Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Alles over warmtepompen

167 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » | Laatste
hirshi
2
quote:

torro schreef op 3 mei 2023 19:18:

[...]was zeker Wijk en Aalburg
Torro je had het helemaal bij het rechte eind.
Compliment.

Het was Andel (NBr.).
Daar werd mijn jeugd gevormd als stadsjongen.
Op het gemengde boerenbedrijf
De koeien, de kippen , de varkens en de sperziebonen in de achtertuin
De verwilderde katten in de voortuin.

Daar heb ik oprecht waardering voor het boerenbedrijf opgebouwd.
Kom je aan de boeren dan kom je aan mij.

Mvrgr.
Bowski
0
Gemeente Tilburg stuurt brief voor "Winst uit je woning".
Kom ik hier terecht: winstuitjewoning.nl/maatregelen/hybri...
Daar staat:
Is mijn woning geschikt voor een hybride warmtepomp?
Of je huis geschikt is voor een hybride warmtepomp, hangt af van deze factoren:
Isolatiegraad van je woning.
Hoe beter geïsoleerd je huis is, hoe meer je bespaart als je een hybride warmtepomp laat plaatsen.


Het (door mij) onderstreepte gedeelte lijkt me pertinent niet waar.
Immers: naarmate je huis beter geïsoleerd is heb je minder verwarmingskosten.
Dan levert een warmtepomp minder op.

Grofweg geldt: voor elke halvering van de verwarmingskosten moet je je investering verdubbelen. Dan zit je al gauw aan de kosten-baten grens.
DeZwarteRidder
0
Duur, schadelijk en minimale broeikasgasbesparing: wie stopt de warmtepompgekte?
pomp

Door Maarten van Andel
7 juni 2023
Geplaatst in EnergietransitieGasverbod

Bij vervanging van een cv-ketel wordt vanaf 2026 een (hybride) warmtepomp verplicht. Het is een schadelijke verplichting, omdat het om te beginnen de netcongestie en de stroomtekorten verergert.

Het is bovendien ontstellend duur, en het bespaart ook nog eens weinig broeikasgassen, zeker als we de onvermijdelijke lekkage van koelgassen uit warmtepompen meetellen. Die zijn als onnatuurlijke broeikasgassen 600 tot 2000 maal krachtiger dan het natuurlijke CO2, en blijven als superstabiele, aan PFAS verwante chemicaliën eeuwenlang in de atmosfeer.

Onze Rijksoverheid zegt dat ‘bij vervanging van de cv-installaties mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief. In veel gevallen is dit een hybride warmtepomp (-) Dit leidt tot gemiddeld 60 procent besparing op het aardgasverbruik. In goed geïsoleerde woningen kan ook direct worden overgestapt naar een volledig elektrische warmtepomp, deze gebruikt helemaal geen aardgas.’ De vraag is of deze terloopse beweringen feiten of fictie zijn: Duurzamer alternatief, helemaal geen aardgasgebruik?

Fictie, geen feiten

Het blijkt fictie. Ten eerste kun je aardgas (of welke energievorm dan ook) niet gébruiken zoals je een stofzuiger gebruikt. Aardgas kun je alleen vérbruiken, en daarna is het er niet meer. Ten tweede zijn warmtepompen niet wezenlijk duurzamer dan cv-ketels. Ten derde verbruiken ook volledig elektrische warmtepompen indirect wel degelijk aardgas, en veroorzaken daarmee ook CO2-uitstoot.

Om met dat laatste te beginnen: alle warmtepompen – hybride en volledig elektrisch – zijn zeer grote stroomverbruikers, veel groter dan elk ander apparaat in huis. Een warmtepomp verdubbelt al gauw het stroomverbruik van een gemiddeld huishouden.

Miljoenen extra warmtepompen verhogen de nationale stroomvraag dus aanzienlijk, ik schat rond 2030 met ongeveer 10 miljard kilowattuur per jaar. Dat is een toename van 9 procent ten opzichte van het huidige stroomverbruik van 115 miljard kilowattuur per jaar. Voorstanders van de contraproductieve verplichting zullen aanvoeren dat die extra stroomvraag uit extra zon en wind zal komen. Dat is echter een drogredenering.

We zullen in 2030 vast wel 10 miljard kilowattuur extra wind- en zonnestroom per jaar opwekken, maar daarmee blijft zonne- en windenergie minder dan 10 procent van ons totale energieverbruik. Die schaarse hernieuwbare energie is ook nodig om mobiliteit en industrie te elektrificeren, en je kunt elke groene kilowattuur maar één keer verbruiken. Als zo’n schaarse groene kilowattuur vanaf 2026 naar een extra warmtepomp gaat, gaat hij niet naar een trein, elektrische auto of industrieel proces, en moeten we dus blijven aanvullen met meer fossiele stroom.

Extra kernenergie zal er tegen die tijd helaas nog niet zijn, dankzij onze talmende regering. Over kernenergie gesproken: Nederland importeert jaarlijks 7 tot 9 miljard kilowattuur elektriciteit uit Duitsland. Dat is vergelijkbaar met de extra stroom die miljoenen extra warmtepompen na 2026 gaan verbruiken. Deze geïmporteerde Duitse stroom komt, na de recente Atomausstieg van onze oosterburen, meer dan voorheen uit bruinkool.
Extra stroom voor warmtepompen komt uit aardgas of bruinkool

Binnenlands kan de extra stroom die al die warmtepompen gaan verbruiken maar uit één bron komen: aardgas. We willen immers geen kolencentrales meer, we kunnen lang niet snel genoeg heel veel extra windmolens en zonneparken installeren, en de door eurocommissaris Frans Timmermans krampachtig omarmde biomassa kan met geen mogelijkheid doorgaan voor duurzaam en CO2-besparend.

Het is waar dat warmtepompen gemiddeld een viermaal betere netto-prestatiecoëfficiënt hebben dan gasketels. Daarbij moeten we wel het rendement van elektriciteitsopwekking in Nederland in beschouwing nemen. Dat is vastgesteld op 40 procent: meer dan de helft van de energie gaat zoals gezegd verloren. De bruto-prestatiecoëfficiënt van elektrische warmtepompen daalt daarmee naar 40 procent van 4, oftewel 1,6. Dat is nog steeds beter dan gasketels, maar het broeikaseffect van de koelgaslekkage zit daar nog niet bij.
DeZwarteRidder
0
2)

Die koelgaslekkage veroorzaakte in februari overigens de nodige commotie. De milieubelasting van de materialen in warmtepompen bleek elf keer hoger te zijn dan voorzien, en er dreigde stagnatie in de woningbouw. Die elf keer hogere milieubelasting is vervolgens genegeerd, door tegen beter weten in de oude rekenregels te blijven toepassen. En dat terwijl de koelgassen – anders dan CO2 – onnatuurlijke aan PFAS verwante fluoralkanen zijn met onbekende langetermijneffecten.
Luchtwarmtepompen werken helaas anticyclisch

De bovenstaande prestatiecoëfficiënten zijn gemiddelden voor lucht- en bodemwarmtepompen samen. Luchtwarmtepompen hebben nog het nadeel dat hun prestatiecoëfficiënt anticyclisch varieert met de seizoenen: ’s winters, als we de meeste verwarming nodig hebben, is de prestatiecoëfficiënt aanzienlijk lager dan ’s zomers. Dat komt doordat een luchtwarmtepomp meer stroom moet verbruiken om warmte uit koude buitenlucht te halen dan uit warme buitenlucht.

Al met al schat ik dat de jaarlijkse broeikasgasbesparing vanwege de warmtepompverplichting vanaf 2026 langzaam oploopt naar 3 miljoen ton CO2-equivalenten in 2035. Dat is 2 procent van onze huidige uitstoot.

Ik begrijp dat burgers en politici dolgraag willen geloven dat warmtepompen een wezenlijke hoeveelheid broeikasgassen besparen. Dat betekent echter niet dat het ook zo is, en ik kan met de beste wil van de wereld niet concluderen dat het zo is. Sterker nog, het voorzorgsprincipe ten aanzien van aan PFAS verwante koelgassen zegt mij als chemicus dat we voorlopig niet op grote schaal naar warmtepompen moeten overstappen. De totale aardgasbesparing is slechts 35 tot 40 procent per huishouden, de jaarlijkse broeikasgasbesparing is slechts 2 procent voor heel Nederland, en de langetermijnrisico’s van koelgaslekkage zijn ongewis.

10 miljard kilowattuur extra stroomverbruik van warmtepompen zal het elektriciteitsnet zwaarder belasten. Ik vraag me af hoe het kabinet dat voor zich ziet, nu overal in het land ondernemingen moeten wachten op een stroomaansluiting. Bedrijven wordt gevraagd om hun elektriciteitsverbruik te verminderen, terwijl ze net hadden geïnvesteerd in elektrificatie van hun wagenpark en hun productieprocessen. Een plaatselijke ondernemer grapte ooit morbide dat hij mogelijk een dieselaggregaat moest installeren om zijn bedrijf draaiende te houden. Zotter kan het niet worden, maar ik vrees dat het uiteindelijk geen grap zal blijken.

Een warmtepomp kost momenteel, afhankelijk van het type, tussen de 10.000 en 20.000 euro. Een (ultra) hoog rendement cv-ketel kost tussen de 2000 en 4500 euro, alles inclusief installatie. Voor een warmtepomp is momenteel tot 30 procent subsidie beschikbaar, maar dan nog blijft een warmtepomp drie tot vier keer zo duur als een cv-ketel.

De totale subsidie die we als belastingbetalers moeten ophoesten zal, mits de huidige regelingen van kracht blijven, ongeveer 10 miljard euro gaan bedragen. Warmtepompen zijn dus zowel voor de burgers als voor de staat ontstellend duur. Het laat zich raden wat er vanaf 2026 met de prijzen zal gebeuren, als warmtepompen verplicht worden en de vraag verder toeneemt.
Ruim drie maal zo duur als zonnepanelen en huisisolatie

De warmtepompverplichting kost dus uiteindelijk zo’n 10 miljard euro belastinggeld, en bespaart op termijn jaarlijks 3 miljoen ton CO2. Dat is ruim 3000 euro per bespaarde ton CO2. Dat is zeker drie maal zo duur als de btw-vrijstelling op particuliere zonnepanelen. Die vrijstelling kost de staat ongeveer 1000 euro per bespaarde ton CO2, vergelijkbaar met de kosten van subsidies voor huisisolatie.

Zowel zonnepanelen als huisisolatie zijn voor burgers vele malen goedkoper dan een warmtepomp. En u raadt het al: Naarmate we huizen beter gaan isoleren vergen ze minder verwarming, en neemt de broeikasgasbesparing van warmtepompen ten opzichte van cv-ketels dus af.

Maarten van Andel ontdoet de ‘energietransitie’ in Wynia’s Week van mythes, hypes en nepnieuws.
DeZwarteRidder
0
Hybride warmtepomp bespaart zo’n 1000 euro per jaar op energierekening: ‘Beter dan gedacht’

Hybride warmtepompen, die vanaf 2026 verplicht worden, maken de besparingsbelofte grotendeels waar, blijkt uit een grootschalige praktijkproef in opdracht van de rijksoverheid. Ondanks een gestegen elektriciteitsrekening was de financiële besparing zo’n 1000 euro, en als het prijsplafond er niet was geweest zelfs 1250 euro. ,,Daarmee doen ze het iets beter dan gedacht.’’
Ton Voermans 21-06-23, 07:00 Laatste update: 07:40

Bij 120 woningen, van rijtjeshuis tot vrijstaand, werd gedurende drie winters het gas- en elektriciteitsverbruik bijgehouden. Twee winters voordat de hybride warmtepomp werd geïnstalleerd en afgelopen winter werd het energieverbruik gemeten. Gemiddeld werd in de woningen 75 procent gas bespaard. Ondanks een gestegen elektriciteitsrekening was de financiële besparing zo’n 1000 euro, en als het prijsplafond er niet was geweest zelfs 1250 euro. Het gemiddelde gasverbruik daalde van 1850 kubieke meter naar 475 kuub, terwijl er 2360 kWh meer elektriciteit werd verbruikt.

De resultaten worden woensdag gepresenteerd op het congres Hybride in de warmtetransitie in Utrecht, waar gemeenten en woningcorporaties met elkaar praten over het terugdringen van aardgasgebruik.

Niet ieder huis bespaarde evenveel. Sommige huishoudens schoten door naar meer dan 90 procent gasbesparing, andere bleven hangen op net 40 procent. Om meer inzicht te krijgen worden de metingen nog een jaar voortgezet. De onderzoekers denken dat de installaties met de minste besparing niet goed ingesteld waren en dat bij een betere afregeling gemiddeld 80 procent gasbesparing haalbaar is.
Kanttekening

Er zit één grote kanttekening bij het onderzoek: de oorlog in Oekraïne. Door de fors gestegen energieprijzen gingen huishoudens sowieso al zuiniger aan doen. En als het niet om het geld ging, werd toch op het energieverbruik gelet om de oorlogskas van Poetin niet te spekken. Als die besparing wordt meegerekend, komt de bezuiniging door de hybride warmtepomp in de praktijktest op 70 procent uit. ,,Daarmee doen ze het iets beter dan gedacht. Milieu Centraal ging altijd uit van 60 procent’’, zegt Rick Bruins van de Nederlandse Verwarmingsindustrie en fabrikant Remeha. ,,En wat vooral belangrijk is: in ieder type woning uit ieder bouwjaar is een besparing mogelijk, blijkt uit de test.’’ Gemiddeld waren de woningen in de praktijktest 45 jaar oud.

Een hybride warmtepomp inclusief installatie kost ongeveer 4000 euro, de subsidie van het rijk is daar al vanaf. Met een besparing van 1000 euro per jaar is de terugverdientijd voor een gemiddeld huis vier winters. Maar er zijn dus grote verschillen. ,,We willen zo veel inzicht krijgen dat een installateur precies kan vertellen hoe het bij jouw woning zit.’’
Doel is dat de aannames en theoretische besparingen zo veel mogelijk uit de offertes verdwijnen en de consument vooraf inzicht krijgt wat een warmtepomp voor het energieverbruik van zijn woning betekent.

De gebruikte hybride warmtepompen zijn allemaal van het type lucht-water en van alle bekende merken. Uit de buitenlucht wordt met een grote kast met ventilator aan de gevel of in de tuin warmte uit de buitenlucht gehaald en die wordt afgegeven aan de centrale verwarming. De cv-ketel blijft dienst doen voor de echt koude dagen en voor het warme water.
Hoger rendement

Het project wordt in opdracht van de rijksoverheid uitgevoerd. Ook VNI (de verwarmingsindustrie), Techniek Nederland (de installateurs) en de universiteiten in Utrecht en Twente doen mee aan de praktijkproef. Er zijn reguliere warmtepompen gebruikt en niet het nieuwste van het nieuwste, soms werd een nieuwe cv-ketel geplaatst, soms bleef de oude ketel dienst doen. Een aantal huizen had vloerverwarming, andere weer alleen radiatoren.

,,De metingen zijn gedaan bij een dwarsdoorsnede van de Nederlandse huizen. Alleen de appartementen hebben niet meegedaan’’, zegt Rick Bruins van de Nederlandse Verwarmingsindustrie en fabrikant Remeha. Hybride warmtepompen worden vanaf 2026 verplicht als de ketel wordt vervangen. Wie in een appartement woont, is vrijgesteld van de verplichting, omdat er meestal geen ruimte is voor de buitenunit.

Besparingen zijn mogelijk doordat een warmtepomp een veel hoger rendement heeft dan een cv-ketel. Maar veel wordt ook bespaard doordat een warmtepomp werkt met lagere temperaturen van het verwarmingssysteem. Er blijkt veel warmte via muren en ramen weg te lekken als radiatoren loeiheet worden, meer dan wanneer er op lagere temperaturen wordt verwarmd zoals een warmtepomp doet. ,,Zo’n stukje radiatorfolie aan de muurzijde om nu al dat verlies te verminderen is dus een heel goed idee’’, zegt Bruins. En de temperatuur van het water van de cv-ketel naar maximaal 60 graden Celsius zetten levert ook besparing op.

Geld of gas besparen?

Veel hangt af van de manier waarop de warmte wordt afgegeven aan de woning. ,,Bij een van de huizen bleek de radiator op de vloer te staan, die kon zijn warmte niet kwijt en de cv-ketel bleef maar branden.’’ Andere deelnemers maakten er een sport van zo min mogelijk gas te gebruiken en lieten de warmtepomp álles doen, maar bij heel lage temperaturen is het financieel gunstiger om de gasketel wat harder te laten branden.

Wie een warmtepomp heeft, kan kiezen: of zo veel mogelijk geld besparen of zo veel mogelijk gas besparen. Wie voor het laatste kiest, zal zien dat de elektriciteitsrekening hoog wordt, de meeste warmtepompen doen het slechter dan een cv-ketel als het buiten rond het vriespunt is.

Wie voor de laagste kosten kiest, kan de prijs van een kubieke meter gas en een kiloWattuur stroom invoeren en het systeem kijkt wat de goedkoopste oplossing is. Tussen de 0 en 4 graden geeft de hybride warmtepomp het op en gaat de cv-ketel weer branden. Bruins: ,,Fabrikanten zijn nu bezig met pilots om dat systeem te koppelen aan dynamische prijzen van energie. Als de elektriciteit goedkoop is, wordt er elektriciteit gebruikt en als de gasprijs gunstiger is, gaat de cv-ketel weer aan het werk.’’
voda
0
’Hybride warmtepomp bespaart nog meer gas dan gedacht’
Door THEO BESTEMAN

Updated 41 min geleden
2 uur geleden
in GELD

AMSTERDAM - Cv-ketels in combinatie met een warmtepomp drukken het gasverbruik voor huishoudens inmiddels met gemiddeld 75%. Zo’n hybride warmterpomp leidt volgens nieuw onderzoek tot een besparing per jaar van gemiddeld €1000 per woning.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/financieel/151728421...
DeZwarteRidder
1
Aardgasloze huizen besparen geen aardgas

Dezelfde David Smeulders, actief GroenLinkser in zijn geboorteplaats Nuenen, publiceerde in 2019 in navolging van de Groningse hoogleraar economie Machiel Mulder dat aardgasloze huizen geen aardgas besparen.

De technicus Smeulders en de econoom Mulder kwamen ieder vanuit hun eigen deskundigheid tot dezelfde conclusie. Warmtepompen zetten de binnenkomende elektriciteit weliswaar veel efficiënter om in warmte dan CV-ketels doen met het binnenkomende aardgas, maar de elektriciteit voor warmtepompen komt bovenop de bestaande vraag.

Die extra elektriciteit kan tot ver na 2030 alleen met extra aardgas worden opgewekt. Het rendement van die extra opwekking is voor Nederland vastgesteld op 40 procent, en daarmee gaat het grootste deel van de rendementswinst van warmtepompen ten opzichte van CV-ketels verloren. Wat overblijft is toenemende netcongestie en mensonterende kou en kosten in meerdere woonwijken in Nederland die zonder inspraak van het aardgas af moesten. Nederland is zelfs het enige land ter wereld dat met CO2-reductie als argument van het gas af wil.

Ondanks dit alles heeft het zojuist gevallen kabinet bij monde van minister De Jonge bepaald dat warmtepompen vanaf 2026 verplicht worden voor nieuwe en vervangende verwarmingsinstallaties. Daarbij wordt wel ruimte gelaten voor hybride warmtepompen, omdat de regering beseft dat we voorlopig toch niet zonder aardgas kunnen. Toenmalig minister Wiebes erkende in 2020 ten overstaan van het parlement al dat we tot 2050 nog aardgas nodig zullen hebben.
voda
0
Forse stijging verkoop warmtepompen, maar nog maanden wachttijd
THEO BESTEMAN

Aangepast: Gisteren, 23:32 Gisteren, 21:22 in FINANCIEEL

AMSTERDAM - Het tekort aan chips, kabels en metalen voor warmtepompen loopt snel terug. Het aantal verkochte pompen is in het eerste halfjaar met 80% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In de eerste helft van 2023 verkochten bedrijven 85.000 warmtepompen voor woningen. Daarvan kwamen er 25.000 in nieuwbouwwoningen, terwijl er 60.000 in bestaande huizen en appartementen werden geplaatst.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/financieel/140771238...
voda
0
Installateurs zijn bang dat de in 2026 verplichte warmtepomp op de helling gaat
MET VIDEO
Nederlandse cv-ketelfabrikanten schroeven de productie van warmtepompen fors op. Er gloort immers een miljoenenmarkt. Toch zijn er grote zorgen. Houdt de verplichting om in 2026 een warmtepomp te nemen wel stand?

Ton Voermans 29 aug. 2023 Laatste update: 15:37

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, vraagt het bijna smekend. ,,Zorg dat de normering voor de warmtepomp in stand blijft.’’ Normering is Haags jargon voor verplichting. Vanaf 2026 moet iedereen die een nieuwe cv-ketel koopt, voor minimaal een hybride warmtepomp kiezen. Terpstra doet zijn oproep aan de demissionaire ministers Hugo de Jonge (wonen) en Rob Jetten (klimaat), die maandag ook aanwezig zijn bij de opening van de eerste warmtepompfabriek van Remeha in Nederland - voorheen werden de warmtepompen van Remeha in Frankrijk gemaakt.

Voor meer, zie link:

www.ad.nl/binnenland/installateurs-zi...
voda
0
Warmtepomp niet op tijd terugverdiend, en daarom voor veruit de meeste mensen tóch niet verplicht

Voor het gros van de Nederlandse huishoudens wordt de hybride warmtepomp na 2026 toch niet verplicht, omdat de investering in het apparaat bij de huidige energieprijzen niet binnen zeven jaar is terug te verdienen. ,,Je doet het vooral voor het milieu.”

Ton Voermans 22-09-23, 19:19 Laatste update: 22-09-23, 20:55
13 REACTIES

Vanaf 2026 moet iedereen aan de hybride warmtepomp als de cv-ketel wordt vervangen, kondigde woonminister Hugo de Jonge vorig voorjaar met veel bombarie aan. De wave ging door de installatiebranche. Door die warmtepomp is de cv-ketel alleen nog nodig als het heel koud is en voor het warme tapwater. Het gasverbruik kan wel 60 tot 75 procent dalen, zo bleek uit een grootschalige praktijkproef.

Voor meer, zie link:

www.ad.nl/economie/warmtepomp-niet-op...
voda
0
Honderden miljoenen extra naar subsidie voor isolatie en warmtepompen
JOOST SPIJKER

48 min geleden in FINANCIEEL

AMSTERDAM - Goed nieuws voor huiseigenaren die nadenken over het verduurzamen van hun woning. Vanwege het hoge aantal aanvragen is besloten de subsidiepot voor het aanschaffen van isolatiemateriaal of een warmtepomp tussentijds aan te vullen met €210 miljoen euro.

Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die verantwoordelijk is voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Door een recordaantal aanvragen dreigde de pot ruim voor het einde van het jaar leeg te raken. Minister Jetten (Klimaat) heeft daarom besloten het budget te verhogen. Er was voor dit jaar in totaal €350 miljoen vrijgemaakt, dat bedrag is dus nu verhoogd naar €560 miljoen.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/financieel/343347097...
voda
0
VEH: Miljoenen huiseigenaren onterecht verplicht tot hybride warmtepomp
Aangepast: 16 min geleden 19 min geleden in BINNENLAND

AMERSFOORT - Bijna 2,5 miljoen huiseigenaren dreigen onterecht verplicht te worden een hybride warmtepomp aan te schaffen als demissionair minister De Jonge bij zijn plannen blijft. Volgens de minister verdienen warmtepompen zich in de meeste gevallen binnen 7 jaar terug. Maar uit onderzoek in opdracht van Vereniging Eigen Huis blijkt dat bij bijna 2,5 miljoen woningen deze periode langer is; gemiddeld 9,5 jaar.

Vanaf 2026 moeten huiseigenaren een hybride warmtepomp kopen zodra hun cv-ketel aan vervanging toe is. Dat komt neer op een uitgave van zo’n 5.000 euro. Ze kunnenopdrie manieren een warmtepomp financieren: uit eigen financiële middelen, via een lening bij het Nationaal Warmtefonds of door het verruimen van hunhypotheek. Voor een lening mag je niet meer dan 60.000 euro verdienen.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/nieuws/998164468/veh...
Bowski
1
quote:

DeZwarteRidder schreef op 13 juli 2023 12:51:

Aardgasloze huizen besparen geen aardgas

Dezelfde David Smeulders, actief GroenLinkser in zijn geboorteplaats Nuenen, publiceerde in 2019 in navolging van de Groningse hoogleraar economie Machiel Mulder dat aardgasloze huizen geen aardgas besparen.

De technicus Smeulders en de econoom Mulder kwamen ieder vanuit hun eigen deskundigheid tot dezelfde conclusie. Warmtepompen zetten de binnenkomende elektriciteit weliswaar veel efficiënter om in warmte dan CV-ketels doen met het binnenkomende aardgas, maar de elektriciteit voor warmtepompen komt bovenop de bestaande vraag.

Die extra elektriciteit kan tot ver na 2030 alleen met extra aardgas worden opgewekt. Het rendement van die extra opwekking is voor Nederland vastgesteld op 40 procent, en daarmee gaat het grootste deel van de rendementswinst van warmtepompen ten opzichte van CV-ketels verloren.
De COP van de warmtepomp moet dus boven 2,5 liggen om CO2 te besparen. Dat zal wel lukken zolang het niet extreem koud wordt. Helaas blijkt in mijn praktijk dat juist voor die extreme koude ontzettend veel warmte nodig is. In een paar weken tijd verstook ik dan de helft van mijn jaarlijkse gas.

Het rendement, de COP, moet nog hoger dan 2,5 want je hebt nog niet de kosten+milieueffecten+ruimtebeslag van het (meestal extra, naast CVcombi) apparaat zelf meegerekend.
In de meeste gevallen wordt het een hybride warmtepomp (is een combinatie van een HR-combiketel met een elektrische warmtepomp). Er komt dus een apparaat bij, vaak ook nog een flink boilervat. Je hebt dan wel 2 verwarmingssystemen maar dat lijkt me eigenlijk 2x zo duur (ook in onderhoud) als 1 verwarmingssysteem.
izdp
1
Verdiep je eens wat meer Bowski in de materie.
Hybride is zo ongeveer als een auto die op elektra en op fossiel kan rijden.
Dat kost in een groter plaatje en op een wat langere termijn natuurlijk veel te veel geld voor het onbenutte deel.
Wat het vooral zegt dat vele huizen ongeschikt zijn voor een warmtepomp.
Net zo waar is dat vele huizen tegen vrij geringe kosten, wel geschikt zijn voor een warmtepomp.
Hybride is voor mij zo ongeveer de ontkenning van kennis en het slechtste van twee werelden proberen oneigenlijk aan elkaar te knopen.
Met als resultaat vrijwel altijd te duur en stompzinnig qua milieuwinst.
Ik zie dan enkel verlies.
Doodzonde want warmtepompen zijn op zich ontzettend effectief, goedkoop, eenvoudig en zeer betrouwbaar.
Qua levensduur verslaan ze elke cv met gemak en dat zonder enig onderhoud itt tot een cv.
Ze bestaan immers al heel veel meer jaren dan een cv.
Net zoals we weten door ervaring dat elektromotoren veel goedkoper zijn en veel langer leven dan fossiele verbrandingsmotoren.
Mijn overtuiging: vele huizen zijn geschikt voor een warmtepomp en financieel te verantwoorden.
Vele huizen ook niet en dilemma van historische waarde of toch slopen.
Een middenweg en hybride de meest domme keuze als duur uitstel van executie.
Wel geschikt voor ouderen die enkel nog willen overleven.
jrxs4all
0
quote:

Bowski schreef op 4 oktober 2023 15:59:

[...]
De COP van de warmtepomp moet dus boven 2,5 liggen om CO2 te besparen. Dat zal wel lukken zolang het niet extreem koud wordt. Helaas blijkt in mijn praktijk dat juist voor die extreme koude ontzettend veel warmte nodig is. In een paar weken tijd verstook ik dan de helft van mijn jaarlijkse gas.

Het rendement, de COP, moet nog hoger dan 2,5 want je hebt nog niet de kosten+milieueffecten+ruimtebeslag van het (meestal extra, naast CVcombi) apparaat zelf meegerekend.

Als het niet echt koud is, dan haalt een hybride lucht-water warmtepomp makkeijk een COP van 7. Over het hele jaar gerekend mag je uitgaan van 4. Bij nieuwe pompen die nu op de markt komen zelfs 4,5 a 5.

Vuistregel is 2,5 kWh per bespaarde m3 gas, als je een hele goede hebt zelfs 2. Maar reken even zuinig met 2,5, dan is zowel de CO2 als financiele balans zo gek nog niet.

30 cent per kWh x 2,5 = 75 cent tegen 1,25 voor een m3 gas. De belasting op stroom gaat omlaag en die op gas fors omhoog. Volgend jaar zal het voordeel per bespaarde m3 dan rond de 63 cent liggen. En het jaar daarna waarschijnlijk nog hoger.

www.installatiemonitor.nl/wp-content/...

Dit zijn dus cijfers van onafhankelijke praktijktesten, niet uit de folders van de fabrikanten.
DeZwarteRidder
0
quote:

izdp schreef op 4 oktober 2023 23:50:

Verdiep je eens wat meer Bowski in de materie.
Hybride is zo ongeveer als een auto die op elektra en op fossiel kan rijden.
Dat kost in een groter plaatje en op een wat langere termijn natuurlijk veel te veel geld voor het onbenutte deel.
Wat het vooral zegt dat vele huizen ongeschikt zijn voor een warmtepomp.
Net zo waar is dat vele huizen tegen vrij geringe kosten, wel geschikt zijn voor een warmtepomp.
Hybride is voor mij zo ongeveer de ontkenning van kennis en het slechtste van twee werelden proberen oneigenlijk aan elkaar te knopen.
Met als resultaat vrijwel altijd te duur en stompzinnig qua milieuwinst.
Ik zie dan enkel verlies.
Doodzonde want warmtepompen zijn op zich ontzettend effectief, goedkoop, eenvoudig en zeer betrouwbaar.
Qua levensduur verslaan ze elke cv met gemak en dat zonder enig onderhoud itt tot een cv.
Ze bestaan immers al heel veel meer jaren dan een cv.
Net zoals we weten door ervaring dat elektromotoren veel goedkoper zijn en veel langer leven dan fossiele verbrandingsmotoren.
Mijn overtuiging: vele huizen zijn geschikt voor een warmtepomp en financieel te verantwoorden.
Vele huizen ook niet en dilemma van historische waarde of toch slopen.
Een middenweg en hybride de meest domme keuze als duur uitstel van executie.
Wel geschikt voor ouderen die enkel nog willen overleven.
Het is heel simpel: een warmtepomp kan onmogelijk voldoende warmte (en warm water) opwekken, wanneer het heel koud is. Een CV-ketel als backup is dan noodzakelijk.
Bowski
0
quote:

jrxs4all schreef op 5 oktober 2023 10:54:

www.installatiemonitor.nl/wp-content/...

Dit zijn dus cijfers van onafhankelijke praktijktesten, niet uit de folders van de fabrikanten.
Op blz 4 staat de energiebesparing vermeld: €204
Er staat ook uit hoeveel m3 en kWh dit bestaat, waaruit ik kan vaststellen dat het "oude" energieprijzen zijn.
Ik heb het even uitgerekend voor mijn nieuwe energiecontract (€0,37/kWh en €1,31/m3) voor komend jaar, de energiebesparing wordt dan: €290.

Van die €290/jaar moet ik dan de toevoeging van de warmtepomp (en extra kosten voor verbouw en onderhoud) betalen. Als ik dat in 7 jaar moet terugverdienen mag het niet meer dan €2030 kosten.

(Mijn gasverbruik is momenteel slechts 840m3/jaar waardoor de te behalen besparing een stuk lager uitvalt dan die €290.)
Bowski
0
Ik probeer mijn gas CVcombi zo lang mogelijk aan de praat te houden.
Ik mik er op dat die tzt vervangen kan worden door SOFC: www.bosch.com/stories/sofc-system/
Het wachten is op een kleinere versie met geringere capaciteit die past op de plek van de huidige ketel.
Rowi62
0
quote:

Bowski schreef op 5 oktober 2023 14:34:

Ik probeer mijn gas CVcombi zo lang mogelijk aan de praat te houden.
Ik mik er op dat die tzt vervangen kan worden door SOFC: www.bosch.com/stories/sofc-system/
Het wachten is op een kleinere versie met geringere capaciteit die past op de plek van de huidige ketel.
Ik lees dat het per wijk zal gaan i.p.v. per huishouden. Maar ik hou het ook in de gaten. Heb potje van 40K om iets mee te doen straks. Zit nu nog op de lijn van een drietal airco's warm/koud en 2 x 8 solarpanels in de tuin en platte dak met micro omvormers.

"To keep the planning and installation effort to a minimum, we combine several of these SOFC units and all relevant auxiliary systems to create a plug-&-play system with an output of 100 kW. This is sufficient to cover the power requirements of a corresponding edge data center or the average annual electricity consumption of the residents of an entire residential area."
DeZwarteRidder
0
quote:

Bowski schreef op 5 oktober 2023 14:34:

Ik probeer mijn gas CVcombi zo lang mogelijk aan de praat te houden.
Ik mik er op dat die tzt vervangen kan worden door SOFC: www.bosch.com/stories/sofc-system/
Het wachten is op een kleinere versie met geringere capaciteit die past op de plek van de huidige ketel.
Dat zul je niet meer meemaken.
167 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
766,51  +4,52  +0,59%  11:32
 Germany40^ 16.215,10 +0,30%
 BEL 20 3.508,99 -0,06%
 Europe50^ 4.377,89 +0,17%
 US30^ 35.576,39 +0,16%
 Nasd100^ 16.018,73 +0,06%
 US500^ 4.558,63 +0,08%
 Japan225^ 33.487,64 +0,56%
 Gold spot 2.038,35 -0,29%
 EUR/USD 1,0918 -0,49%
 WTI 78,58 +1,11%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

ASR Nederland +12,08%
NN Group +9,23%
Avantium +3,62%
Alfen N.V. +2,59%
Aegon +2,35%

Dalers

AZERION -10,46%
OCI -4,15%
B&S Group SA -3,54%
BAM -2,63%
EBUSCO HOLDING -2,29%