Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Fiscale optimalisatie

14.120 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... 702 703 704 705 706 » | Laatste
TonyX
5
Uit Web Effect (VEB)

Box 3 is een van de heikele dossiers op het bordje van het kabinet. Dat hebben ze helemaal aan zichzelf te danken, vindt fiscalist Cor Overduin, die al jaren strijdt tegen de manier van belasting heffen over spaar- en beleggingsinkomsten. Inmiddels krijgt Overduin steeds meer gelijk, maar tevreden is hij nog allerminst.

Cor Overduin is er de man niet naar om successen zelfgenoegzaam te claimen. Toch zou niemand hem dat kwalijk kunnen nemen als het gaat om box 3, de omstreden vermogensrendementsheffing. Meer dan zeven jaar procedeerde hij, samen met de Bond voor Belastingbetalers, voordat de Hoge Raad oordeelde dat spaarders onterecht belasting hadden betaald over vermeende opbrengsten van hun spaargeld. Na dit zogenoemde kerstarrest van eind 2021 kregen zo’n 60.000 spaarders hun te veel betaalde belasting terug van de fiscus. Ook moest wetgeving worden aangepast om te voorkomen dat spaarders in de toekomst worden aangeslagen voor rente die ze nooit ontvangen hebben.

Tevreden is fiscalist Overduin zeker nog niet. Hij ziet nog steeds grote problemen en tekortkomingen in de belastingheffing op sparen en beleggen. Daarbij staat meer op het spel dan geld alleen. Voor Overduin is het een principekwestie; daarom heeft hij niet veel aansporing nodig om op de praatstoel plaats te nemen.

Ontspoord
“Er gaat genoeg fout in onze inkomstenbelasting. Dat heeft vooral te maken met complexiteit. Op bepaalde onderdelen zijn de regels zo ingewikkeld geworden dat uiteindelijk niemand meer weet hoe het precies zit.

Bij vermogensrendementsheffing zit het anders. Die is op een heel basaal niveau ontspoord. Er is willens en wetens besloten om meer dan 100 procent belasting te heffen over inkomsten. Er werd gedaan alsof je geld verdiend hebt, terwijl dat feitelijk niet zo is. Dat is zo scheef, dat kan niet.”

Don Quichot
“Sinds maart 2014 heb ik me vastgebeten in de box 3-problematiek. Vanaf dag één ben ik opgetrokken met de Bond voor Belastingbetalers. Lange tijd nam niemand ons serieus. We vochten tegen windmolens en verloren rechtszaak na rechtszaak. ‘Een achterstand van 7-0’, schreef De Telegraaf ooit in de bekende koeienletters. Waar ben je nu mee bezig, vroegen velen zich af.

Het ging toen nog over de oude box 3. Dat systeem werd in 2001 ingevoerd met het idee: je kunt gemakkelijk 4 procent rendement op je spaargeld halen. Dat is in al die jaren sinds de invoering dus nog nooit mogelijk geweest. Waarom zet je dan zulke verwachtingen in de wet? En waarom verlaag je die 4 procent niet als je ziet dat de rente steeds verder daalt? Dat slaat nergens op.

Dus wij togen naar de rechtbank met het verhaal: het klopt allemaal niet, het is niet eerlijk. Rechters waren in die jaren – tussen 2015 en 2018 – behoorlijk behoedzaam. Ze kozen een voorzichtige koers. Dan verandert er niks en verlies je zaken.

Langzaam kregen rechters echter oog voor het feit dat belastingheffing op inkomsten uit vermogen van de rails was gelopen. En dus gingen zij opschuiven. Dan kregen we gelijk, maar verwezen ze voor een oplossing naar de wetgever, de regering en de Kamer.”

Zeldzaam
“Uiteindelijk heeft het tot eind 2021 geduurd voordat de Hoge Raad oordeelde dat – in eerste instantie – spaarders geen belasting hoeven te betalen over niet-gemaakt rendement. Daarvoor schoof de hoogste rechter in Nederland de wet opzij. Dat is inderdaad zeldzaam. Het had niet zo ver moeten komen natuurlijk. De regering had al eerder moeten ingrijpen, maar ze hebben zichzelf klemgezet. Ze wilden steeds stabiele inkomsten uit de vermogensrendementsheffing halen; veranderingen in het systeem mochten niet tot minder belastingopbrengst leiden. Aanpassingen moesten dus budgetneutraal zijn en ook nog uitvoerbaar zijn voor de Belastingdienst.

Als je die randvoorwaarden hanteert, dan kun je niets anders doen dan houden wat je al hebt. Want iedere verandering is te groot en te veel. Zo hebben zij zichzelf in een hoek geduwd waarbij ze tegen beter weten in ieder jaar 4 miljard euro aan inkomsten binnenhengelden. Fiscalisten hebben enorm veel kritiek geuit op de systematiek van box 3. Het ministerie van Financiën heeft al die bezwaren in de wind geslagen, want er was toch geen rechter die ze ongelijk gaf.

Maar er kwam een dag dat de Hoge Raad zei: nu zijn ook wij het zat. Dat heeft te maken met tijdgeest en met het feit dat er in dit langlopende dossier veel gebroken beloftes zijn. Steeds is vanuit de politiek aan de regering gevraagd: ‘Wanneer stoppen jullie met dit systeem en kijken jullie naar het werkelijke rendement dat mensen behalen?’ Dat is opgeschoven en opgeschoven en uiteindelijk heeft de Hoge Raad het schip moeten keren.”

Onzinnig
“Er is nu een tijdelijke wet die rechtvaardiger zou moeten zijn voor spaarders. Daar is nog van alles op aan te merken, want voor beleggers is er geen verbetering, eerder een verslechtering.

En er deugde al veel niet van de heffing op beleggingen. De fiscus rekent met fictieve rendementen voor beleggers. De gedachte is dat je als belegger het ene jaar wat meer rendement haalt en het volgende wat minder, waardoor je op langere termijn precies genoeg betaalt. Dat mag logisch klinken, ware het niet dat we in Nederland een inkomstenbelasting kennen die per kalenderjaar wordt geheven. Je zult maar net op een ongunstig moment begonnen zijn met beleggen. Dan ziet de wereld er heel anders voor je uit. Dat is iedere keer de denkfout die je ziet. Je kunt wel met forfaits gaan werken, maar ieders individuele werkelijkheid is anders.

Nog zo’n onzinnig argument dat lang gebruikt is tegen beleggers: ‘We heffen vermogen over een fictief rendement dat iedereen moet kunnen halen. Lukt dat niet, dan ligt het aan jou en ben je een slechte belegger.’ Nou, zo lust ik er nog wel een. Moet je je voorstellen dat je zo’n gedachte op de hele inkomstenbelasting loslaat. Als je hetzelfde hebt gestudeerd als een dikbetaalde ceo, maar jij bent beleidsmedewerker bij een gemeente. Moet je dan ook evenveel belasting betalen als die ceo?”

Vervreemding
“Vermogensrendementsheffing gaat over inmiddels zo'n 5 miljard euro per jaar, ongeveer 1 procent van de rijksinkomsten. Het gaat dus om serieus geld. Maar dit gaat over meer. Als jij oneerlijke belastingheffing te vuur en te zwaard blijft verdedigen, dan verlies je de aansluiting met burgers. We hebben ook in de politiek gekeken of we dit op kunnen lossen. Kamerleden blijken niet bij machte om de visie van de regering en het ministerie van Financiën te doorbreken. ‘Budgetneutraal’ opheffen blijkt politiek tot nu toe een onneembare horde.
TonyX
7
Vervolg .................................

Ik vind het ontzettend dom en snap er weinig van. Neem de spaarders. Er zijn meer dan een miljoen mensen die alleen spaartegoed hebben. Die stemmen voor een aanzienlijk deel op CDA en VVD, bij uitstek partijen die de afgelopen jaren vast vertegenwoordigd waren in de regering. Waarom spring je dan niet voor die mensen op de bres? Dat hebben ze niet gedaan.

Het afnemende vertrouwen van burgers is het gevolg van een wisselwerking. De overheid vertrouwt burgers niet. Neem de vooraf ingevulde aangifte. Die is reuzehandig voor veel mensen en de fiscus straalt ermee uit dat ze belastingbetalers willen ontzorgen. Dat is op zich prima, totdat de vooraf ingevulde gegevens totaal niet passen bij jouw werkelijke situatie, zoals het geval is bij veel beleggers. Je zou als burger de mogelijkheid moeten hebben om daar zelf het werkelijke rendement in te vullen, maar dat wil de fiscus niet, want ze hebben geen middelen om het ingevulde te controleren.

Het is dus een kwestie van wantrouwen jegens belastingbetalers. Met de vooraf ingevulde aangifte wil de Belastingdienst gemak uitstralen. Maar de overheid vertrouwt haar burgers dus niet. In de aangifte mogen blijkbaar alleen maar cijfers komen die door anderen dan de burger zelf worden aangeleverd. Op deze manier zet je de burger zelf compleet buitenspel. Dat vind ik echt fout.”

Uitstel
“Terug naar box 3. Het is nu wachten op een uitspraak van de Hoge Raad in een nieuwe zaak die voorligt. Daarmee krijgen we hopelijk meer inzicht in de fiscale heffing voor beleggers. Die zaak ziet op eerdere jaren. Over het slechte beleggingsjaar 2022 is daadwerkelijk procederen nog niet mogelijk. Staatssecretaris van Financiën Van Rij heeft onlangs laten weten dat de Belastingdienst alleen voorlopige aanslagen over 2022 zal opleggen. Om bezwaar te maken en eventueel gelijk te halen bij de rechter is een definitieve aanslag nodig.
Het kabinet wil zo tijd kopen. Ze hopen dat de hoogste rechter binnenkort in hun voordeel gaat oordelen, zodat de Belastingdienst geen stortvloed aan bezwaarschriften om de oren krijgt over 2022. Ik snap aan de ene kant wel dat het kabinet wil tijdrekken, maar het gaat rechtstreeks in tegen hun eigen wens om snelheid te blijven maken met het oplossen van dit dossier.

Bovendien is dat stilleggen van de aanslagen een tijdelijke oplossing. Dit kan niet te lang duren. Uiteindelijk moeten er definitieve aanslagen komen. Ik denk dat burgers dan toch massaal bezwaar moeten gaan aantekenen, voor 2022 en de jaren daarna. Naar verwachting is de fiscus pas in 2027 gereed om te gaan belasten op werkelijk rendement. Tot die tijd kan het gapende gat tussen fictie en werkelijkheid blijven bestaan.”

Wakker liggen
“Dat er weer steekwagens vol bezwaarschriften bij de Belastingdienst binnengereden gaan worden, heeft het kabinet helemaal aan zichzelf te danken. Toen spaarders gecompenseerd moesten worden na het kerstarrest van de Hoge Raad, is ervoor gekozen om alleen burgers te compenseren die tijdig bezwaar hadden gemaakt. Het gaat om tienduizenden mensen die te veel betaalde spaartaks over een periode van vier jaar hebben teruggekregen. Een groep van ongeveer een miljoen mensen kreeg geen rechtsherstel terwijl bij hen in de jaren 2017 tot en met 2020 evenzeer in strijd met het eigendomsrecht belasting is geheven. Voor die mensen gaan we nu ook naar de rechter.

Deze groep heeft nooit kunnen bevroeden dat ze bezwaar moesten maken. Achteraf is het gemakkelijk praten en wijzen op de individuele verantwoordelijkheid. De gemiddelde burger weet niet dat je binnen zes weken bezwaar moet maken na de definitieve aanslag. Als je aangifte hebt gedaan, krijg je vrij snel een voorlopige aanslag of teruggave. Daarna krijg je de definitieve aanslag, en daar staan allemaal nulletjes op. En toch moet je tegen die definitieve bezwaar maken.

Dit zijn al zoveel denkstappen, dat kun je niet vragen van de gemiddelde burger.

Dan kun je vinden dat die zich had moeten laten bijstaan door een adviseur. Zo raken we weer een fundament: een situatie waarin belasting betalen er is voor de niet-ingevoerden, zeg maar de dommen of onwetenden. Is dat dan waar we naartoe willen?”

Eigendomsrecht
“Het was niet meer dan fatsoenlijk geweest als de miljoen spaarders die te veel belasting hebben betaald zonder bezwaar te maken, ook netjes compensatie hadden gekregen. Op zo’n manier had het kabinet erkend dat ze een fout hebben gemaakt en had het de consequenties daarvan op een chique manier gedragen. Maar daar is dan weer geen geld voor, want dat zou opnieuw 4 miljard euro gaan kosten. Dat snap ik, maar het is geld dat je hebt gestolen van die burgers. Zij hebben, in strijd met het eigendomsrecht, belasting betaald. Ik zou daar als ambtenaar op het ministerie of bij de Belastingdienst heel slecht van slapen. Dat je je poot stijf wilt houden omdat je denkt formeel gelijk te hebben… dat kun je niet maken als overheid. Belangenbehartigers worden weer gedwongen alles uit de kast te trekken om gelijk te halen. En dat gaan we doen.”
objectief
0
quote:

Tony B schreef op 4 juni 2023 22:49:

Vervolg .................................

Ik vind het ontzettend dom en snap er weinig van. Neem de spaarders. Er zijn meer dan een miljoen mensen die alleen spaartegoed hebben. Die stemmen voor een aanzienlijk deel op CDA en VVD, bij uitstek partijen die de afgelopen jaren vast vertegenwoordigd waren in de regering. Waarom spring je dan niet voor die mensen op de bres? Dat hebben ze niet gedaan.

Lang verhaal en voor 95% kolder!!

De regering onder leiding van de VVD heeft haar kiezers stinkend rijk gemaakt de afgelopen jaren/decennia via de huizenboom met een super lage hypotheekrente (waardoor ze bovendien goedkoop konden wonen) en enorme beursstijgingen...
De vermogensgroei was nog nooit zo groot onder lieding van Rutte... (dat spaargeld is een detail)
hirshi
5
quote:

objectief schreef op 5 juni 2023 07:44:

[...]

Lang verhaal en voor 95% kolder!!

De regering onder leiding van de VVD heeft haar kiezers stinkend rijk gemaakt de afgelopen jaren/decennia via de huizenboom met een super lage hypotheekrente (waardoor ze bovendien goedkoop konden wonen) en enorme beursstijgingen...
De vermogensgroei was nog nooit zo groot onder lieding van Rutte... (dat spaargeld is een detail)
100% kolder.

Hypotheekrente, beursbewegingen , huizenprijzen, laat staan renteontwikkelingen worden niet bepaald door Rutte.
objectief
0
quote:

hirshi schreef op 5 juni 2023 09:49:

[...]

100% kolder.

Hypotheekrente, beursbewegingen , huizenprijzen, laat staan renteontwikkelingen worden niet bepaald door Rutte.
En Rutte is wel de oorzaak als er iets mis gaat in Nederland??
TonyX
4
quote:

objectief schreef op 5 juni 2023 10:06:

[...]

En Rutte is wel de oorzaak als er iets mis gaat in Nederland??
In jouw beleving wel.

Even de feiten (niet dat die er bij jou toe doen) . De VVD heeft maar 21% van de stemmen en draagt daarmee dus ook maar 21% verantwoordelijkheid. Binnen het kabinet hebben de andere coalitiepartijen met samen 30% van de stemmen de meerderheid.

In het parlement hebben de andere partijen samen zelfs 79% van de stemmen. Die kunnen de VVD/Rutte ten allen tijde wegstemmen als ze het ergens niet mee eens zijn.

Lastig hé, dat de feiten steeds in tegenspraak zijn met jouw beweringen. Of kloppen deze getallen niet?
objectief
0
quote:

Tony B schreef op 5 juni 2023 11:25:

[...]

In jouw beleving wel.

Even de feiten (niet dat die er bij jou toe doen) . De VVD heeft maar 21% van de stemmen en draagt daarmee dus ook maar 21% verantwoordelijkheid. Binnen het kabinet hebben de andere coalitiepartijen met samen 30% van de stemmen de meerderheid.

In het parlement hebben de andere partijen samen zelfs 79% van de stemmen. Die kunnen de VVD/Rutte ten allen tijde wegstemmen als ze het ergens niet mee eens zijn.

Lastig hé, dat de feiten steeds in tegenspraak zijn met jouw beweringen. Of kloppen deze getallen niet?
Je weet zelf ook wel, dat het bovenstaande onzin is. (ik hoop althans dat je zo slim bent)
De grootste partij bepaalt want het gaat om de meeste stemmen binnen de coalitie. CDA en CU stemmen bijna altijd mee met de VVD en D66 gooit wel eens een ander balletje op, maar 1 tegen 3 is vooraf al verloren.
Kleine coalitiepartijen verliezen daarom ook bijna altijd bij de volgende verkiezingen.
De oppositie speelt nauwelijks een rol, want die is bijna altijd verdeeld.
TonyX
1
hahaha, de dictatuur van de grootste kleine partij? Was het maar waar in dit geval.

Ik blijf me verbazen hoe de (on)logica werkt in de bovenkamer van sommigen werkt.

Leg me even uit hoe een partij met maar 21/30e van de stemmen binnen het kabinet altijd de doorslaggevende stem heeft en hoe een partij die 17/30 van de stemmen binnen het kabinet heeft, ineens niets te vertellen heeft?

Idem hoe een primus interparis van een partij die slechts 21/79e van alle stemmen in de kamer heeft elk voorstel (hoe slecht ook) goedgekeurd zou krijgen met instemming van een meerderheid en zonder weggestuurd te worden én er dan geen sprake is van een democratische meerderheid die gezamenlijk ook de verantwoordelijkheid voor dat besluit draagt maar dat die verantwoordelijkheid alleen de grootste kleine partij toekomt.
TonyX
4
PS Maak je over mijn slimheid maar geen zorgen. Daar ligt een onafhankelijk en openbaar trackrecord met een cum laude afgesloten academische studie. Cum laude en een first of class van alle examenklassen van de scholengemeenschap)VWO eindexamen , prijs van de Rijksuniversiteit Utrecht als meest veelbelovende student van mijn faculteit. IQ testuitslagen bij de keuringen voor de militaire dienst tussen de 135-140. Ben ik daarmee geniaal? Nee. Ben ik daarmee onfeilbaar? Nee. Maak ik fouten? ja.

Maar ben ik dom?......... denk het niet. Of mensen mijn snelle en hopelijk op feiten en logica gebaseerde denkwijze altijd kunnen volgen is wat anders. Maar aan wie ligt dat?
GakGak
5
Tegen ´o´ is niet op te discussieren.

Altijd zonder argumenten en met aannames de overheid en D66/VVD in het bijzonder verdedigend (typisch dat het ook moet
in zijn optiek).

Deugcultuur in het kwadraat en ongelooflijk veel respect voor de overheid in het algemeen en het vertrouwen
is grenzeloos.

Je moet wel 50jaar terug om een tijdgeest te vinden waarin zo´n houding als burger uit te leggen was.
A Mao
2
quote:

Tony B schreef op 5 juni 2023 12:10:

PS Maak je over mijn slimheid maar geen zorgen. Daar ligt een onafhankelijk en openbaar trackrecord met een cum laude afgesloten academische studie. Cum laude en een first of class van alle examenklassen van de scholengemeenschap)VWO eindexamen , prijs van de Rijksuniversiteit Utrecht als meest veelbelovende student van mijn faculteit. IQ testuitslagen bij de keuringen voor de militaire dienst tussen de 135-140. Ben ik daarmee geniaal? Nee. Ben ik daarmee onfeilbaar? Nee. Maak ik fouten? ja.

Maar ben ik dom?......... denk het niet. Of mensen mijn snelle en hopelijk op feiten en logica gebaseerde denkwijze altijd kunnen volgen is wat anders. Maar aan wie ligt dat?

2 keer in m’n leven iemand tegen gekomen die next level slim waren, zeg maar de Nadals en Federers
1x een timmerman ( bleek prof ingenieur te zijn )
1x dame bij Unilever ( bleek ook een behoorlijke track record te hebben )

Zo snel kunnen denken en verbanden kunnen leggen en alleen maar de juiste vragen stellen, heel bijzonder. Ik kon er wel van genieten
Ron Kerstens
2
quote:

Tony B schreef op 5 juni 2023 12:10:

PS Maak je over mijn slimheid maar geen zorgen. Daar ligt een onafhankelijk en openbaar trackrecord met een cum laude afgesloten academische studie. Cum laude en een first of class van alle examenklassen van de scholengemeenschap)VWO eindexamen , prijs van de Rijksuniversiteit Utrecht als meest veelbelovende student van mijn faculteit. IQ testuitslagen bij de keuringen voor de militaire dienst tussen de 135-140. Ben ik daarmee geniaal? Nee. Ben ik daarmee onfeilbaar? Nee. Maak ik fouten? ja.

Maar ben ik dom?......... denk het niet. Of mensen mijn snelle en hopelijk op feiten en logica gebaseerde denkwijze altijd kunnen volgen is wat anders. Maar aan wie ligt dat?

Dan is het mij een compleet raadsel dat je je tijd aan het verklooien bent met arresten uitzoeken en allerlei belastingprocedures aan het volgen cq initiëren bent. Richt dat IQ op leukere zaken zoals het behalen van hoge(re) rendementen waardoor de belastingen een lachertje worden en de altijd verongelijkte toon kan verdwijnen, moet toch geen probleem zijn voor zo een topper.
DeZwarteRidder
0
quote:

hirshi schreef op 5 juni 2023 09:49:

[...]100% kolder.
Hypotheekrente, beursbewegingen , huizenprijzen, laat staan renteontwikkelingen worden niet bepaald door Rutte.
Meneer O begrijpt daar helemaal niks van.
TonyX
2
quote:

Ron Kerstens schreef op 5 juni 2023 13:18:

[...]

Dan is het mij een compleet raadsel dat je je tijd aan het verklooien bent met arresten uitzoeken en allerlei belastingprocedures aan het volgen cq initiëren bent. Richt dat IQ op leukere zaken zoals het behalen van hoge(re) rendementen waardoor de belastingen een lachertje worden en de altijd verongelijkte toon kan verdwijnen, moet toch geen probleem zijn voor zo een topper.
\

Een scherpe geest is als een scherp mes. Doe je niets en blijf je het niet scherpen van tijd tot dan wordt het bot. Dus altijd heel leuk en energie gevend om in zaken te springen waarvan je nog weinig kennis had en deze toch diepgaand te doorgronden. Maar slechts een deel van de mensen snapt dat. Jammer dan (voor hen).
Succes
4
quote:

Tony B schreef op 5 juni 2023 12:10:

PS Maak je over mijn slimheid maar geen zorgen. Daar ligt een onafhankelijk en openbaar trackrecord met een cum laude afgesloten academische studie. Cum laude en een first of class van alle examenklassen van de scholengemeenschap)VWO eindexamen , prijs van de Rijksuniversiteit Utrecht als meest veelbelovende student van mijn faculteit. IQ testuitslagen bij de keuringen voor de militaire dienst tussen de 135-140. Ben ik daarmee geniaal? Nee. Ben ik daarmee onfeilbaar? Nee. Maak ik fouten? ja.

Maar ben ik dom?......... denk het niet. Of mensen mijn snelle en hopelijk op feiten en logica gebaseerde denkwijze altijd kunnen volgen is wat anders. Maar aan wie ligt dat?

Ik zou bijna zeggen chapeau ...
Maar de eigenwaan die u met de twee laatste zinnen tentoonspreidt doet mij anders besluiten.

Mss had u beter na de zin: "PS Maak je over mijn slimheid maar geen zorgen" ... moeten stoppen, want was dat niet voldoende geweest om uw punt te maken?

Het cursieve gedeelte -zegt mij en doet mij- (en ik denk velen) namelijk helemaal niks ... integendeel zelfs.
U bent eerder in mijn achting gedaald dan gestegen!

De suggestieve koppeling met het woordje 'geniaal', gevolgd door de vraag "ben in onfeilbaar” (haha ...en u beantwoord die vraag ook nog zelf … prachtig!) en de denigrerende uitsmijter "maar aan wie ligt dat" ... doen bij mij in ieder geval de haren te berde rijzen.

Deze opmerking maken wel glashelder -mijns inziens- dat uw eerder last heeft van zelfoverschatting (dan van domheid).

Uw expertise (in de materie) was en is namelijk al heel lang duidelijk -ook zonder dit 'gepoch'- !!

En ik beoordeel iemand graag op zijn merites (lees: kennis van zaken) en niet op het feit of men één of ander papiertje heeft behaald.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik uw interessante analyses/bijdragen toch met iets minder enthousiasme zal lezen.

------------

Ondanks het wijdverspreide gebruik merken professionals dat individuen in de praktijk op verschillende IQ-tests uiteenlopende scores behalen die niet verklaard kunnen worden door verschillen gerelateerd aan het toeval, zoals motivatie of factoren te wijten aan de test-omstandigheden. Zelfs in het Nederlandse taalgebied zijn er heel veel verschillende intelligentietests die alle beweren dat ze hét IQ en dus dé algemene intelligentie in kaart brengen. De inhoud van die tests is echter vaak heel verschillend en niet onderling inwis-
selbaar: het ene IQ blijkt het andere niet. Dat leidt niet zelden (onbewust) tot misverstanden, miscommunicatie en zelfs misbruik van het concept ‘IQ’ en de daaraan verbonden IQ-scores.


Het Cattell-Horn-Carroll (CHC)-model1 (McGrew & Flanagan, 1998) zou zowel een ver-
klaring als een mogelijke oplossing kunnen bieden voor dat fenomeen (Magez et al.,
2021; Resing, 2021).


vvkp.be/sites/default/files/TKP_2022_...

en.wikipedia.org/wiki/Cattell%E2%80%9...

David Olusoga, in The Guardian:
If we were really smart, we’d get over our fixation on the IQ test
.
TonyX
1
We blijven als volkje Calvinisten, niet ? Niemand met de kop boven het maaiveld en anders hakken we die kop er gelijk af. haha prachtig !

Er is echter verschil tussen verifieerbare CV feiten als uitleg gevolgd door zelfrelativering en "gepoch" zonder zelfrelativering en overdreven vermeende feiten.

of zoals Maarten van Rossem het ooit mooi zei toen ze vroegen wat ie nu probeerde te bewijzen door op zijn hoge leeftijd nog steeds mee te doen bij de Slimste Mens: "Het voordeel van mijn leeftijd is dat ik niets meer hoef te bewijzen. Als mijn CV dat in het verleden al gedaan heeft, is dat nu herhalen volkomen overbodig. Als dat in het verleden niet is gelukt bij mensen die mij kennen, zal het bij die mensen nu ook niet meer lukken. Maar daar kan ik niet meer van wakker liggen"

Maar dank voor uw spiegel.
ffff
1
Tony,

Ik vond het dan weer een erg aangename verrassing te lezen dat ook jij al een product van de universitaire wereld uit Utrecht bent:

Prijs van de Rijksuniversiteit Utrecht als meest veelbelovende student van mijn faculteit.

Ik vind dan weer dat je daar best trots op mag zijn. Sowieso is Utrecht en zijn Universiteit iets waarmee je voor de dag kunt komen. Dat meen ik echt en al vaker met genoegen geconstateerd dat Utrecht regelmatig de wetenschappelijke headlines haalt.

Met BDB, jij , ondergetekende en wie nog niet meer uit de KK zit hier toch heel wat Utrechts intellect, wijsheid en ondernemingsvermogen......

Peter
TonyX
2
Ha Peter

Ik snapte daar in mijn onnozelheid als vroege leerling en laatrijpe student destijds ook niets van. Ik kon goed leren heette dat toen gewoon. Zo bijzonder vond ik dat nu ook weer niet. Ging vanzelf. Pas later begreep ik dat men in de academische wereld daar kennelijk toch met meer waardering naar out of the box denken keek dan ik zelf.

Mijn faculteit heeft daarbij ook nog eens per 100 studenten een zeer laag percentage cum Laude afgestudeerde omdat men de lat daar bij examens kennelijk van oudsher ook nog eens heel hoog legt. Krijg jij het blad voor Alumni "Illuster" ook van de RUU ? In een Illuster van vorige jaar stond de bij de meeste studies 4-6% van de studenten cum Laude afstudeert. Bij mijn faculteit is dat na een 6 jarige studie zelfs nu maar ongeveer 2-3%. Voorheen nog minder.

In mijn jaar 3 afgestudeerden (op 175 gestarte studenten). Twee van die drie zijn uiteindelijk hoogleraar aan de RUU geworden en ik heb als 3e een heel ander carrière pad gekozen heb in de praktijk (om daar een moderne niet doorsnee kliniek op te bouwen). Om vervolgens tussentijds toch weer aan de faculteit terug te komen om les te geven als buitengewoon "associate professor" en ook als Voorzitter van de wetenschappelijke redactie van het wetenschappelijke vaktijdschrift van de beroeps organisatie. Gewoon om dat dat leuk was om dat ook te doen. Maar in Nederland kun je daar beter niet over praten.

Maar daar ben je op dit forum zelf ook vaak genoeg tegenaan gelopen heb ik gemerkt. Leuk om aan dezelfde universiteit te hebben gestudeerd met zeker ook in die tijd goede hoogleraren die niet alleen kennis overdragen maar ook echte wetenschapsfilosofie !

Anekdote: Oudere Professor tegen de collegezaal: "Als men u vraagt : zijn er ook pinguïns in Utrecht? Dan kunt u natuurlijk stellig antwoorden: "Nee, professor, ik heb dagen in Utrecht lopen zoeken maar heb er in Utrecht geen één gezien, dus ik moet constateren dat er geen pinguïns in Utrecht zijn" Waarop ik u vraag: weet u dat dan zeker? Weet u wel precies hoe een pinguïn er wellicht ook uit kan zien, heeft u wel op de goede plaatsen gekeken of heeft u wellicht niet meer naar de meisjes gekeken dan naar pinguïns?"

Mooie tijden en wijze (levens/academische denkwijze) lessen. Nu zou het die man wellicht ook nog een me-too tje opleveren.
graham20
0
quote:

Ron Kerstens schreef op 5 juni 2023 13:18:

[...]

Dan is het mij een compleet raadsel dat je je tijd aan het verklooien bent met arresten uitzoeken en allerlei belastingprocedures aan het volgen cq initiëren bent. Richt dat IQ op leukere zaken zoals het behalen van hoge(re) rendementen waardoor de belastingen een lachertje worden en de altijd verongelijkte toon kan verdwijnen, moet toch geen probleem zijn voor zo een topper.
Bestaan er studies die een causaal verband aantonen tussen de hoogte van het IQ en het behalen van hoge(re) rendementen?
14.120 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... 702 703 704 705 706 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
856,55  0,00  0,00%  04 mrt
 Germany40^ 17.705,60 -0,06%
 BEL 20 3.672,25 0,00%
 Europe50^ 4.894,00 -0,39%
 US30^ 38.938,42 0,00%
 Nasd100^ 18.198,72 0,00%
 US500^ 5.124,93 0,00%
 Japan225^ 40.054,53 0,00%
 Gold spot 2.116,38 +0,09%
 EUR/USD 1,0847 -0,09%
 WTI 78,27 -0,57%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

AALBERTS NV 0,00%
ABN AMRO BANK... 0,00%
Accsys 0,00%
ACOMO 0,00%
ADYEN NV 0,00%

Dalers

AALBERTS NV 0,00%
ABN AMRO BANK... 0,00%
Accsys 0,00%
ACOMO 0,00%
ADYEN NV 0,00%