten op een Instagramaccount en gesprekken met anonieme bronnen.

Het JFvD-bestuur zegt geschrokken te zijn van het artikel en uitgebreid gesproken te hebben met de betrokkenen. Die zouden de beschuldigingen ‘verre van zich werpen’, afstand nemen van de aantijgingen en stellen dat het gaat om citaten die uit de context zijn gehaald.

JFvD-voorzitter Freek Jansen: “Ik wil benadrukken dat racistisch en antisemitisch gedachtegoed geen plaats heeft in onze vereniging. We staan achter het verkiezingsprogramma van FvD en dus NIET achter de zaken waarmee we nu in verband worden gebracht.”

Het bestuur heeft Paul Cliteur, Olaf Ephraim en Wybren van Haga gevraagd een onderzoek te starten ‘om te kijken hoe dit in de toekomst beter kan worden voorkomen’.
Plein777
0
PlusAchtergrond

Nazifoto’s geen bezwaar bij de jongeren van Forum voor Democratie

Als voorzitter van de FvD-jongerenafdeling liet Freek Jansen leden met homofobe en extreemrechtse ideeën blijven terwijl hij klokkenluiders royeerde. De jonge aanhang blijft extremistische ideeën verspreiden.

Harm Ede Botje en Mischa Cohen21 november 2020, 8:00

FvD-voorman Thierry Baudet met voorzitter van de jongerenafdeling Freek Jansen.BEELD ROBIN UTRECHT/HH
Bij de jongeren van Forum voor Democratie zijn leden actief die zich antisemitisch en homofoob uiten en nazisympathieën hebben. Dat blijkt uit nieuwe screenshots van appgroepen, in het bezit van Het Parool, berichten op een Instagramaccount en gesprekken met anonieme bronnen.

Eerder dit jaar kwam al naar buiten dat de partij drie leden vanwege extremistische uitlatingen in een appgroep had geroyeerd, drie anderen werden geschorst. Maar sindsdien lijkt er weinig veranderd. De vraag is of Freek Jansen, voorzitter van de JFvD en zevende op de lijst voor de Tweede Kamer, wel echt schoon schip wil maken. Zo werd een van de radicale JFvD’ers niet geroyeerd, maar in september juist benoemd tot coördinator van de JFvD in Zuid-Holland.

Het gaat om een 23-jarige student politieke communicatie die in een appgroep beweerde dat ‘Joden internationale pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen’. Ook stelde hij dat ‘het nationaalsocialisme de beste economische formule ooit had’.

‘Is dit verstandig?’
Bezorgde JFvD’ers vroegen hun bestuur dit voorjaar om de bewuste student en zeventien anderen te royeren. Maar toen werden de klokkenluiders zelf juist hard aangepakt. Ten minste vijf van hen werden geroyeerd, onder wie de regionaal coördinatoren in Zuid-Holland.

In een brief van het bestuur van de JFvD werd het vijftal ervan beschuldigd een ‘opruiende rol’ te spelen. Ze zouden ‘smadelijk materiaal’ naar de pers hebben gelekt met het ‘kennelijke oogmerk om de reputatie van de JFvD te beschadigen’.

De 23-jarige student die de antisemitische uitlatingen deed, werd vervolgens dus in Zuid-Holland benoemd. Hij liet in ­juni van dit jaar in de appgroep ‘Hub Zuid-Holland’, waarin ook statenlid Gideon van Meijeren actief is, opnieuw van zich horen. Hij plaatste een link naar een filmpje met de tekst ‘Meine Ehre heisst Treue’, de lijfspreuk van de SS.

Een ander appgroeplid vroeg zich af: ‘Is het wel verstandig om video’s te promoten met de motto’s van respectievelijk de Wehrmacht en de Schutzstaffel’? De aangesprokene ging er niet op in en appte even later: ‘Ik geloof dat de racist steeds eervoller lijkt ten opzichte van de niet-racistische medemensen.’

Op een telefonisch verzoek om een reactie gaat de student niet in: we zijn volgens hem ‘verkeerd verbonden’. Op een bericht antwoordt hij niet.

Verslag uit Duitsland
Een ander JFvD-lid met extreme opvattingen promoveerde deze zomer tot organisator van het FvD-zomerkamp in de Ardennen. Tijdens het kamp van 2019 viel hij als gewoon deelnemer op omdat hij op zijn telefoon duidelijk hoorbaar SS-liederen afspeelde. Hij beheert het anonieme Instagramaccount ‘FryslanSaksisch’ en noemt zichzelf ‘Germanist’ en ‘Völkisch’.

Deze zomer deed hij op dat account verslag van een reis door Duitsland, waarbij hij een museum met naziparafernalia bezocht. Bij een foto van het boek Der Untermensch schreef hij: ‘Had the honor to see this classic masterpiece in real life’. In dat antisemitische haatschrift uit 1942 werden Joden geportretteerd als ‘pestbacillen’ en als ‘geestelijk van lager orde dan dieren’.

Bij een foto van SS-messen tikte hij ‘Meine ehre heisst treue’. Een aantal foto’s werd op 4 oktober 2020 door Instagram verwijderd ‘vanwege geweld of gevaarlijke organisaties’. Een telefonische reactie op zijn uitingen geeft hij niet omdat hij ‘een toets moet maken’. Hij verwijst naar de persvoorlichter van Forum.

Woordgrap
Een van de volgers van ‘FryslanSaksisch’ is Iem al Biyati, een student Europese Studies die blijkens haar Linkedinaccount op het partijkantoor van Forum werkt. In een reactie zegt Al Biyati dat ze ‘wel vierhonderd’ Instagramaccounts volgt en niet weet waar het over gaat. Ze treedt op in het FvD-journaal, waar ze het ‘Biemjournaal’ presenteert, zoals op 20 september toen ze partijleider Thierry Baudet interviewde over Prinsjesdag. Ze is landelijk coördinator van de JFvD en was medeorganisator van het zomerkamp. In augustus poseerde ze in dirndlkostuum naast Freek Jansen – in lederhose – tijdens een samenzijn in de Ardennen.

Al Biyati is een van de JFvD’ers over wie eerder dit jaar door bezorgde jongeren binnen JFvD werd gerapporteerd.

In een appgroep antwoordde ze ‘dit is het meest wenselijke’ toen iemand appte dat hij in Nederland ‘95 procent blank en 0 procent moslims’ wilde. Ook schreef ze – naar eigen zeggen als ‘woordgrap’: ‘Je geeft homo’s je vinger en ze nemen gelijk je hele poot’. Ze plaatste in een van de appgroepen de muziek die de extreemrechtse Australische terrorist draaide op weg naar twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch waar hij 51 mensen vermoordde. “Dat was een soort edgy grap,” zegt ze daar nu over.

Naast het document met uitgelekte screen­shots heeft het bestuur van FvD nog andere documenten ingezien waaruit bleek dat Al Biyati in november 2019 ook actief was in andere radicale appgroepen, waarin een van de aanwezigen

antisemitische teksten bezigde. Een ander deelde een pamflet van de extreemrechtse organisatie Voorpost, kort nadat Al Biyati een oproep had geplaatst voor een stagiair bij de Eerste Kamerfractie van FvD.

Al Biyati zegt dat ze nu eenmaal niet alle discussies kan volgen in de vele appgroepen waarin ze berichten plaatst. Ze beaamt dat er in appgroepen ‘walgelijke dingen’ zijn gezegd, maar wil er naar eigen zeggen ‘niets meer mee te maken hebben’.
DeZwarteRidder
0

Bestuur FVD-jongeren trekt zich terug in onderzoek naar antisemitische appjes
22 november 2020 15:24 Laatste update: 9 uur geleden
550 NUjij-reacties

Het bestuur van Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD) trekt zich tijdelijk terug, zo heeft de partij zondagmiddag bekendgemaakt via Twitter. Zaterdag werden enkele coördinatoren van de jongerenorganisatie uit hun functie gezet vanwege het delen van antisemitische en homofobe berichten in appgroepen.

Het JFVD-bestuur heeft Paul Cliteur, Olaf Ephraim en Wybren van Haga gevraagd de kwestie te onderzoeken. Zolang dat onderzoek duurt, heeft het bestuur besloten zich terug te trekken "om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen". Het bestuur van Forum van Democratie heeft met de tijdelijke terugtrekking ingestemd.

Onder meer senator Annabel Nanninga en Europarlementariër Rob Roos zeiden eerder op de dag dat er niet hard genoeg wordt opgetreden door de jongerenafdeling van hun partij Forum voor Democratie. Politiek leider Thierry Baudet omschreef de reactie van het jongerenbestuur zaterdagavond juist als een "uitstekend optreden". Hij herhaalde dat zondag.

Nanninga noemt de reactie die het JFVD-bestuur zaterdagavond uitstuurde "too little, too late" en eist "een volledige sanering" van de organisatie. "Onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten en dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden", twittert zij.

"Ik ben wars van alle vormen van racisme en antisemitisme", voegt Roos daaraan toe. "Persoonlijk had ik liever gezien dat we in één keer echt schoon schip hadden gemaakt en de JFVD hadden opgedoekt."
Screenshots van antisemitische en homofobe uitspraken

Verschillende coördinatoren van de JFVD zouden in appgroepen blijk hebben gegeven van nazisympathieën, schreef Het Parool zaterdag. De krant zei te beschikken over screenshots van antisemitische en homofobe uitspraken van leden van JFVD in appgroepen en Instagram-berichten. Ook heeft de krant gesprekken met anonieme bronnen gevoerd.

Onder anderen een 23-jarige student, die recentelijk tot coördinator van de Zuid-Hollandse tak van de partij was benoemd, deed volgens de krant in appgesprekken uitspraken als "Joden hebben internationale pedonetwerken en helpen vrouwen massaal de pornografie in" en "het nationaalsocialisme bevat de beste economische formule ooit".
DeZwarteRidder
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 23 november 2020 07:28:

Bestuur FVD-jongeren trekt zich terug in onderzoek naar antisemitische appjes
22 november 2020 15:24 Laatste update: 9 uur geleden
550 NUjij-reacties

Het bestuur van Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD) trekt zich tijdelijk terug, zo heeft de partij zondagmiddag bekendgemaakt via Twitter. Zaterdag werden enkele coördinatoren van de jongerenorganisatie uit hun functie gezet vanwege het delen van antisemitische en homofobe berichten in appgroepen.

Het JFVD-bestuur heeft Paul Cliteur, Olaf Ephraim en Wybren van Haga gevraagd de kwestie te onderzoeken. Zolang dat onderzoek duurt, heeft het bestuur besloten zich terug te trekken "om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen". Het bestuur van Forum van Democratie heeft met de tijdelijke terugtrekking ingestemd.

Onder meer senator Annabel Nanninga en Europarlementariër Rob Roos zeiden eerder op de dag dat er niet hard genoeg wordt opgetreden door de jongerenafdeling van hun partij Forum voor Democratie. Politiek leider Thierry Baudet omschreef de reactie van het jongerenbestuur zaterdagavond juist als een "uitstekend optreden". Hij herhaalde dat zondag.

Nanninga noemt de reactie die het JFVD-bestuur zaterdagavond uitstuurde "too little, too late" en eist "een volledige sanering" van de organisatie. "Onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten en dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden", twittert zij.

"Ik ben wars van alle vormen van racisme en antisemitisme", voegt Roos daaraan toe. "Persoonlijk had ik liever gezien dat we in één keer echt schoon schip hadden gemaakt en de JFVD hadden opgedoekt."
Screenshots van antisemitische en homofobe uitspraken

Verschillende coördinatoren van de JFVD zouden in appgroepen blijk hebben gegeven van nazisympathieën, schreef Het Parool zaterdag. De krant zei te beschikken over screenshots van antisemitische en homofobe uitspraken van leden van JFVD in appgroepen en Instagram-berichten. Ook heeft de krant gesprekken met anonieme bronnen gevoerd.

Onder anderen een 23-jarige student, die recentelijk tot coördinator van de Zuid-Hollandse tak van de partij was benoemd, deed volgens de krant in appgesprekken uitspraken als "Joden hebben internationale pedonetwerken en helpen vrouwen massaal de pornografie in" en "het nationaalsocialisme bevat de beste economische formule ooit".
Dit soort zaken kunnen alleen ontstaan als ze van boven worden aangestuurd.

Gelukkig heeft Bodet al gedreigd om om te stappen als de aanstichter moet vertrekken.
[verwijderd]
1
quote:

izdp schreef op 23 november 2020 01:46:

Och, och, er zit geen fatsoenlijk mens bij die afbraakpartij.
Zulke partijen trekken allerlei gelukzoekers aan.
Dat was bij de LPF al het geval.
rationeel
0
quote:

rene l schreef op 3 november 2020 12:08:

[...]

At your service riddertje.

Als meer mensen mijn goede voorbeeld zouden volgen dan wordt de PVV automatisch een hele grote partij en zullen alle linken en nep-sinterklazen weggevaagd worden.

Ik smacht naar de bevrijding van Nederland!

Zelf ben ik overigens van mening dat de PVV en FvD het beste zouden kunnen fuseren om nog meer slagkracht te kunnen creeren.
Er zijn werkelijk geen twee partijen in Nederland te vinden die het zo met elkaar eens zijn.
Baudet heeft zijn werk goed gedaan, forum op de kaart gezet, een mooi moment om een stapje terug te doen.
Leuk geprobeerd, Rene:)

Samenwerken op ALLE punten waar NEDERLAND naar snakt om gesaneerd te worden.

Sympathie ook voor elkaars integriteit om Nederland weer ONS Nederland te maken.

Zorgen dat de destructieve partijen die het zogenaamd zo geweldig goed voorhebben met de HELE wereld niet de macht krijgen om ons in de SLAVERNIJ te voeren.

Daar is op dit moment momentum voor.

En kijk ook even naar het videootje waarin ONZE toekomst geschetst wordt.

Een regeringsvorm zoals die nu is gegroeid is veel te KOSTBAAR en inefficient.

En ...dus...ten dode opgeschreven.

En de MACHT moet weer komen waar ze hoort, bij de burger:)

Samen sterk! Houd koers:)

Videootje:

www.wyniasweek.nl/product/donkerblank...
Chiddix
0
quote:

izdp schreef op 23 november 2020 01:46:

Och, och, er zit geen fatsoenlijk mens bij die afbraakpartij.
Ho , ho. Even de bezem erdoor bij de jongerenpartij. Er zijn blijkbaar wat uitwassen . Paul Cliteur en Van Haga moeten dus het onder de loep nemen en wat schoonmaakwerkzaamheden verrichten.
objectief
0
quote:

Chiddix schreef op 23 november 2020 11:57:

[...]

Ho , ho. Even de bezem erdoor bij de jongerenpartij. Er zijn blijkbaar wat uitwassen . Paul Cliteur en Van Haga moeten dus het onder de loep nemen en wat schoonmaakwerkzaamheden verrichten.
"wat uitwassen"', kom nou kijk eerst even naar hun berichten.
En de voeding komt toch van de ouderen, dus die moeten ook hun leden doorlichten.
Chiddix
0
quote:

objectief schreef op 23 november 2020 12:02:

[...]

"wat uitwassen"', kom nou kijk eerst even naar hun berichten.
En de voeding komt toch van de ouderen, dus die moeten ook hun leden doorlichten.
Ken de cultuur niet van de jongerenpartij. Kan mij wel voorstellen als ze in de Ardennen kamperen de gedachten gericht worden op 1940 en 1944. Ben zelf verschillende keren langs Malmedy richting Trier gereden en dan zijn mijn gedachten ook even bij de Duitsers. Maar ik ga uiteraard dan geen SS liederen afspelen. Zijn kwajongensstreken die dat wel doen. Dan ga je in de fout. Lopen er werkelijk een paar neo-nazi s rond wat mogelijk is onder de jongeren, dan gewoon uit de partij kiepen.
DeZwarteRidder
0
quote:

Chiddix schreef op 23 november 2020 13:22:

[...]Ken de cultuur niet van de jongerenpartij. Kan mij wel voorstellen als ze in de Ardennen kamperen de gedachten gericht worden op 1940 en 1944. Ben zelf verschillende keren langs Malmedy richting Trier gereden en dan zijn mijn gedachten ook even bij de Duitsers. Maar ik ga uiteraard dan geen SS liederen afspelen. Zijn kwajongensstreken die dat wel doen. Dan ga je in de fout. Lopen er werkelijk een paar neo-nazi s rond wat mogelijk is onder de jongeren, dan gewoon uit de partij kiepen.
Dit komt allemaal door de Borealis-toespraak van Bodet.

Als de baas fout is, gaat het personeel ook de fout in.

Trump is een fraai voorbeeld.
3.635 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 178 179 180 181 182 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
730,09  -1,63  -0,22%  22 sep
 Germany40^ 15.500,70 -0,46%
 BEL 20 3.634,80 -0,36%
 Europe50^ 4.192,60 -0,35%
 US30^ 33.971,34 0,00%
 Nasd100^ 14.708,11 0,00%
 US500^ 4.320,81 0,00%
 Japan225^ 32.492,38 0,00%
 Gold spot 1.925,23 0,00%
 EUR/USD 1,0656 +0,05%
 WTI 90,28 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

PROSUS +4,73%
ADYEN NV +3,06%
CTP +3,04%
ASMI +2,44%
BESI +2,33%

Dalers

ING -6,35%
ABN AMRO BANK... -4,47%
PostNL -3,56%
VIVORYON THER... -3,39%
ASR Nederland -2,61%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront